Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Superbrukerforum Systemeiers rolle og funksjon Erik Carlsen Medisinsk fagdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Superbrukerforum Systemeiers rolle og funksjon Erik Carlsen Medisinsk fagdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Superbrukerforum Systemeiers rolle og funksjon Erik Carlsen Medisinsk fagdirektør

2 Utvikling av klinisk IKT  OUS har ca 15.000 brukere av kliniske IKT- systemer  Det vil være en kontinuerlig endring av kliniske systemer i årene som kommer –Fører til endring av arbeidsprosesser  Opplæring er viktig for å lykkes

3 Definisjon - superbruker  ”Superbrukere er brukere med dybdekompetanse om bruken av ett eller flere av de kliniske IKT-systemer.  En superbruker kan eks. være sekretær, sykepleier, lege eller annen fagperson knyttet til pasientbehandlingen”.

4 Systemeiers rolle og funksjon  Administrerende direktør har ansvar for faglig forsvarlighet og lovlig sikker bruk av kliniske IKT systemer i OUS HF.  Klinikkleder er ansvarlig for at klinikkens ansatte har riktig og tilstrekkelig kompetanse.  Nærmeste leder er ansvarlig for at grunnleggende relevant opplæring skal gjennomføres før ansatte får tilgang til kliniske systemer.  Denne gjennomgangen må ledes av kvalifiserte brukere - SUPERBRUKERE

5 OUS-IKT sitt ansvar overfor Superbrukere  Ansvar for opplæring og vedlikehold, kvalitetssikre riktig kompetanse.  Planlegge og holde Superbrukerforum  Holde superbrukere oppdatert ift endringer, nye versjoner og innføringsløp i de forskjellige kliniske systemene  Ivareta endringsønsker  Kontaktnett for Superbrukere  Rådgivning ift nivå 2 prosedyrer  Oppdatert superbrukerinformasjon på OUS virksomhetsportal

6 Superbruker - Arbeidsoppgaver  Besvare daglige spørsmål fra kolleger om funksjonalitet og korrekt bruk av aktuelle IKT-systemer.  Opplæring av nyansatte i forbindelse med de kliniske IKT- systemene  Holde internundervisning for kolleger i egen avdeling ved behov.  Forberede undervisning med huskelister, brukerveiledninger, smarte tips etc.  Melde om eventuelle feil og endringsønsker i aktuelle IKT- systemer via etablerte meldingskanaler.  Delta på kompetansegivende kurs innen aktuelle systemer (oppfriskningskurs).  Delta på superbrukerforum i regi av OUS IKT.  Holde seg oppdatert og informere kollegaer om ny funksjonalitet i kliniske systemer

7 Konklusjon  Superbruker er: –Ryggraden i opplæring/støtte for klinikker/avdelinger innen kliniske datasystemer  Talegjennkjenning  Elektronisk diktering  GAT  Ventelisteregistrering  Ventelistehåndtering  Etc –Nøkkelen til at kliniske systemer skal fungere for brukerne

8 Lykke til!


Laste ned ppt "Superbrukerforum Systemeiers rolle og funksjon Erik Carlsen Medisinsk fagdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google