Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbyderkonferanse 02.04.2014 EØS 009-2014 KONTORREKVISITA MM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbyderkonferanse 02.04.2014 EØS 009-2014 KONTORREKVISITA MM."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbyderkonferanse 02.04.2014 EØS 009-2014 KONTORREKVISITA MM.

2 Bergen kommune som innkjøper: Bergen kommunes innkjøpsseksjon skal være en anerkjent kompetanseenhet i regionen, som skal kjennetegnes av profesjonelle holdninger med fokus på etikk og miljø. Seksjonen vektlegger å arbeide tverrfaglig og systematisk på alle nivåer i en innkjøpsprosess og skal ha gode prosedyrer for oppfølging av leverandører.

3 o Konkurransgrunnlaget (/dokumentene) hentes i Mercell - og tilbudet skal leveres inn elektronisk via Mercell. o Åpen anbudskonkurranse - ikke anledning til å forhandle o Leverandøren må kunne levere produkt innen alle varegrupper: - KONTORREKVISITA/SKOLEREKVISITA - KOPIPAPIR - KONTORKJØKKENPRODUKTER - DATAREKVISITA

4 Skatteattest Merverdiavgiftsattest Firmaattest HMS-egenerklæring Økonomisk kapasitet (Proff Forvalt) Gjennomføringsevne - personell Referanseskjema - lignende oppdrag Rutiner for miljøstyring Kvalitetsstyring Kvalifikasjonskrav - krav knyttet til leverandørens egnethet - kravene må være oppfylt for at tilbudet skal bli vurdert - dokumentasjon lastes opp under hvert krav direkte i Mercell

5 Besvares under fanen «minimumskrav» direkte i Mercell. Alle krav skal besvares Minimumskrav - krav til leveransen (både til enkeltprodukt, produktgrupper og overordnede krav)

6 Tildelingskriterier - Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for oppdragsgiver basert på tildelingskriteriene Pris og Miljø. - Pris- og produktskjemaet finnes under fanebladet Produkter/Tjenester i Mercell. Tilbyder må fylle inn all etterspurt informasjon som fremkommer i skjemaet. TildelingskriterierVekting i % 1.Pris80 % 2.Miljø20 % SUM100 %

7 Under fanen «dokumenter» i Mercell: Standardkontrakt varekjøp Bilag 3: Administrative bestemmelser Bilag 3: Vedlegg A. Samhandlingsavtalen Bilag 4: Samlet pris- og betalingsbestemmelser Bilag 5: Endringer i den generelle kontraktsteksten Bilag 6: Endringer etter kontraktsinngåelse (Bilag 1 Oppdragsgivers spesifikasjon (minimumskrav), Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse (pris og produktskjemaet )). Kontrakt

8 Viktige frister:  Frist for spørsmål: 8. april kl. 12:00 –Spørsmål sendes via kommunikasjonsmodulen i Mercell. Svar blir lagt ut til alle registrerte tilbydere.  Tilbudsfrist: 28. april kl. 12:00

9 Mercell support Tlf. 21 01 88 60 Epost: support@mercell.comsupport@mercell.com

10 Spørsmål?


Laste ned ppt "Tilbyderkonferanse 02.04.2014 EØS 009-2014 KONTORREKVISITA MM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google