Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av evalueringer: Forskningsrådets bidrag og fagmiljøenes erfaringer Informasjonsmøte 19. februar 2016 i Forskningsrådet Siri Tønseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av evalueringer: Forskningsrådets bidrag og fagmiljøenes erfaringer Informasjonsmøte 19. februar 2016 i Forskningsrådet Siri Tønseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av evalueringer: Forskningsrådets bidrag og fagmiljøenes erfaringer Informasjonsmøte 19. februar 2016 i Forskningsrådet Siri Tønseth

2 Hva jeg skal si noe om  Forskningsrådets oppfølging av fagevalueringer  Fagmiljøenes erfaringer med oppfølging av fagevalueringer innenfor  geografi  sosialantropologi  sosiologi

3 Forskningsrådets oppfølging av fagevalueringer i samfunnsvitenskap  Nedsatt nasjonalt oppfølgingsutvalg - representanter for fagmiljøene utarbeidet oppfølgingsplan  Lyst ut og tildelt midler til Institusjonsforankrede strategiske prosjekter (ISP) etter alle sju fagevalueringer i perioden 2002-2011  Ulike typer utlysninger og budsjetter for ISP-ene  Totalt 38 prosjekter på tilsammen 103 millioner kroner

4 ISP-ene ProsjekttittelHovedorganisasjonUtvalg / Fag Politikkens vilkår i det ny-liberale samfunnUNIVERSITETET I OSLOISP / STV Barnehagen som arena for pedagogisk forskningHØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUSISPPED Undervisning og klasseromspraksis på barnetrinnetHØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUSISPPED Deltakelse i skole og samfunn som pedagogisk utfordring. En fakultær forskerskole med fokus på literacyUNIVERSITETET I STAVANGERISPPED Flerfaglig forskerskole i utdanningsforskning ved NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUISPPED Humaniorastudier i pedagogikk (HSP)UNIVERSITETET I OSLOISPPED Western Norway Graduate School of Educational Research (WNGER)UNIVERSITETET I BERGENISPPED Learning trajectories in knowledge economiesUNIVERSITETET I OSLOISPPED A three-year national program of PhD-courses and workshops in economicsUNIVERSITETET I BERGENØKISP Econometric aspects of the credit crisisUNIVERSITETET I OSLOØKISP Individual generosity and socio-economic characteristics A PhD project in experimental economicsNORGES HANDELSHØYSKOLEØKISP Ph.D. in Financial EconomicsSTIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BIØKISP The Financial Crisis: Liquidity, Securitization, and LeverageNORGES HANDELSHØYSKOLEØKISP The male-female wage gap: Abilities, discrimination, chance or choice?UNIVERSITETET I BERGENØKISP The Political Economy of Resource Abundance NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUØKISP The Law and Economics of Contracts: An Experimental ApproachUNIVERSITETET I STAVANGERØKISP

5 ISP-ene ProsjekttittelHovedorganisasjonUtvalg / Fag Forskningsprosjekt innen sentral formuerettUNIVERSITETET I BERGENJUSISP2 International Law for an Anthropocene Epoch? Shifting perspectives in the Law of the Sea, Environmental Law and Genetic Resources Law FRIDTJOF NANSEN STIFTELSEN PÅ POLHØGDAJUSISP2 Konkurranse- og markedsrettslige utfordringer ved moderniseringen av offentlig sektorUNIVERSITETET I BERGENJUSISP2 Styrking av fagmiljøet i barnerett UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETJUSISP2 Tilrettelegging og kvalitetssikring av internasjonal publisering av juridisk forskningUNIVERSITETET I BERGENJUSISP2 Verdenskongress i konstitusjonell rett 2014UNIVERSITETET I OSLOJUSISP2 Institusjonell endring i demokratiske samfunnUNIVERSITETET I OSLOISP-SOS Kausale mekanismer, identifikasjon og modellering: Tre tiltak for forbedring av doktorgradsutdanningen i sosiologiUNIVERSITETET I OSLOISP-SOS New directions in studies of social differentiation, power, class, status and eliteUNIVERSITETET I BERGENISP-SOS New Theoretical Perspectives on the Nordic Model of Work-Family Reconciliations NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUISP-SOS SOCIOLOGICAL THEORY AND PRACTICE REVISITED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUISP-SOS Spatial and temporal dynamicsSTATISTISK SENTRALBYRÅISP-SOS

6 ISP-ene ProsjekttittelHovedorganisasjonUtvalg / Fag Norwegian Network on Geographies of Mobilities NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUISP-GEOG Norwegian Research Network in Political GeographyUNIVERSITETET I OSLOISP-GEOG Norwegian Researcher School in Geography NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUISP-GEOG THE NATIONAL GEOGRAPHY NETWORK ON REGIONAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GEOGRAPHYUNIVERSITETET I BERGENISP-GEOG National research network on Political ecology and Environmental policy NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUISP-GEOG The Hot Lava Edge of Cultural Flows: Global Social Inequality and the Anthropology of Uncertainty, Contingency and Future Orientation NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUISP-ANTRO IMPROVING THE DOCTORAL TRAINING IN SOCIAL ANTHROPOLOGY IN NORWAY BY STRENGTHENING THE NETWORK FOR ANTHROPOLOGICAL RESEARCH TRAINININGUNIVERSITETET I OSLOISP-ANTRO De-naturalizing difference: Challenging the production of global social inequalityUNIVERSITETET I BERGENISP-ANTRO Norwegian Network on the Anthropology of MobilitiesHØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUSISP-ANTRO Anthropos and the Material: Challenges to AnthropologyUNIVERSITETET I OSLOISP-ANTRO

