Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status Pleie-og omsorg.. Pleiefaktor: Alstahaug sykehjem(Åsen)0.86. Zahlgården 1.2. Landsgjennomsnitt ca.0.8-0.9.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status Pleie-og omsorg.. Pleiefaktor: Alstahaug sykehjem(Åsen)0.86. Zahlgården 1.2. Landsgjennomsnitt ca.0.8-0.9."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status Pleie-og omsorg.

2 Pleiefaktor: Alstahaug sykehjem(Åsen)0.86. Zahlgården 1.2. Landsgjennomsnitt ca.0.8-0.9.

3 Antatt behov Beregnet fremtidig behov for sykehjemsplasser ÅrstallAntall 80+25%Beregnet behov for sykehjemsplasser 2011259x0,2565 sykehjemsplasser 2015314x0,2579 sykehjemsplasser 2020365x0,2591 sykehjemsplasser 2025444x0,25111 sykehjemsplasser 2030593x0,25148 sykehjemsplasser

4 Forventet endring i de eldste aldersgruppene frem til 2030: Forventet endring i de eldste aldersgrupper Alstahaug20112015202020252030Endring i % 2011- 2030 70-7951058176886887170,8 80+259314365444593129,0

5 Kurdøgnpris. Kurdøgnpris viser hva institusjonsplass koster. Regnes ut fra brutto budsjetterte driftsutgifter minus brutto budsjetterte driftsinntekter. Innbetalinger fra pasienter,kapitalutgifter og renter holdes utenfor. Utregning for Alstahaug sykehjem 2013: Brutto budsjetterte driftsutgifter: kr.37.126.827 -brutto budsjetterte driftsinntekter:kr. 426.000 kr.36. 700.827 :50 institusjonsplasser =kr.734.016 pr.år. Dvs. 734.016/12=kr.61.168,-pr.mnd. 734.016/365=kr. 2011,-pr.døgn. Leie sykehjemsplass Dønna:kr.2500. Utskrivingsklar pasient sykehus:kr.4100.

6 Avlastning: Vi har fortiden 1 plass ved sykehjemmet som benyttes til planlagt avlastning. Det er i dag 4 pasienter som har fast avlastning. Avlastning planlegges ca.1-2 mnd. fremover. Ved ledighet mellom 2 opphold,gis også korttidsopphold/avlastning.

7 Dagtilbud til personer med demenssykdom: Det er først og fremst pasienter som er forholdsvis tidlig i et demenssykdomsforløp,som er aktuell for slikt tilbud. For tiden har vi fått prosjektmidler til å gi et dagtilbud 2 ggr./uke for 5 pasienter. Erfaringsvis ser vi det er vanskelig å ”fange”opp pasienter med demenssykdom,i et så tidlig stadium som vi ønsker.

8 Sykehjem for demente: Statistisk har ca.80% av alle sykehjemspasienter en demenslidelse. Noen av disse har adferd/symptomer som synliggjør dette lett og kan av omverden identifiseres som”pasienter med demenssykdom.” Andre kan fungere bra i et tilpasset sykehjemsmiljø og vil ikke bli identifisert på samme måte.(disse kan også ha langtkommen demenssykdom,uten at det nødvendigvis er åpenbart for besøkende.) Det er ikke mulig i dagens sykehjem å selektere pasienter ut fra diagnose eller andre kriterier,-fysiske lokaliteter umuliggjør dette. ALLE avdelinger bør i fremtiden være tilpasset pasienter med demenssykdom. Det vil i hovedsak bety mindre enheter uten for store fellesareal(eks.lange korridorer)hvor tilpasset hjelp kan gis den enkelte i mindre grupper i et mer oversiktelig miljø.

9 Rekruttering Store utfordringer fremover. Søkertall går ned. ”Småstillinger”selvsagt ulempe. Jobber kontinuerlig med å få bukt med ”småstillinger”,men gir ikke ansatte tilbud om 100% stilling,hvis ikke 100% stilling er ledig. Bruker betydelige ressurser på å utdanne helsefagarbeidere,men kan ikke tilby fast jobb etter endt læretid. Hadde i 2012,58elever og studenter i studiepraksis i sykehjemmet.Gode læringsarena viktig for videre rekruttering.

10 Nordsjøturnus. Tilpasset offshorearbeid,hvor arbeiderne er isolerte på arbeidssted. Arbeidsmiljølovens bestemmelse om normalarbeidstid er styrende når vi forsøker å tilrettelegge for gode arbeidsplasser og best mulig tjenester til kommunens innbyggere. 20% av ansatte PLO er over 60 år. 38% av ansatte PLO er over 55 år.


Laste ned ppt "Status Pleie-og omsorg.. Pleiefaktor: Alstahaug sykehjem(Åsen)0.86. Zahlgården 1.2. Landsgjennomsnitt ca.0.8-0.9."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google