Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Visjon, målsetting og handlingsplan for klubbaktivitetene Vedtatt 04.05.2006 Revidert 10.06.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Visjon, målsetting og handlingsplan for klubbaktivitetene Vedtatt 04.05.2006 Revidert 10.06.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Visjon, målsetting og handlingsplan for klubbaktivitetene Vedtatt 04.05.2006 Revidert 10.06.2014

2 Visjon: I Molde Rotary er det møtelyst, ikke møteplikt som sørger for det gode oppmøtet Overordnet mål: Oppmøtet skal være minst 50% Minimum 3 nye medlemmer pr år.

3 Komiteer President Innkommende President Past President Kasserer Sekretær Virksomhetsområder Komiteer Komiteledere med møterett i styret

4 Styret Styret skal ha ansvar for: Å holde seg orientert om og følge opp arbeidet i den enkelte komitè Realisering av målene for rotaryåret Klubbens drift og ledelse av alle møter Klubbens økonomi inklusive bidrag til overordnete Rotaryledd Rapportering Minst 2 komitemøtesamlinger, ett om høsten og ett om våren Møte med Distriktsguvernør 1 valgmøte Årsmøte

5 Programkomiteen Komiteen ledes av innkommende president Komiteen skal: Lage et variert program gjennom året med innslag av ego- og yrkesforedrag. Yrkesforedragene koordineres med Yrkeskomiteen. Ego-foredragene settes opp i samarbeid med Medlemskapskomiteen. Lage en plan for 3-minutter slik at flest mulig medlemmer i løpet av året har ansvar for programposten på minst ett møte Sette opp halvårlig møteprogram, og ved endringer oversende oversikt over møtets hovedpost til sekretæren / hjemmesideansvarlig minst en uke før møtet skal gjennomføres. Ved forfall er det komitéen som har ansvar for å sikre en erstatter. Foredraget kan være et bedriftsbesøk, gjerne i samarbeid med annen klubb i distriktet.

6 Medlemskapskomiteen Komiteens leder kan gis møterett på klubbens styremøter Komitéen skal: Legge en plan for medlemsutvidelsen gjennom å sørge for en ajourført oversikt over klubbens besatte og mulige klassifikasjoner, og ut fra denne gi forslag til hvilke klassifikasjoner det er ønskelig å få representert i klubben Arbeide aktivt for nyrekruttering. Årlig mål er 3 nye medlemmer. Dette skal samtidig føre til reduksjon av klubbens gjennomsnittsalder. I samarbeid med programkomiteen arrangere et klubbmøte med tema klassifikasjon og medlemsutvidelse Holde klubben orientert om rekrutteringsarbeidet. Aktiv forvaltning av fadderordning for så vel reflektanter som for nye og gamle medlemmer

7 PR / Informasjonskomiteen Komitéen ledes av foreningens sekretær og skal: Skrive et kort referat fra klubbmøtets innhold i protokollen. Fremskaffe noen eksemplarer av relevant informasjon i papirformat til de av medlemmene som ikke har tilgang til den elektronisk. Være ansvarlig for ekstern informasjon og PR bl.a. på internett Bidra til at Rotary er synlig i lokalsamfunnet.

8 Kameratsskapskomiteen Komiteen skal koordinere sine aktiviteter med klubbens øvrige program gjennom leder for programkomiteen. Komiteens leder har møterett på klubbens styremøter. Komiteen skal: Gjennomføre tiltak som ivaretar klubbens tradisjoner for trivsel og samhold for alle klubbens medlemmer. Arrangere minimum 1 Kulturarrangement (teater, konsert, kunstgalleri, museum eller lignende) pr. foreningsår Være ansvarlig for en festlig sammenkomst med ledsager pr.år Ta seg spesielt av nye medlemmer i samarbeid med medlemsskapskomiteen og inkludere disse i klubben. Ta seg av klubbens eldre medlemmer og medlemmer med sviktende helse og eventuelt være dem behjelpelig med skyss til klubbmøter og andre sammenkomster. Ta imot gjester ved ankomst og sørge for at de føler seg velkommen Organisere sosiale og kulturelle tiltak som stimulerer til økt personlig kontakt i klubben som for eksempel månedlige, uformelle samlinger etter medlemsmøte.

9 Yrkestjeneste Komiteens leder kan gis møterett på klubbens styremøter Komiteen skal: Finne fram til mulige bedriftsbesøk og arrangere minst 2, men ikke mer enn 4 slike besøk i Rotaryåret. Besøkene kan gjerne planlegges i samarbeid med andre klubber. Finne fram til og iverksette tiltak som kan fremme yrkes/forretningsetikk og ha ansvar for ett medlemsmøte med dette som tema Holde seg orientert om saker og prosjekter i vårt nærområde som er av interesse for klubben Samarbeide med programkomitéen og medlemskapskomitéen

10 Samfunnstjeneste Komiteens leder kan gis møterett på klubbens styremøter Komitéen skal: Arrangere dugnad for samfunnsnyttig formål i mai hvert år Ha ansvar for ett medlemsmøte pr. foreningsår med tema som kan knyttes til aktuelle temaer i samfunnet omkring oss. Stimulere til deltakelse på de aktiviteter komiteen tradisjonelt har hatt ansvar for

11 Internasjonal tjeneste Komiteens leder kan gis møterett på klubbens styremøter Komitéen skal: Utrede klubbens muligheter for å gjennomføre et eget eller delta i et planlagt eller pågående prosjekt i samarbeid med andre klubber i vårt nærområde. Tilrettelegge for aktiv deltagelse i Rotarys ungdomsutveksling. Være klubbens kontakt vedrørende all aktivitet knyttet til Rotary Foundation Være ansvarlig for innholdet i et klubbmøte om Rotarys internasjonale arbeid inklusive lokale prosjekter

12 Overordnet Aktivitetsplan Styret 2 komitemøtesamlinger, valgmøte, møte m/guvernør4 møter Medlemskapskomiteen Klassifikasjon/medlemsverving1 møte Festkomiteen/Kameratskapskomiteen Fårikålaften, Torskeaften, Kulturarrangement, samling med Ledsagere, Sommeravslutning med presidentskifte 4 møter Yrkeskomiteen 2 bedriftsbesøk Medlemsmøte om Ungdomsarbeid og yrkesetikk3 møter Samfunnskomiteen -Dugnad på Romsdalsmuseet + minimum 1 medlemsmøte2 møter -Organisere Frelsesarmeens julegryte

13 Internasjonal komite Ungdomsarbeid i Rotary + Rotary Foundation 2 møter Møtefrie uker Romjulen og påskeuken ca. 2 møter Møter uten program Lunch-møter fra ca. 20.juni til ca 20.august ca. 10 møter Programkomiteen Ansvarlig for program til resterende møter ca. 25 møter


Laste ned ppt "Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Visjon, målsetting og handlingsplan for klubbaktivitetene Vedtatt 04.05.2006 Revidert 10.06.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google