Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Skolestart Alle elevene på Vg 1 har fått utdelt mappe med informasjon Bli kjent – skape trygghet Omvisning på skolen Kontaktlærer har hatt kort samtale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Skolestart Alle elevene på Vg 1 har fått utdelt mappe med informasjon Bli kjent – skape trygghet Omvisning på skolen Kontaktlærer har hatt kort samtale."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 Skolestart Alle elevene på Vg 1 har fått utdelt mappe med informasjon Bli kjent – skape trygghet Omvisning på skolen Kontaktlærer har hatt kort samtale med kontaktelevene Utdeling av bøker Orientering om matematikkgruppene de to første ukene og informasjon om valg av matematikkurs etter fellesmøtet v/ avdelingsleder for realfag Ivar Karsten Lerstad Noe mobilitet mellom fremmedspråkgruppene den første uka

3 «TETT PÅ ELEVEN» VED FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE Oppstartsamtaler ved skolestart – egne samtalemaler for hvert trinn Gjennomføre samtale med alle kontaktelevene i løpet av den første skoleuka Tid til å «riste sammen» klassen første tiden slik at elevene blir kjent med og trygge på hverandre elevene blir kjent med kontaktlærer og faglærere klassen får etablere et godt lærings- og klassemiljø Lag klasseregler maks fem punkt Disse skal publiseres på klassen sitt rom for orden i Fronter Etablere «arbeidspar» i klassen elever tar parvis ansvar for hverandre ift å ta med notater, ark/kopier, oppdatere på beskjeder m.m.

4 Fraværsoppfølging Elever melder til kontaktlærer om fravær første fraværsdag innen kl. 10 eller snarest råd Alle lærere fører fravær fortløpende (samme dag) i Skolearena – avgjørende for at k-lærer får følge opp elevene ved fravær! Nye rutiner: Etter tre dager med fravær: – k-lærer tar kontakt med eleven Elever som har ikke-meldt fravær 3 dager etter hverandre: – Kontaktlærer tar kontakt med eleven og ber om årsak til fraværet og avtaler oppmøte Elever med mer enn 5 dager eller 10 timer ikke-meldt samlet fravær : – Kontaktlærer avtaler møte med eleven og ber om årsak til fravær og minner om rutiner for fravær – K-lærer varsler foresatte om eleven er under 18 år Elever med mer enn 10 dager eller 20 timer ikke-meldt samlet fravær : – Kontaktlærer melder til rådgiver («Melding til rådgiver») – Rådgiver kaller inn eleven til samtale Ved fare for manglende vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag – K-lærer i samarbeid med rådgiver, kaller eleven inn til møte for «Klargjøring av eleven sin skolesituasjon» ev elevkontrakt. Faglærer må holde kontaktlærer orientert om slike forhold.

5 De neste to-tre ukene Nasjonale kartleggingsprøver i lesing, skriving og engelsk. Lokale kartleggingsprøver i matematikk. 10. september – Kurs i studieteknikk – Veiledning om pålogging på Fronter, Skolearena/=Hypernet, Feide-bruker, generell IT-kunnskap 14.-16. septemberElevfotografering, portrett

6 Til foresatte Tilgang til fraværsmodul og vurderingsmodul i Skolearena/Hypernet Rutiner for fravær – elevene kan føre fravær selv Elevene skal levere underskrift på skolereglementet Kontaktmøter på Vg 117. november Orientering om fagvalg ST, SF26. januar Orientering om Vg 2 HO26. januar Husk: Vi ønsker lav terskel for kontakt mellom skolen og hjemmet

7 ÅRSPLAN

8 Fagdager Hver fredag fra 08:15-13:10 Markert med blått i årsplan Tre fredager har vi to fag – halve fagdager Tallet i det blå feltet i årsplanen angir hvilken fredagstime som har fagdag

9 Timeplan WebUntis (link på hjemmesiden) – Klassetimeplaner og elevtimeplaner For komplett timeplan må en i en overgangsperiode sjekke både klassetimeplan og elevtimeplan

10 Valg av programområde for elever på Studiespesialisering 26. januar Informasjonsmøte for elever på Vg 1 1ST2, 1ST3, 1ST4, 1ST5, 1ST6, 2ST1, 1SF1 K-lærer informerer elevene om møtet. 3. og 9. desember Fokus på valg av programområde og programfag for 1ST2, 1ST3, 1ST4, 1ST5, 1ST6, 2ST1, 1SF1 29. januar Frist for fagvalg for elever på ST og SF Vg1 og 2ST1

11 www.fagerlia.vgs.no

12 Informasjon > Foresatte

13

14

15 For å opprette foresattpålogging må følgende opplysninger legges inn: Foresattes fødselsnummer Foresattes e-postadresse Foresattes mobiltelefonnummer Foresattes fornavn og etternavn Barnets fødselsnummer Finn på et eget brukernavn (bruk gjerne e-postadressen).

16

17 Etter orienteringsmøtet i aulaen blir det et kort møte med kontaktlærerne 1ST1 Åke Fiskerstrand Vegard Hillestad A508 1ST2 Målfrid Tornes Emily Kershaw A509 1ST3 Anette Lunheim Øystein Hildre A510 1ST4 Anita Sævik Anna Simonsen A511 1ST5 Kjell Sigve Haugland Hilde Gjerde Roald A512 1MD Nadhira De Saram C333 1MR Endre Volden C415 1MU Lars Petter Vågnes Vidar Sæther B405 1SF Tone Britt Myrseth B116 1HO1 Ingvild Motrøen Larsgård B328 1HO2 Lise Backlund B328 1HO3 Kari Svenslid B328 Orientering om valg av matematikkurs v/ avdelingsleder Ivar Karsten Lerstad før møtet med kontaktlærerne. (1ST3 – Forskerklassen – har allerede valgt matematikkurs og kan gå rett til møtet med kontaktlærerne)


Laste ned ppt "1. Skolestart Alle elevene på Vg 1 har fått utdelt mappe med informasjon Bli kjent – skape trygghet Omvisning på skolen Kontaktlærer har hatt kort samtale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google