Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demokrati Emne 2 Samfunnskunnskap. Grunnleggende prinsipper i demokratiet: én person har én stemme frie og hemmelige valg valg mellom konkurrerende partier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demokrati Emne 2 Samfunnskunnskap. Grunnleggende prinsipper i demokratiet: én person har én stemme frie og hemmelige valg valg mellom konkurrerende partier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Demokrati Emne 2 Samfunnskunnskap

2 Grunnleggende prinsipper i demokratiet: én person har én stemme frie og hemmelige valg valg mellom konkurrerende partier valgt lovgivende forsamling flertallsbeslutninger i folkevalgte organer

3 1814 Ingen politiske partier Demokratiet har røtter tilbake til 800-tallet – med ting for å diskutere rettslige og politiske saker Den liberale rettsstat Montesquie maktfordelingsprinsipp Follkesuverenitetsprinsippet 7,5 % av befolkningen hadde stemmerett Arbeidere og kvinner hadde ikke stemmerett

4 1884 Partiene Venstre og Høyre ble etablert av personer som var innvalgt på Stortinget Høyre ville holde på privilegier for embetsmenn, borgere og de store bøndene Venstre ville gi mer makt til vanlige bønder og til arbeidere Statsrådene fikk adgang til Stortinget Parlamentarismen ble innført i praksis Arbeiderne stiftet sitt eget parti i 1887

5 Politiske parti på 1900-tallet Bondepartiet – 1920, etter en splittelse i Venstre, skiftet navn til Senterpartiet i 1959 Norges Kommunistiske Parti – 1927 (NKP) Kristelig Folkeparti – 1933, etter en ny splittelse i Venstre Sosialistisk Folkeparti – 1961, etter en splittelse i Arbeiderpartiet (mot NATO), skiftet navn til Sosialistisk Venstreparti i 1976 Fremskrittspartiet – 1977 (1973 – Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep) Rødt – 2007 (Tidligere AKP og RV)

6 Stemmerett 1814: 25 år, mann, formue 1884: 25 år, mann, inntekt over en viss grense (velstående arbeidere) 1898: Alle menn over 25 år 1907: Kvinner over 25 år med en viss inntekt eller gift med en mann med slik inntekt 1913: Alle kvinner over 25 år 1920: 23 år, 1946: 21 år, 1967: 20 år 1978: Alle over 18 år

7 Den politiske prosessen http://www.tinget.no/no/Hovedmeny/D en-politiske-prosessen/ Den politiske prosessen

8 Stortinget 169 representanter Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget: å vedta lover, bestemme statens budsjett kontrollere regjeringen. Stortinget er også en viktig arena for politisk debatt

9 Stortinget http://www.stortinget.no/no/Stortinget- og-demokratiet/Storting-og- regjering/Fordeling-av-makt/ http://www.stortinget.no/no/Stortinget- og-demokratiet/Storting-og- regjering/Fordeling-av-makt/

10 Regjeringen http://www.regjeringen.no/nb/om_regj eringen/stoltenberg- ii/regjeringens_medlemmer.html?id=86 002 http://www.regjeringen.no/nb/om_regj eringen/stoltenberg- ii/regjeringens_medlemmer.html?id=86 002


Laste ned ppt "Demokrati Emne 2 Samfunnskunnskap. Grunnleggende prinsipper i demokratiet: én person har én stemme frie og hemmelige valg valg mellom konkurrerende partier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google