Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\1\ Ver. 05\15.03.00 Velkommen til presentasjon av TTS Technology ASA 4. kvartal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\1\ Ver. 05\15.03.00 Velkommen til presentasjon av TTS Technology ASA 4. kvartal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\1\ Ver. 05\15.03.00 Velkommen til presentasjon av TTS Technology ASA 4. kvartal 2000 27. februar 2001

2 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\2\ Ver. 05\15.03.00 Agenda 1.4. kvartalsregnskap for konsern 2. Virksomhetsområder 3.FastShip 4.Aksjonærstruktur 5.Utsikter

3 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\3\ Ver. 05\15.03.00 TTS Technology konsern Oppsummering 4. kvartal 2000 l I 4. kvartal 2000 var fortjeneste pr. aksje -0,12 NOK l Ingen nye kontrakter i TTS Technology Japan. Redusert kostnadene med 40% og fra 9 til 6 ansatte l God inntjening for TTS-Mongstad og TTS-Aktro l Svakt resultat for TTS-Norlift og TTS Construction l Økt ordrereserve med 70 MNOK til 265 MNOK ved årsskiftet, samt bedre markedsutsikter

4 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\4\ Ver. 05\15.03.00 Omsetning Tallene i NOK 1.000 Resultat før skatt Tallene i NOK 1.000 TTS Technology konsern Omsetning/resultat i 4. kvartal 2000

5 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\5\ Ver. 05\15.03.00 TTS Technology konsern Hovedtall 31.12.00 TTS Technology konsern Hovedtall 31.12.00 RESULTAT pr. 4. kvartal 4. kvartal 2000199920001999 Driftsinntekter358.431369.72496.14078.782 Driftsresultat89 15.207-9293.598 Netto finansposter-1.999-6.62662-1.074 Resultat før skatt-1.9108.581-8672.524 Resultat-1.8715.669-8041.527

6 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\6\ Ver. 05\15.03.00 TTS Technology konsern Hovedtall 31.12.00 TTS Technology konsern Hovedtall 31.12.00

7 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\7\ Ver. 05\15.03.00 TTS Technology konsern Utvikling netto rentebærende gjeld Tall i MNOK

8 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\8\ Ver. 05\15.03.00 TTS Technology konsern Nøkkeltall 31.12.00 TTS Technology konsern Nøkkeltall 31.12.00 NØKKELTALL pr. 4. kvartal 4. kvartal 2000199920001999 Driftsmargin (justert for Goodwill)0,4%4,0%-0,4%5,0% EK - andel34,8%26,7% Likviditetsgrad 11,281,10 Likviditetsgrad 21,241,10 EPS-0,270,71-0,120,28

9 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\9\ Ver. 05\15.03.00 TTS Technology konsern Omsetning siste 6 år Tall i MNOK

10 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\10\ Ver. 05\15.03.00 TTS Technology konsern Resultat før skatt siste 6 år Tall i MNOK

11 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\11\ Ver. 05\15.03.00 TTS Technology konsern Omsetning 31.12.00 Tall i MNOK

12 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\12\ Ver. 05\15.03.00 TTS Technology konsern Resultat før skatt 31.12.00 Tall i MNOK

13 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\13\ Ver. 05\15.03.00 TTS Technology konsern Ordrereserve 31.12.00 Tall i MNOK

14 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\14\ Ver. 05\15.03.00 Selskap: TTS-Mongstad AS Virksomh.:Skipsutstyr Produkter:Sideporter, Ro-Ro og cruise Godt resultat og god drift i kvartalet Ny kontrakt for leveranse av sideporter til to cruiseskip Høy aktivitet i markedet

15 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\15\ Ver. 05\15.03.00 Selskap: TTS Technology Japan Ltd Virksomh.:Skipsutstyr Produkter:Lukedeksler til skip Ingen nye ordrer i kvartalet, og derfor belastes fortsatt kvartalsresultatene Redusert kostnadene med 40% og reduksjon fra 9 til 6 ansatte Økt prosjekt og forespørselstilgang Fungerer også som salgsselskap for øvrige TTS-selskap

16 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\16\ Ver. 05\15.03.00 Selskap: TTS-Norlift AS Virksomh.:Skips- og offshoreutstyr Produkter:Elektrohydraulistiske kraner for skip og offshore Svært god kontraktsinngang i kvartalet, 73 MNOK Ny kontrakt for leveranse av 6 lasthåndteringskraner (23 MNOK) Forsinkelser og overskridelser på enkeltkontrakter gav et svakt resultat Rekordhøy ordrereserve med tilfredstillende marginer ved utgangen av året

17 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\17\ Ver. 05\15.03.00 God kontraktsinngang, og høy markedsaktivitet i kvartalet Godt resultat og god drift Gjennombrudd som leverandør av større offshorekraner på norsk sokkel (2 stk 50 tonns kraner) i 1. kvartal 2001 til Statoil Selskap:TTS Aktro AS Virksomh.:Skips-og offshore utstyr Produkter :Offshore utrustning

18 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\18\ Ver. 05\15.03.00 Selskap: TTS Construction AS Virksomh.:Produksjon Produkter:Skips- og offshoreutstyr & Materialhåndteringsutstyr Vanskelig markedssituasjon for mekanisk industri Tatt flere internordrer til priser fra lavkostland Noe bedre eksternmarked forventes i løpet av våren

19 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\19\ Ver. 05\15.03.00 Selskap:TTS Handling Systems AS Virksomh.:Materialhåndteringsutstyr Kunder:Verft & Industri Ny kontrakt 19.10.00 på 22 MNOK for leveranse av produksjonslinjer God underliggende drift, med positivt resultat i kvartalet Høyere aktivitet og bedre markedsutsikter

20 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\20\ Ver. 05\15.03.00 FastShip - prosjektet l Intensjonsavtale undertegnet mellom FastShip og Kværner Philadelphia 24.11.00 for bygging av 4 skip l Forhandlinger pågår for endelig kontrakt l Arbeidet med egenkapitalfinansieringen satt i gang 24.01.00 sammen med J.P. Morgan. Mangler 100 MUSD av 225 MUSD l Tidsplan er forskjøvet, men finansiering planlegges å være på plass innen 30.06.00

21 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\21\ Ver. 05\15.03.00 TTS Technology ASA 10 største aksjonærer pr. 14.02.01 Hydralift ASA25,92% Firstnordic Norge 9,45% Starefossen Forvaltning (v/Einar Pedersen)7,83% SND Invest AS7,27% ABRO AS 5,82% Hartog & Co A/S5,57% Tine Pensjonskasse4,36% KLP Forsikring 3,73% Unibank A/S2,84% Delphi, Verdipapirfondene 1,94% Total 74,73%

22 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\22\ Ver. 05\15.03.00 TTS Technology konsern Utvikling i ordrereserve ved utgangen av kvartalet Tall i MNOK

23 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\23\ Ver. 05\15.03.00 TTS Technology konsern Utsikter l God ordrereserve og gode markedsutsikter l Forventer vekst i størrelsesorden 15-20% årlig l Økende EBIT-margin med større omsetning l Oppkjøp vurderes løpende

24 Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\24\ Ver. 05\15.03.00 Ordrereserve 31.12.00 Marine kraner120 Offshore kraner/vinsjer67 Ro-Ro og lukedeksler60 Materialhåndtering18 Totalt265


Laste ned ppt "Y o u r T e c h n o l o g y P a r t n e r...arb\desktop\finans\kva-4-99.ppt\1\ Ver. 05\15.03.00 Velkommen til presentasjon av TTS Technology ASA 4. kvartal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google