Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesdelplan for vindkraft i Nordland Navn: Nina Rieck Bjørbekk & Lindheim AS Februar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesdelplan for vindkraft i Nordland Navn: Nina Rieck Bjørbekk & Lindheim AS Februar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesdelplan for vindkraft i Nordland Navn: Nina Rieck Bjørbekk & Lindheim AS Februar 2009

2 FRILUFTSLIV

3 Målet for arbeidet er å komme frem til: Områder der etablering av vindkraftanlegg, basert på foreliggende kunnskap og regionale prioriteringer, vurderes som spesielt konfliktfulle Områder der etablering av vindkraftanlegg, basert på foreliggende kunnskap og regionale prioriteringer, vurderes å være akseptabelt Utredningen er utført i henhold til: Planprogram for ”Fylkesdelplan for etablering av vindmøller i Nordland” Veileder for regionale planer for vindkraft – vedlegg til Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg.

4 Utredningen omfatter: Utvelgelse av friluftsområder (delområder) basert på tilgjengelige kilder/datagrunnlag Kort beskrivelse av delområdene Verdivurdering av delområdene En vurdering av datagrunnlaget Konfliktvurdering i forholdt til vindkraftanlegg Kilder/datagrunnlag

5 Dokumenter/kilder som er gjennomgått: Naturbasen (nasjonalparker, viktige og sikrede friluftsområder Inngrepsfrie naturområder i Norge Verneverdier i vernede vassdrag Turguider (kjente fjell, turmål) Fylkesmannens miljøvernavdeling og Fylkeskommunen NVE (regulerte vann)

6 Friluftslivet i Nordland Et landskap som spenner fra kyst til høyfjell byr på mange ulike muligheter for friluftsliv Inngrepsfrie og lite tilrettelagte fjellområder Breer Høyeste fjellet i Nordland er Oksskolten, 1915 moh. Store skogs- og fjellområder for jakt og fiske Vassdrag med muligheter for padling og fiske Grotter og underjordiske elver Kysten med et mylder av øyer, holmer og skjær Eldorado for kano- og kajakkpadlere, surfing, havfiske Nærfriluftsområdene ved byer og tettsteder er viktig i hverdagen

7

8 Sårbarhet for inngrep  Kysten med strandflaten: Meget sårbar  Fjordene: Varierende sårbarhet, fjordmunningen mest sårbar  Lågfjellet, innlandsbygdene og skogsområdene: Mindre sårbare  Høyfjellet: Meget sårbart  To lokaliseringsprinsipper: Lokalisering til friluftsområder nær boligområder, tettsteder og byer vil gi andre utfordringer enn lokalisering til inngrepsfrie og naturpregede friluftsområder langt unna bebyggelsen  Opplevelse av parkene har også med holdninger å gjøre

9 DelområderKommuneKort beskrivelseVerdiData- grunnlag Konflik- grad Kilde 1. AndøyAndøyVerna vassdrag, INON, viktig friluftsområde Et av de beste fiske- vassdragene i Vesterålen Lokalt turterreng samt for folk fra Andøy og Vesterålen God tilgjengelighet Fot- og skiturer, jakt, bærsank, båtbruk, M 2-3 3Naturbasen St.prp.118 NOU -91: 12B INON 2. Midtre Vesterålen Øksnes, Bø Sortland Viktig friluftsområde, Verna vassdrag, INON Uberørt Småviltjakt, fiske, turer, bærplukk Lokal bruk, noen tilreisende S13Naturbasen NVE NOU 1991:12B INON 3. HadseløyaHadselViktig friluftsområde INON M13Naturbasen INON

10 Kriterier for verdisetting: Kriteriene baserer seg på kriteriene i DNs veileder ”Friluftsliv i konsekvensutredninger”. Stor (3): Områder som er gitt meget stor/stor verdi i offentlige dokumenter Områder der flere tema/interesser med stor verdi overlapper hverandre Større og sammenhengende områder med sentral plassering ift tettsteder/by Middels (2): Områder som er gitt stor verdi i offentlige dokumenter Områder der få eller et tema er registrert Mindre områder Liten (1): Områder som er gitt middels verdi i offentlige dokumenter Områder der få eller ingen tema med middels verdi/ikke gitt verdi er registrerte Mindre og fragmenterte områder Kriterier for konfliktgrad: Skala fra 1-3 der 3 er høyest konfliktgrad. Stor (3): Områder med høy verdi og mange registrerte tema/interesser Store og sammenhengende områder Områder med flere friluftsinteresser Større og sammenhengende områder med sentral plassering ift tettsteder/by Middels (2): I områder som er gitt middels verdi Mindre områder med få friluftslivstema registrerte Liten (1): Ingen dokumenterte tema/interesser/verdier Datagrunnlag: Godt (3): Området er grundig beskrevet i flere offentlige dokumenter Middeles (2): Området er beskrevet i et offentlig dokument Mangelfullt (1): Området er beskrevet i andre publikasjoner på en ”ufaglig” måte

11


Laste ned ppt "Fylkesdelplan for vindkraft i Nordland Navn: Nina Rieck Bjørbekk & Lindheim AS Februar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google