Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St. Olavs Hospital 33,9 % av ansatte er tilsatt i deltidsstilling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St. Olavs Hospital 33,9 % av ansatte er tilsatt i deltidsstilling."— Utskrift av presentasjonen:

1 St. Olavs Hospital 33,9 % av ansatte er tilsatt i deltidsstilling

2 Fordeling andel deltid på de ulike yrkesgrupper ( mai 2010) Annet behandlende personell: 28,7 % Adm. og kontor: 17,6 % Annet pasientrettet arbeid: 23,1 % Hjelpepleiere og barnepleiere: 50,2 % Leger: 14,9 % Service og drift: 20,3 % Sykepleiere: 51,9 %

3 Heltid/deltid antall ansatte Mai 2009Mai – 19, – 39, – 59, – 79, – 99, Deltid totalt Heltid

4 St. Olavs Hospital totalt SomatikkPsykisk Helsevern mai 09mai10mai 09mai10mai 09mai 10 Totalt andel deltid 33,1 %33,9 %44,8 %45,7 %32,0 %34,1 % Antall ansatte Sykepleiere deltid 50,3 %51,9 %56,9 %59,5 %39,0 %42,8 % Sykepleiere ant. ansatte Hjelpepleier e deltid 51,2 %50,2 %72,0 %71,5 %35,7 %34,6 % Hjelpepleier e ant. ansatte

5 Deltids andel på enheten Antall enheter per deltids andel Stillingsprosent 10–19,920-29,930–39,940-49,950–59,960–69,970–79,980 –89,990–99, ,9% ,9% PH – 69,9% – 69,9% PH – 79,9% – 89,9% – 89,9% PH – 99,9% %2471 Totalt

6 Spørreundersøkelse uønsket deltid 2008 Svarprosent på undersøkelsen var 35,6 Den største yrkesgruppen i 2008 som oppgir at de har uønsket deltid, var sykepleiere, spesial sykepleiere og jordmødre. De utgjør 67,5 % av respondentene. 39,8 % av denne gruppen oppgir at de har uønsket deltid. Oppgitt årsak: 65,3 % pga at arbeidsgiver ikke kan tilby med høyere stillingsandel 12,8 % pga familieforpliktelser 44,5% av de som oppgir at de har uønsket deltid, er i aldersgruppen 26 – 35 år.

7 Ny spørreundersøkelse høst 2010 Sendes ut til deltidsansatte pleiepersonell i Kirurgisk klinikk og Klinikk for ortopedi og revmatologi. Hensikten med spørreundersøkelsen er å kartlegge uønsket deltid i enheter som har vært tilknyttet bemanningssenteret i to år.

8 Utfordringer Arbeid på ubekvem tid Tilrettelegging i henhold til IA avtalen Sikre kompetanse og kontinuitet Opprettholde aktivitet i spesialiserte poliklinikk og dagenheter

9 Hvordan redusere bemanningsbehov på helg Ulike driftsendringer som bør vurderes for evt. kunne redusere antall senger på helg: Økt dagbehandling Flere 5 døgns senger Økt kapasitet på poliklinikk/undersøkelser/behandling Ambulerende team Standardiserte pasientforløp Reduksjon av antall senger på helg Gjennomgang av arbeidsoppgaver på helg Alle større behandlingsinngrep utføres i begynnelsen av uka Ingen ferdigbehandlede pasienter

10 Mulige tiltak for å redusere uønsket deltid Alt pleiepersonell arbeider helg Alt pleiepersonell arbeider oftere enn hver 3. helg 12,5 timers vakt på helg (krever dispensasjon) Ansatte som ønsker økt stillingsandel arbeider på flere enheter/klinikker (bemanningssenteret)


Laste ned ppt "St. Olavs Hospital 33,9 % av ansatte er tilsatt i deltidsstilling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google