Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den naturlige skolesekken Utbygging av Fossum Bruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den naturlige skolesekken Utbygging av Fossum Bruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den naturlige skolesekken Utbygging av Fossum Bruk

2 Den naturlige skolesekken Den naturlige skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om natur og samfunn, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement Fått støtte til vårt prosjekt med 50 000 kr

3 Den naturlige skolesekken Varer over ett år og involverer fagene geografi, samfunnsfag og naturfag Kriteriene for prosjektet er at vi utarbeider undervisning som tar i bruk ulike læringsarenaer, samarbeider med eksterne aktører og fremmer undervisning for bærekraftig utvikling.

4 Bakgrunn for prosjektet

5 Boligutbygging der Fossum bruk ligger nå. Bærum kommune regner med 2-3000 nye boliger Befolkningsvekst på ca. 5000 i området Hvordan kommer dette til å påvirke miljøet, infrastruktur og selve området? Dette skal elevene reflektere rundt.

6 Området

7

8 Eksterne aktører utarbeider trafikkanalyser, landskapsanalyser, undersøkelser av biologisk mangfold, lokale klimaanalyser, grunnundersøkelser m.m. for området. Elevene har tilgang til noen av rapportene, og skal bruke disse som underlagsmateriale i sin analyse.

9 Målsetning for prosjektet Se utbygging og arealplanlegging ut ifra samfunns- og miljømessige perspektiv. Sett i sammenheng med økt befolkningsvekst på østlandsområdet. Målet er at elevene får en forståelse for hvordan utbygging og utnyttelse av ressurser kan gjøres på en bærekraftig måte. Elevene skal reflektere rundt ulike interessekonflikter og bli bevisst på hvilke avveininger som gjøres, og hvorfor. Elevene skal ut av klasserommet og jobbe ute i naturen!

10 Samarbeidspartnere/informasjonskilder Bærum kommune Budstikka OBOS og Hille Melbye arkitekter Statens strålevern Interesseorgansiasjoner

11 Hva skal elevene gjøre? I naturfag skal de undersøke området- ta målinger av vann og undersøke hvilke arter som finnes der.

12

13

14 Hva skal elevene gjøre? I samfunnsfag skal elevene få kunnskap om hvordan ulike partier i kommunen ser på utbyggingen av Fossum, mht. antall boliger, type boliger, hvilke krav de stiller til infrastruktur og servicetjenester/tilbud på selve området. Undersøke lokalbefolkningens syn på utbyggingen.

15 Hva skal elevene gjøre? I geografi skal elevene se på berggrunn og løsmateriale i området og hvordan dette kan påvirke utbyggingen. Betydning av befolkningsvekst for infrastruktur, jordvern og konsekvenser for kulturlandskapet.

16 Sluttprodukt Sluttproduktet for dette prosjektet er en plakat/nettside som dekker alt de har undersøkt i området (i forhold til naturfag, geografi og samfunnsfag) Elevenes analyser om hva som bør gjøres i forhold til å sikre en bærekraftig utbygging.

17 Vår oppsummering av fjorårets prosjekt er publisert i tidsskriftet Naturfag. Naturfag.


Laste ned ppt "Den naturlige skolesekken Utbygging av Fossum Bruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google