Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Fagdag i regi av Driftsoperatørforeningen i Rogaland Sola, 11. mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Fagdag i regi av Driftsoperatørforeningen i Rogaland Sola, 11. mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Fagdag i regi av Driftsoperatørforeningen i Rogaland Sola, 11. mars 2010

2 2 Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Utfordringer innen avløpssektoren med fokus på arbeidsmiljø Hvilke problemer har vi i de ulike typer avløpsanlegg? Aktuelle tiltak ved avløpsrenseanlegg, på ledningsnett og i pumpestasjoner Norsk Vanns arbeid med HMS ved avløpsanlegg Steinar K. Nybruket, Norsk Vann steinar.nybruket@norskvann.no

3 3 Utfordringer innen avløpssektoren med fokus på arbeidsmiljø Før jeg viser eksempler/bilder fra anlegg og påpeker eksempler på utfordringer: Vi skal ikke ha fokus på arbeidsmiljø fordi Arbeidstilsynet varsler at de kommer på tilsyn! Nei – det er et ledelsesansvar å ha fokus på dette hele tiden – og de ansatte må læres opp og inspireres til å ta vare på sin egen – og andres – arbeidsmiljø. Det er ens egen helse vi snakker om.

4 4 Noen eksempler på problemstillinger

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12 Lillevik, Larvik - flokkulering

13 13 Lillevik, Larvik – fra pumpekjeller (etter 11 års drift…)

14 14 Lillevik, Larvik - luktbehandling

15 15 Kjemikaliehåndtering

16 16 Sand-/fettfang – åpent….

17 17 Åpen transportskrue….

18 18 Tildekking - traversskrape

19 19 Verneutstyr

20 20 Hva slags maske skal man bruke ved ulike arbeidssituasjoner.. Verneutstyr

21 21 Hva slags filtertype skal man bruke ved ulike ararbeidssituasjoner..

22 22 Hva med hansker her da, Tor…?

23 23 Hvor mange bruker verneutstyr i dette omfang….(?)

24 24 GRØNNE Oppgaver som er person kan utføre alene, ”av kontrollerende art”. Arrangementmessige tiltak (hvordan situasjonen er på stedet) er bestemmende for hva som kan inngå. Generell sikkerhetsinstruks ivaretar sikkerhet. GULE Oppgaver som må utføres av to personer. Kan være ”av kontrollerende art”, men mangler tilrettelegging for utførelse av en person. Vedlikeholdsoppgaver som ivaretas av instruks/prosedyrer. Sikker jobbanalyse dersom instruks ikke foreligger. RØDE Spesielle oppgaver som krever sikker jobbanalyse (SJA) og arbeidstillatelse. Type oppgaver

25 25 Pumpestasjon – våtoppstilt løsning

26 26 Pumpestasjon – tørroppstilt løsning

27 27 Nå er rist ned til sump tatt vekk. Driftsoperatør skal da ha med seg medhjelper som sikrer. Den som utfører arbeid er festet til sikkerhetsline.

28 28 Vi ser sikkerhetssele/line er i bruk, samt maske og engangshansker. Maske: typen som her benyttes (P3) bør kanskje revurderes – bør bruke maske med kullfilter (?)

29 29 Alt arbeid som foregår nede i sumpen er rødt arbeid. Dette krever arbeidstillatelse fra overordnet. Eksempel på oppgave: Reparasjon av festebrakett for pumpe. Stasjonen tilførsel må da stenges forsvarlig, sump tømmes og rengjøres. Videre må pumper demonteres. Tiltak krever utførelse av sikker jobbanalyse (SJA) Vi ser dykket pumpe og nivå-vipper. Rengjøring av slik utstyr medfører i dette tilfellet fjerning av sikkerhetsrist. En må /bør (?) da ha bistand fra annen person.

30 30 Sikkerhets- og verneutstyr ved nedstigning i pumpestasjon

31 31 Lillevik renseanlegg Heise-innretning på plass – ”i tilfelle råttfelle”…

32 32 Sandfang – spyling når overdekning er tatt vekk…

33 33 Risikoanalyse – Lillevik renseanlegg Dette er svært viktig å få gjort – sammen !

34 34 Utvikling av nettbasert kurs Ønske/behov for kurs fremkom under prosjektets gang Undersøkte muligheter mht verktøy Endte opp med et verktøy som vi leier og kjøper lagerplass/service på. Da går vi innenfor http://kurs.norskvann.no

35 35 http://kurs.norskvann.no

36 36 Kursomtale

37 37

38 38 Man må ha en brukerkonto for portalen Man må ha en tilgangsnøkkel for ønsket kurs

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48 Det var en rask gjennomgang av innholdet

49 49 2 fornøyde deltakere -elæring

50 50 Motivert etter kurset

51 51 Kurset Består av: Trinn 1: E-læringskurset (ca. 15 timer, så man kommer forberedt til trinn 2) Trinn 2: Dagssamling på et renseanlegg som har kommet godt i gang med HMS-arbeidet (slik at man har noe å vise): Drøftelse av noen utvalgte temaer Demonstrasjon av verne- og sikkerhetsutstyr Vise eksempler på instrukser/prosedyrer, stoffkartotek mv.

52 52 http://norskvann.no Eget nettsted om arbeidsmiljø

53 53 Vi ser på hva som ligger her

54 54 Sentrale lover og forskrifter

55 55

56 56

57 57

58 58 Ser på denne

59 59 Ser på denne

60 60

61 61

62 62

63 63


Laste ned ppt "1 Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Fagdag i regi av Driftsoperatørforeningen i Rogaland Sola, 11. mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google