7 Forskningsrådets generelle bidrag til oppfølging av fagevalueringer Gjennomgående anbefalinger i fagevalueringer – uansett fagområde:  Styrke den frie prosjektstøtten  Økt kvalitet i PhD-utdanningen  Satsing på nyrekruttering og karriereveier  Mer internasjonalt samarbeid og mobilitet  Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon nasjonalt  Anbefalinger til Kunnskaps­departementet og Forskningsrådet følges opp gjennom budsjett- og strategiprosesser og utvikling av virkemidler

8 Generelle bidrag til oppfølging: Styrking av Fri prosjektstøtte - FRIPRO  FRIPRO har blitt betydelig styrket de siste årene, blant annet gjennom tre såkalte fellesløft  FRIPRO har etablert en ny støtteform kalt unge forskertalenter  FRIPRO har etablert et nytt mobilitetsstipend

9 Generelle bidrag til oppfølging: Samarbeidsprosjekt Universitets- og høgskolerådet og Forskningsrådet  Bedre fagstrategiske valg for norsk forskning  Prosjektet samlet og systematiserte erfaringer med oppfølging av Forskningsrådets fagevalueringer i rapporten Gode råd – hva så? (2014)

10 Tilbakemelding om oppfølging fra tidligere evaluerte fag De tre siste fagene innenfor samfunnsvitenskap som ble evaluert:  Sosiologi 2010  Geografi (primært samfunnsgeografi) 2011  Sosialantropologi 2011

11 Takk for god respons I september 2015 ba vi om tilbakemelding fra totalt 29 evaluerte enheter om deres erfaringer med oppfølging av fagevalueringer – og har fått svar fra de fleste

12 Spørsmål til de evaluerte fagmiljøene 1.Hvordan har anbefalingene som ble gitt i evalueringen og i oppfølgingsplanen blitt fulgt opp av institusjonen? 2.For institusjoner som fikk tildelt et ISP: Hvilken betydning har ISP-prosjektene hatt for realisering av målsetninger i evalueringen og oppfølgingsplanen? 3.Er det noen sentrale tiltak/anbefalinger i evalueringen og/eller i oppfølgingsplanen som det gjenstår å følge opp, eller som det ikke har vært mulig å følge opp? 4.Hvilken betydning har evalueringen hatt for utviklingen av nasjonalt samarbeid innenfor fagområdet? 5.Har dere synspunkter på Forskningsrådets oppfølging av evalueringen?

13 1. Hvordan har anbefalingene som ble gitt i evalueringen og i oppfølgingsplanen blitt fulgt opp av institusjonen? Etablert nye forskergrupper Nytenkning om publiserings- og rekrutteringspraksis Debatter om fagutvikling Strategiseminarer Omstillingsmidler fra fakultetet Flere nye prosjekter med internasjonal deltakelse Samarbeid U&H og forskningsinstitutter om undervisning

14 2. Hvilken betydning har ISP-prosjektene hatt for realisering av målsetninger i evalueringen og oppfølgingsplanen? Styrket forskerutdanningen Bidratt til nasjonal nettverksbygging - også mellom U&H og instituttsektoren Styrket nordisk og internasjonalt samarbeid Økt publisering på nivå 2 Bidratt til utvikling av nye prosjektsøknader

15 3. Er det noen sentrale tiltak/anbefalinger i evalueringen og/eller i oppfølgingsplanen som det gjenstår å følge opp, eller som det ikke har vært mulig å følge opp? Kan være vanskelig å følge opp anbefalinger pga. økonomiske begrensinger Arbeider fortløpende med å øke internasjonal publisering Ønsker ikke å følge rådet om å minske arbeidet med formidling til offentligheten

16 4. Hvilken betydning har evalueringen hatt for utviklingen av nasjonalt samarbeid innenfor fagområdet? Nettverksmidler har bidratt til etablering av nasjonalt samarbeid Forskerskoler har bidratt til etablering av nasjonalt samarbeid ISP-midler bidratt til samarbeid – også mellom U&H og forskningsinstituttene Vanskeligere å etablere nasjonalt enn internasjonalt samarbeid gjennom enkelte ISPer Preget diskusjoner i fagrådet – rapportert om ISPene Vektlegger nasjonale møteplasser i større grad Møteplasser revitalisert

17 5. Synspunkter på Forskningsrådets oppfølging av evalueringene Lite konkret oppfølging utover bevilgning til ISPer Burde ha vært øremerket midler til ISPer som kunne ledes av forskningsinstituttene – viktig for å styrke deres akademiske profil Fagrådene ønsker å bli sterkere involvert i oppfølgingsarbeidet Behov for midler til å videreføre blant annet forskerskoler og nettverk som er satt i gang gjennom ISPene Ta med både forskning og utdanning i kommende evaluering Ny evaluering kan være nyttig


Laste ned ppt "Oppfølging av evalueringer: Forskningsrådets bidrag og fagmiljøenes erfaringer Informasjonsmøte 19. februar 2016 i Forskningsrådet Siri Tønseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google