Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ATP Alle celler bruker forbindelsen ATP i reaksjoner som krever energi. ATP er en slags energipakke, en energibærer Her brukes det mye ATP!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ATP Alle celler bruker forbindelsen ATP i reaksjoner som krever energi. ATP er en slags energipakke, en energibærer Her brukes det mye ATP!"— Utskrift av presentasjonen:

1 ATP Alle celler bruker forbindelsen ATP i reaksjoner som krever energi. ATP er en slags energipakke, en energibærer Her brukes det mye ATP!

2 ATP – oppbygning og egenskaper ATP er en energibærer og fungerer som midlertidig lager for energi i cellene ATP står for adenosin-tri-fosfat. Adenosin består av basen adenin og sukkeret ribose

3 ATP har ustabile bindinger mellom fosfatgruppen Når ATP avgir en fosfatgruppe til et molekyl, blir mye energi overført til dette molekylet. Samtidig blir ADP (adenosin-di- fosfat) dannet Det samme skjer når ADP blir til AMP (adenosin-mono-fosfat)

4 Bruk av energien i ATP Det meste av energien i ATP blir brukt til transport inn og ut av cellene og til vekst Hos dyr blir mye energi brukt til muskelarbeid Energien blir også brukt til syntese av proteiner, polysakkarider, DNA, fett og en rekke andre stoffer Noe energi blir frigjort som varme Hudceller fra et menneske. Celler bruker mye energi på å frakte stoffer inn og ut gjennom cellemembranen.

5 Krav til spontane reaksjoner Det skjer mange reaksjoner i cellen samtidig. Noen er spontane, andre ikke Entalpi: – Noen reaksjoner er eksoterme, dvs. at entalpien avtar, ∆H⁰< 0, og varme avgis – Noen reaksjoner er endoterme, dvs. at entalpien øker, ∆H⁰ > 0, og varme tas opp Entropi (grad av uorden i stoffene): – Det skjer også endringer i entropien, S, for reaksjoner. Entropien kan øke, ∆S⁰ > 0, eller avta, ∆S⁰ < 0 For at en reaksjon skal være spontan, må ∆H⁰ - T∆S⁰ < 0 (T er her temperatur i kelvin)

6 Krav til spontane reaksjoner Uttrykket ∆H⁰ - T∆S⁰ setter vi lik ∆G⁰. Dvs. at Størrelsen G er oppkalt etter amerikaneren J.W. Gibbs og kalles Gibbs fri energi fordi det bare er en endring i denne energien som kan brukes til arbeid

7 I cellen er det mange viktige reaksjoner som ikke er spontane. En slik reaksjon med ∆G⁰ > 0 kan allikevel skje gjennom flere trinn ved at energi fra ATP blir overført Eksempel: maltose blir dannet av to glukosemolekyler. Reaksjon 1 nedenfor er ikke spontan Reaksjonen kan gå hvis ATP gir fra seg energi i form av en fosfatgruppe til glukosen (reaksjon 2). Vi sier at de to reaksjonene er koplet Deretter kan glukose-fosfat reagere med et nytt glukosemolekyl slik:

8 Energibærere I cellene er det spesielle bærermolekyler som kopler reaksjoner som krever energi med reaksjoner som avgir energi Når ATP overfører en fosfatgruppe til et molekyl, øker molekylet sin kjemiske energi. Det energirike molekylet kan deretter delta i reaksjoner som ellers ikke ville vært mulige Et annet eksempel på en energibærer er NAD, som overfører hydrogenatomer fra ett molekyl til et annet Overføring av hydrogen kan betraktes som overføring av elektroner, og reaksjonene som skjer er derfor redoksreaksjoner

9 NAD NAD står for nikotinamid-adenin-dinukleotid NAD er en energibærer som overfører hydrogenatomer fra ett stoff til et annet – I noen reaksjoner tar NAD opp hydrogen og blir til NAD-2H – I andre reaksjoner avgir NAD-H2 hydrogenatomer og blir til NAD NAD kalles også en hydrogenbærer fordi det er hydrogen som overføres

10 NAD NAD er et koenzym og er nødvendig for mange enzymer som katalyserer overføring av H-atomer i redoksreaksjoner I NAD inngår nikotinamid som er et av de B-vitaminene vi må få tilført gjennom kosten

11 Reaksjoner med NAD Når et stoff blir redusert ved å ta opp H-atomer (H), er det egentlig elektronene som gir reduksjonen. Vi skriver det for enkelhets skyld som 2H

12 Reaksjoner med NAD Når et stoff blir oksidert skjer det som oftest ved at hydrogenatomer blir fjernet. En hydrogenbærer som NAD kan fjerne to H-atomer fra ett molekyl (X-H 2 ) og avgi dem til et nytt molekyl (Y)

13 Andre bærermolekyler Også energibærene NADP og FAD overfører hydrogen fra ett molekyl til et annet. De er hydrogenbærere som NAD – NADP står for nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfat – FAD står for flavin-adenin-dinukleotid. FAD inneholder B-vitaminet flavin og er et koenzym Både ATP, NAD-2H, NADP-2H og FAD-2H er korttidslagre for energi. De omdannes og tilbakedannes i raskt tempo

14 Koenzym A Koenzym A er et viktig koenzym i stoffskiftet Et stort molekyl med mange enheter bundet sammen Skrives ofte CoA Funksjonell gruppe er –SH og vi kan skrive CoA-SH Et bærermolekyl for acetylgruppen (CH 3 CO – )


Laste ned ppt "ATP Alle celler bruker forbindelsen ATP i reaksjoner som krever energi. ATP er en slags energipakke, en energibærer Her brukes det mye ATP!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google