Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K APITTEL 9: U TDANNING I N ORGE Hovedpunkter. ”D EN GODE SKOLE ” – HVA ER DET ? Hva er ”den gode skole”? Hvilket innhold er det viktigst at barna lærer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K APITTEL 9: U TDANNING I N ORGE Hovedpunkter. ”D EN GODE SKOLE ” – HVA ER DET ? Hva er ”den gode skole”? Hvilket innhold er det viktigst at barna lærer."— Utskrift av presentasjonen:

1 K APITTEL 9: U TDANNING I N ORGE Hovedpunkter

2 ”D EN GODE SKOLE ” – HVA ER DET ? Hva er ”den gode skole”? Hvilket innhold er det viktigst at barna lærer på skolen? Er det viktig å være autoritær? Er trivselen det viktigste? Skal alt være gøy? Skal læringen ”lekes inn”? Hvorfor ble det rabalder da resultatene av de nasjonale prøvene ble offentliggjort i Norge? Hvorfor gikk det dårlig på de nasjonale prøvene? Hvorfor har skolen i Norge disiplinproblemer, tror du?

3 G RUNNSKOLEN Grunnskolen i Norge bygger på likeverd og individuelt tilpasset opplæring. Hvilke fordeler og ulemper gir dette? Hvorfor mener at man bør snu noen steiner i undervisningssystemet? Læreplanene – et realistisk forbilde? Hvilke praktiske og økonomiske utfordringer finnes i skolen?

4 E R VELFERDSSTATEN FOR DYR ? Er skolen inne i denne situasjonen fordi velferdsstaten er blitt for dyr? Er det økonomi som avgjør kvaliteten på en skole? Hvis det ikke er økonomi, hva er det da? SFO – hva er det? Hva gjør barna på SFO? Hvorfor strever mange med å få hverdagskabalen til å gå opp? Barna lærer å være selvstendige fra de er små. Hva synes du om dette?

5 K UNNSKAPSSYNET I N ORGE Må man være enig med læreren i Norge? Hvordan er dette i din kultur? Er det ok å være kritisk til læreboken i Norge? Hvorfor? Hvorfor ønsker man at elevene og studentene skal være kritiske? Studentene oppfordres til kritisk tenkning. Synes du dette er ok?

6 N ASJONALE PRØVER OG K UNNSKAPSLØFTET Tidligere var 1. klasse preget av lek. Hvordan forsøker man nå at 1. klasse skal være? Når skal elevene lære å lese? Bør elevene ha lekser hver dag? Hvordan er trivselen i norsk skole? Hva betyr mest: topp resultater eller trivsel? Hvordan er det mulig å oppnå både gode resultater og trivsel? Hvilke ferdigheter blir vektlagt i Kunnskapsløftet?

7 R USSEN Hva er rødruss og blåruss? Hva betyr ”studiespesialisering”? Hva lærer elever som går på yrkesfag? Hva markerer russetiden? Hva skjer i russetiden? Hvor blir russen kritisert? Hvorfor har russen behov for å markere seg så sterkt? Hva mener du om russetiden? Er det galskap eller uskyldig moro?

8 H ØYERE UTDANNING Hva betyr det å søke om opptak til høyere utdanning på særskilt grunnlag? Koster utdanning mye i Norge? Finnes det mange private institutter og institusjoner som tilbyr høyere utdanning? Hvorfor / hvorfor ikke? Hvordan er systemet med studiepoeng? Får man samme type studiepoeng på universitet og høyskole? Hvor lenge må man studere for å oppnå bachelorgraden? Mastergraden? Hvilken endring kom med Kvalitetsreformen?


Laste ned ppt "K APITTEL 9: U TDANNING I N ORGE Hovedpunkter. ”D EN GODE SKOLE ” – HVA ER DET ? Hva er ”den gode skole”? Hvilket innhold er det viktigst at barna lærer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google