Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St. Olavs Hospital 33,9 % av ansatte er tilsatt i deltidsstilling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St. Olavs Hospital 33,9 % av ansatte er tilsatt i deltidsstilling."— Utskrift av presentasjonen:

1 St. Olavs Hospital 33,9 % av ansatte er tilsatt i deltidsstilling

2 Fordeling andel deltid på de ulike yrkesgrupper ( mai 2010) Annet behandlende personell: 28,7 % Adm. og kontor: 17,6 % Annet pasientrettet arbeid: 23,1 % Hjelpepleiere og barnepleiere: 50,2 % Leger: 14,9 % Service og drift: 20,3 % Sykepleiere: 51,9 %

3 Heltid/deltid antall ansatte Mai 2009Mai 2010 0 – 19,9131135 20 – 39,9192199 40 – 59,9874862 60 – 79,91219 80 – 99,9804835 Deltid totalt32203248 Heltid43694364

4 St. Olavs Hospital totalt SomatikkPsykisk Helsevern mai 09mai10mai 09mai10mai 09mai 10 Totalt andel deltid 33,1 %33,9 %44,8 %45,7 %32,0 %34,1 % Antall ansatte 957097145184510615891491 Sykepleiere deltid 50,3 %51,9 %56,9 %59,5 %39,0 %42,8 % Sykepleiere ant. ansatte 3579358528222777426421 Hjelpepleier e deltid 51,2 %50,2 %72,0 %71,5 %35,7 %34,6 % Hjelpepleier e ant. ansatte 586558332305142136

5 Deltids andel på enheten Antall enheter per deltids andel Stillingsprosent 10–19,920-29,930–39,940-49,950–59,960–69,970–79,980 –89,990–99,9100 50 - 59,9%24151021195171858624286 50 - 59,9% PH 71412031651425484 60 – 69,9%18151028108321585819201 60 – 69,9% PH 421113114133232 70 – 79,9%1315732133322446026155 80 – 89,9%75137592410028837 80 – 89,9% PH 1766213 90 – 99,9%1119621 100%2471 Totalt778641113544212073326584799

6 Spørreundersøkelse uønsket deltid 2008 Svarprosent på undersøkelsen var 35,6 Den største yrkesgruppen i 2008 som oppgir at de har uønsket deltid, var sykepleiere, spesial sykepleiere og jordmødre. De utgjør 67,5 % av respondentene. 39,8 % av denne gruppen oppgir at de har uønsket deltid. Oppgitt årsak: 65,3 % pga at arbeidsgiver ikke kan tilby med høyere stillingsandel 12,8 % pga familieforpliktelser 44,5% av de som oppgir at de har uønsket deltid, er i aldersgruppen 26 – 35 år.

7 Ny spørreundersøkelse høst 2010 Sendes ut til deltidsansatte pleiepersonell i Kirurgisk klinikk og Klinikk for ortopedi og revmatologi. Hensikten med spørreundersøkelsen er å kartlegge uønsket deltid i enheter som har vært tilknyttet bemanningssenteret i to år.

8 Utfordringer Arbeid på ubekvem tid Tilrettelegging i henhold til IA avtalen Sikre kompetanse og kontinuitet Opprettholde aktivitet i spesialiserte poliklinikk og dagenheter

9 Hvordan redusere bemanningsbehov på helg Ulike driftsendringer som bør vurderes for evt. kunne redusere antall senger på helg: Økt dagbehandling Flere 5 døgns senger Økt kapasitet på poliklinikk/undersøkelser/behandling Ambulerende team Standardiserte pasientforløp Reduksjon av antall senger på helg Gjennomgang av arbeidsoppgaver på helg Alle større behandlingsinngrep utføres i begynnelsen av uka Ingen ferdigbehandlede pasienter

10 Mulige tiltak for å redusere uønsket deltid Alt pleiepersonell arbeider helg Alt pleiepersonell arbeider oftere enn hver 3. helg 12,5 timers vakt på helg (krever dispensasjon) Ansatte som ønsker økt stillingsandel arbeider på flere enheter/klinikker (bemanningssenteret)


Laste ned ppt "St. Olavs Hospital 33,9 % av ansatte er tilsatt i deltidsstilling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google