Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesing i matematikkfaget Samling nr 2 i SOL-nettverket Vikemarka skule 3.oktober 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesing i matematikkfaget Samling nr 2 i SOL-nettverket Vikemarka skule 3.oktober 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesing i matematikkfaget Samling nr 2 i SOL-nettverket Vikemarka skule 3.oktober 2013

2 Les høgt! Godtebutikk

3 Les høgt! Godtepose

4 Les høgt! Godtestrømpe

5 Les høgt! Godtekne

6 Lesing Alle har vi vår eiga leseoppleving Finnast knapt to menneske med same leseoppleving, forståing, utbytte. Opplæring i lesing, er noko meir enn «å knekke lesekoden» Vi må hjelpe eleven «der han er», -ulikt frå fag til fag...

7 Læringsresultat NP syner at vi er rimeleg gode i lesing, men har eit potensiale innan rekning (matematikk) Kanhende burde vi då heller satse på utvikling av rekneferdigheiter? Både ôg; algoritmar er ein ting.... -lesing i matematikk noko anna....

8 Systematisk observasjon av lesing

9

10 Det kan seiast så enkelt...

11 Lesing av fagtekstar i matematikk Ei matematisk tekst er ofte svært samansett. Ho består av  verbal tekst  tal  symbol  bokstavar  figurar  teikningar  bilde  fargekodar Det er difor utfordrande å lese ei matematisk tekst.

12 Lesing av fagtekstar i matematikk I tillegg møter vi  Fagspesifikke ord og omgrep (terminologi)  Komplekse begrep og samanhengar  Anna leseretning?  Krav til systematisk tenking  Krav til språkleg presisjon  Vi må såleis lære å lese matematisk tekstar.  Som vi også må lære oss å lese i alle fag.

13 “Teachers need to develop a set of powerful strategies that they can use with their students to help them learn to read mathematics text effectively. These strategies need to become an integral part of teaching.” (Thompson og Chappell 2007: 190) Lesing av fagtekstar i matematikk

14 Førlesing Kva trur de dette kapittelet handlar om? Sjå på bildet: Kva tenker du på når du ser det? Kva trur de vi skal lære her? Kva veit de om dette frå før?

15 Førlesing Bla vidare i kapittelet: Kva seier overskriftene? Er det nokon nye eller vanskelege ord/omgrep? Få alle ukjende omgrep opp på veggen.

16 Før og under lesing Det er særs viktig med djup representasjon av nøkkelbegrep (Hattie) Kva er: eit par, kant, hjørne, mindre, flest, yngre seinare, før, lengst, forskjell, tilsaman, ti-del, halvparten, differansen, samanlikne, siffer, tal, dobbelt, spiss vinkel, likskapsteiknet, oddetal,

17 Under lesing Samtale Løys oppgåver i fellesskap Vis til læreboka ved gjennomgang på tavla Kan du forklare den figuren? Det omgrepet? Spørsmål til teksten Formuler spørsmål der du ikkje forstår, i staden for å seie : ”Hjelp! Eg skjønar ingen ting...”

18 Under lesing Arbeid med lesestrategiar i samband med tekstoppgåver: 1) Kva får vi vite her? (blå blyant) 2)Kva er spørsmålet? (raud blyant) 3)Lag ei teikning av situasjonen (hjelpeteikning) Modellèr – modellèr – modellèr!

19 X+Y=9, 4X+2Y=30 Per har ein del sauer og høner, i alt er det 9 dyr. Per reknar ut at dei har 30 føter til saman. Kor mange dyr er det av kvart slag?

20 Etter lesing Kva har vi lese /jobba med i dag? Handla teksten om det du trudde den ville handle om? Kva lærte du som du ikkje kunne frå før? Passa overskrifta til innhaldet? Fekk du viktig informasjon frå bilda? Var hjelpeteikningane til god bruk?...

21 Matematikk er å tenke... Kan vi tenke utan språk? Kan vi tenke utan omgrep? Er tenking ei grunnleggande ferdigheit? Har tenking ein plass i klasserommet?

22 Det kan seiast så enkelt...

23 Kjelder Lisbet Karlsen (2009), Høgskulen i Vestfold Dagrun Skjelbred (2009), Høgskulen i Vestfold Ole Einar Torkildsen (2013, Høgskulen i Volda ”Tangenten”(2-1990) Burton,L. (1986). “Thinking Things Through. Problem solving in Mathematics” Gerd S. Fredheim, (2005) “Læringsstrategiar” James Nottingham (2010) “Challenging learning” Olav og Kari Lunde (2013) “Når tall går i ball og bare blir tull”


Laste ned ppt "Lesing i matematikkfaget Samling nr 2 i SOL-nettverket Vikemarka skule 3.oktober 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google