Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ICT 1 Etikk i SINTEF “Fra dyp krise til etisk pryd” Trondheim 3. mai 2007 Svein Nordenson, etikkombud i SINTEF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ICT 1 Etikk i SINTEF “Fra dyp krise til etisk pryd” Trondheim 3. mai 2007 Svein Nordenson, etikkombud i SINTEF."— Utskrift av presentasjonen:

1 ICT 1 Etikk i SINTEF “Fra dyp krise til etisk pryd” Trondheim 3. mai 2007 Svein Nordenson, etikkombud i SINTEF

2 ICT 2 Etikk i SINTEF Etiske retningslinjer Gjelder for ansatte, engasjerte, medlemmer av styrende organer Etisk Råd Unni Steinsmo(leder), Solfrid Johansen(M&K), Simen Ensby(NFR) vara: Berit Floor Lund (IKT) Etikkombud sekretær etisk råd, samtalepartner alle ansatte, varslingskanal prioritert rekkefølge!

3 ICT 3 Etikk i SINTEF Personlig etikk dvs. hvordan er dette for deg ? Gruppens etikk dvs. hvordan er dette for oss ? Områdets etikk dvs. hvordan ser dette ut litt utenfra ? andre nivåer samfunnets etikk dvs. hvordan ser dette ut helt utenfra ?

4 ICT 4 Etikk i SINTEF Forretningsetikk Forskningsetikk Arbeidsetikk “sosial” etikk

5 ICT 5 Etikk i SINTEF Forretningsdrift Forhold til leverandører, partnere og kunder Kompetanse Rettferdig konkurranse Korrupsjon o.l m/underpunkter Lobbyister Korrekt informasjon, regnskapsføring, rapportering Forhold til media Politisk virksomhet Likeverd og mangfold

6 ICT 6 Etikk i SINTEF Annen personlig atferd Utøvelse av forretningsvirksomhet Eiendom Taushetsplikt Habilitet Gaver Lån og andre goder Representasjon, reiser m.m. Bestikkelser og påvirkningshandel

7 ICT 7 Etikk i SINTEF Fundament : Etikk i SINTEF er et lederansvar sette dette på dagsorden Personlig ansvar for alle i SINTEF opptre etisk forsvarlig + si i fra NB! Meldingsplikt på avvik!!

8 ICT 8 Etikk i SINTEF De fundamentale spørsmålene : Kommer noens liv, helse eller sikkerhet i fare ? Kan miljøet bli skadelidende ? Er det lovlig ? Føles det riktig og ærlig ? Går det på bekostning av tillit og integritet ? Kan jeg forsvare dette offentlig ?

9 ICT 9 Etikk i SINTEF Etterrettelighet Ærlighet Standhaftighet Raushet Åpenhet Aktsomhet

10 ICT 10 Etikk i SINTEF Alment aksepterte normer, hva er det ? Amnestyundersøkelse om ansvar for voldtekt ga bl.a. følgende resultat : 48% av menn mener at kvinner som flørter åpenlyst er helt eller delvis ansvarlig for en eventuell voldtekt

11 ICT 11 Etikk i SINTEF Etikk er viktig - men hvor viktig ? Uavhengig granskning er “in” FP7 - “learn it the hard way”

12 ICT 12 Etikk i SINTEF Noen eksempler : medforfatterskap eller sitering gaver o.l. Valg av styreleder timeføring av møter, lunsj o.l. Økonomisk utroskap ?


Laste ned ppt "ICT 1 Etikk i SINTEF “Fra dyp krise til etisk pryd” Trondheim 3. mai 2007 Svein Nordenson, etikkombud i SINTEF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google