Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesportalen og fylkesdatabasen - Veien videre… Per Vallner, Fylkesmannen Elin T. Skeide, Østfold fylkeskommune Eldbjørg Solli Lund, Statens Kartverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesportalen og fylkesdatabasen - Veien videre… Per Vallner, Fylkesmannen Elin T. Skeide, Østfold fylkeskommune Eldbjørg Solli Lund, Statens Kartverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesportalen og fylkesdatabasen - Veien videre… Per Vallner, Fylkesmannen Elin T. Skeide, Østfold fylkeskommune Eldbjørg Solli Lund, Statens Kartverk Tematisk Geodatagruppe

2 Prosjekt digitale kommuneplaner Et delprosjekt under fylkesplanrulleringen høsten 2007

3 Kartskisse til fylkesplandrøftinger våren 2008 Kommuneplanene ved siden av hverandre Senterstruktur i Østfold Regionale drøftinger om bruk av arealer

4 Oppbygging geodatabase Geodatabase i ESRI, SOSI 4-standard Objekttype, tema, oversiktsplanareal, arealstatus og kommunenummer Ingen nye egenskaper fra utenfor SOSI Koding kvalitetssikret 5 kommuneplaner digitalisert inn manuelt. Svakhet: For disse er kun byggeområder lagt inn av formålskodene Øvrige: Oversiktsplanarealer i nåværende form, kun overlappende flater er korriger

5 Utfordringer ved sammenstillingen En del kommuner har ulik bruk av formålskoder, f eks byggeområder m v. Noen kommuner ”utvider” standarden, finner på sine egne (”utdypingskoder”) når standarden ikke dekker. Eksempel på sprikende praksis: Allerede utbygde byområder, noen har delt formålene, andre har ett felles formål for bolig og næring. Eksempel Moss/Rygge. Ikke endret noen formålskoder, men til gjengjeld fått en svært lang og detaljert tegnforklaring. Har fjernet noen slike tilleggskoder.

6 Resultat og nytteverdi Planen kan brukes til analyser Formålskoder for hele Østfold kan tas ut til sammenligning

7 Vedlikehold, bruk, ansvar Ansvar for vedlikehold – data blir fort foreldet! Arealdelen må oppdateres hos kommunene, ikke i det avledede produktet. Kompetanse og kostnadsfordeling kritiske faktorer Hvilke frivillige ordninger er mulig? Interkommunalt samarbeid – kompetansemiljøer Fordeler ved å kunne se ting regionalt. Norge Digitalt: Få plandata inn som vedlikeholdstema på linje med basis geodata.

8 Krav til kvalitet på digitale leveranser Få noen klare standarder. Felles formålskoder i Østfold? Planer må kunne settes sammen uten å måtte bearbeides Spesifikasjonskrav i Lille Grønne:  Kartene skal leveres i henhold til nyeste SOSI-standard (nå: SOSI 4)  Formålskoding skal holde seg innenfor gjeldende standard  Data for karttemaene skal leveres i riktig koordinatsystem (EUREF89)  Karttemaene bør være vektorisert  Metadataopplysninger til hvert tema: herunder opphav, gyldighetsparametere (tid og/eller geografisk begrenset), generasjon (hvis de er transformert), og fremstillingsmåte (eks. vektorisert eller Gps)"


Laste ned ppt "Fylkesportalen og fylkesdatabasen - Veien videre… Per Vallner, Fylkesmannen Elin T. Skeide, Østfold fylkeskommune Eldbjørg Solli Lund, Statens Kartverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google