Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UrinveisinfeksjonerFall Tiltakspakken 1.Sikre at kateter legges inn på adekvat indikasjon 2.Vurder daglig behov for alle blærekatetre Målinger Resultatindikator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UrinveisinfeksjonerFall Tiltakspakken 1.Sikre at kateter legges inn på adekvat indikasjon 2.Vurder daglig behov for alle blærekatetre Målinger Resultatindikator."— Utskrift av presentasjonen:

1 UrinveisinfeksjonerFall Tiltakspakken 1.Sikre at kateter legges inn på adekvat indikasjon 2.Vurder daglig behov for alle blærekatetre Målinger Resultatindikator Antall dager mellom hver UVI Vårt mål: 30 dager innen uke 25 Prosessindikator Andel permanente katetre (KAD) som ligger inne med riktig indikasjon Vårt mål: 95 % innen uke 20 Tiltakspakken 1.Vurder alle pasienter for fallrisiko ved innleggelse 2.Standardtiltak for alle pasienter med forhøyet fallrisiko - Legemiddelgjennomgang - Huskeliste for pasientrom - Tilsyn ved behov - Opprettholde aktivitet og trening 3.Tverrfaglig utredning 4.Individuelt tilpassede tiltak 5.Overføring av informasjon om risikovurdering og tiltak Målinger Resultatindikator Antall dager mellom hvert fall Vårt mål: 30 dager innen uke 25 Prosessindikator Andel pasienter som screenes/vurderes for fallrisiko ved innleggelse Vårt mål: 95 % innen uke 20

2 TrykksårErnæring Tiltakspakken 1.Vurder alle pasienter for trykksårrisiko ved innleggelse 2.Sikre nødvendig trykkfordelende utstyr/underlag 3.Undersøk regelmessig huden til alle risikopasienter 4.Sikre stillingsforandring og/eller aktivitet hos alle risikopasienter 5.Kartlegg og vurder ernæringsstatus hos alle risikopasienter 6.Involver pasient og pårørende Målinger Resultatindikator Antall dager mellom hvert trykksår Vårt mål: 30 dager innen uke 40 Prosessindikator Andel pasienter som screenes/vurderes for trykksårrisiko ved innleggelse Vårt mål: 95 % innen uke 37 Tiltakspakken 1.Vurder alle pasienter for ernæringsrisiko ved innleggelse 2.Standardtiltak 3.Individuell kartlegging 4.Individuell ernæringsplan 5.Individuelle tiltak 6.Involver pasient og pårørende Målinger Resultatindikator Antall dager mellom hvert gang en pasient blir underernært underoppholdet Vårt mål: 50 dager innen uke 35 Prosessindikator Andel pasienter som screenes/vurderes for ernæringsrisiko ved innleggelse Vårt mål: 95 % innen uke 30

3 Navn Lars Martin Dato 23. februar Utfordring Rekker ikke å screene pasientene for fallrisiko innen 4 timer Forbedringside Akuttmottaket kan gjøre screeningen samtidig med triagering Antatt effekt av ideen Pasienter screenes innen fristen Navn Ida Dato 13. februar Utfordring Vi har fremdeles for mange fall Forbedringside Gå innom alle pasienter med fallrisiko hver time og spørre om de trenger hjelp med noe Antatt effekt av ideen Færre pasienter faller Navn Christian Dato 17. januar Utfordring Vi har fremdeles for mange KAD uten indikasjon Forbedringside Sjekkliste på previsitt for vurdering av fortsatt indikasjon for KAD (også SVK?) Antatt effekt av ideen Flere KAD med indikasjon

4 Navn Pasient Dato 1. februar Utfordring Ikke ledige toaletter å oppdrive – måtte tisse på bekken. Uverdig! Forbedringside La pasienter benytte personaltoaletter Antatt effekt av ideen Toaletter til alle! Navn Pårørende Dato 1. mars Utfordring Besøkstidene er altfor korte, og slutter for tidlig Forbedringside Antatt effekt av ideen Navn Christian Dato 5. februar Utfordring For få forbedringsideer – trenger nye blikk på våre gamle rutiner Forbedringside Syst. innhente forbedringsideer fra LIS, spl.studenter, pasienter og pårørende etter «opphold» Antatt effekt av ideen 200 % flere forbedringsideer!

5 Navn Eva Dato 11. februar Utfordring Ikke ledige trykksårforebyggende madrasser (tempur) Forbedringside Kjøpe flere eller bruke dem vi har mer målrettet (til riktig pasient og ikke ha noen stående tomme) Antatt effekt av ideen Alle risikopas får tempurmadrass Navn Cathrine Dato 1. mars Utfordring Ofte snublefeller på pasientrom, ringesnor er ikke tilgj. por pasient Forbedringside Printe ut lommekort med fallsjekkliste/huskeliste for pasientrom Antatt effekt av ideen Ryddigere rom og færre fall Navn Esben Dato 2. mars Utfordring Ernæringsplan for kun 15 % av pasientene Forbedringside Lage en standardplan for ulike pasientgrupper som man kan ta som utgangspunkt Antatt effekt av ideen Flere pas får ernæringsplan

6 Navn Dato Utfordring Forbedringside Antatt effekt av ideen Navn Dato Utfordring Forbedringside Antatt effekt av ideen Navn Dato Utfordring Forbedringside Antatt effekt av ideen


Laste ned ppt "UrinveisinfeksjonerFall Tiltakspakken 1.Sikre at kateter legges inn på adekvat indikasjon 2.Vurder daglig behov for alle blærekatetre Målinger Resultatindikator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google