Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Viktigste elementene i de offentlige tjenestepensjonsordningene 30 års opptjening for å få full pensjon. Pensjonen regnes i forhold til sluttlønna. Det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Viktigste elementene i de offentlige tjenestepensjonsordningene 30 års opptjening for å få full pensjon. Pensjonen regnes i forhold til sluttlønna. Det."— Utskrift av presentasjonen:

1 Viktigste elementene i de offentlige tjenestepensjonsordningene 30 års opptjening for å få full pensjon. Pensjonen regnes i forhold til sluttlønna. Det er langt bedre enn en alleårsregel, og det er også bedre enn besteårsregelen i dagens folketrygd. Det er en ytelsesbasert bruttoordning – minst 66 prosent av sluttlønna. Ei ekstra gunstig AFP-ordning: retten til å gå over på tjenestepensjon fra 65 år. For de aller, aller fleste AFP- pensjonister betyr det et stort hopp i pensjon opp til 66 prosent av sluttlønna. Særaldersgrenser. 30 prosent av de offentlig ansatte Dersom summen av alder og antall opptjeningsår overstiger 85 år, kan du gå av tre år før særaldersgrensa. Uførepensjon og etterlattepensjon er inkludert i de offentlige tjenestepensjonene. Særlig viktig er uførepensjonen, som også skal garantere 66 prosent av sluttlønna.

2 Hva dreide forhandlingene seg om? Hva var IKKE forhandlingstema: Indeksering og levealdersjustering Hva sto på spill: Stabbesteinene 30 – 65 – 66 Arbeidslinja og nøytralitet Alleårsregelen En mye dårligere AFP enn nå – med tap for resten av livet

3 Alleårs- regelen Pensjonssystemet har fire element som kunne redusere pensjonen:Trollet med de 4 hodene. En forhandlet om to: Indeksering Levealder- justering Avkorting/ Nøytralitet (Arbeidslinja) GODTATT

4 Den ”nøytrale” pensjonsmodellen Sparer gjennom livet opp en pensjonsformue som ved pensjonering deles på gjenværende levealder Påstås å være en forutsetning for såkalt fleksibelt pensjonsuttak, men de blander sammen to saker: a) at du kan velge å pensjonere deg helt eller delvis når som helst etter 62 (som i dagens AFP, uten nøytral p.) b) at du kan fortsette å jobbe så mye du vil uavhengig av hvor mye pensjon du tar ut. Denne fleksibiliteten krever nøytral ordning. Får du mer pensjon samlet ved å ta den ut tidlig vil alle velge tidlig uttak. a) er bra, men er b) så viktig at vi er villige til å akseptere en tidligpensjon som knapt er til å leve med for de som er slitne og trenger å gå av tidlig? Har i det hele tatt noen krevd et slikt system?

5 Forhandlingene/meklinga Regjeringa gikk for omkamp til siste slutt Også etter ukesutsettelsen Siste dagene – bestillingsutspill fra Knut Røed, Frischsenteret veldig godt alliansearbeid i fagbevegelsen Regjeringa satset alt på ett kort, og tapte

6 Avtale om OfTP og AFP i off.sektor 1 Dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP i offentlig sektor videreføres med nødvendige tilpasninger til innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 2011 og med de tilpasninger som følger av Stortingets vedtak fra mai 2005. I tråd med Stortingets vedtak skal alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger levealdersjusteres og reguleres etter nye regler på samme måte og fra samme tidspunkt som alderspensjon fra folketrygden.

7 Levealdersjustering i dagens offentlige tjenestepensjon gjennomføres slik at grunnlovsvernet ivaretas. Det gis en individuell garanti for opptjente rettigheter i tjenestepensjonsordningene pr. 1. januar 2011 som sikrer at medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger med 15 år eller mindre igjen til 67 år er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 67 år etter 30 års opptjening. Personer som velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år kan ikke i tillegg ta ut folketrygd- eller tjenestepensjonsberegnet AFP. Avtale om OfTP og AFP i off.sektor 2

8 Avtale om OfTP og AFP i off.sektor 3 Beregning av tjenestepensjon — herunder samordning med alderspensjon i folketrygden — skal skje slik at tjenestepensjonen ikke påvirkes av når den nye fleksible alderspensjonen fra folketrygden tas ut. Det gis anledning til å kompensere for levealdersjusteringen av tjenestepensjonen ved å stå i stilling ut over 67 år.

9 Det vises til at Fornyings- og administrasjons- departementet har en pågående prosess i samarbeid med partene i arbeidslivet for vurdering av særaldersgrensene og fratreden ved disse. Det avtales ikke endringer i gjeldende særalders- grenser i forbindelse med lønnsoppgjøret 2009. Partene er enige om ovenstående og anmoder om at dette dokumentet vedlegges Riksmeklings- mannens møtebok. Partene har også arbeidet med et kombinasjonsalternativ. Dokumentet vedrørende dette alternativet vedlegges også Riksmeklingsmannes møtebok. Ingen av partene offentliggjør resultatet før meldingen heves. Avtale om OfTP og AFP i off.sektor 4

10 Hva nå? Nå er det viktigste spørsmålet om denne avtalen blir stående. Det skal ikke skapes mer utrygghet om pensjonen til 800.000 offentlig ansatte nå. Vi må kreve at partiene gir klare garantier før valget. Avtalen skal ikke røres i neste periode. Denne saken har skapt stort engasjement, og vil kunne ha noe å si for mange på valgdagen Slå tilbake påslagsmodellen: alliansearbeid Seieren i spørsmålet om AFP bør gi et godt grunnlag for omkamp om AFP i privat sektor. Slitne servitører i Hotell og restaurant (og mange andre) bør ikke akseptere at de blir fratatt rett til avgang ved 62 i 2011, mens deres medsøstre i offentlig sektor beholder sin rett.


Laste ned ppt "Viktigste elementene i de offentlige tjenestepensjonsordningene 30 års opptjening for å få full pensjon. Pensjonen regnes i forhold til sluttlønna. Det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google