Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringsutveksling i plenum: Hvilke erfaringer har dere gjort dere med tenkeskriving i klasserommet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringsutveksling i plenum: Hvilke erfaringer har dere gjort dere med tenkeskriving i klasserommet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringsutveksling i plenum: Hvilke erfaringer har dere gjort dere med tenkeskriving i klasserommet?

2

3 Målsetting Forankre en forståelse for at elevene må få bruke skriving for utforsking, læring og refleksjon i alle fag. Forankre en forståelse for at hver enkelt lærer må drive eksplisitt opplæring i fagspesifikk skriving.

4 1. Skriv mye på fagenes premisser, og bruk skriving i kunnskapstilegnelsen. 2. Bruk formativ vurdering for å fremme elevenes skriveutvikling. 3. Gjør elevene til strategiske skrivere. 4. Gi rammer som støtte for elevenes skriving. 5. Skap et klasserom der en diskuterer tekst og skriving.

5 Skrive mye på fagenes premisser, og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen. Hvert fag har sin egen terminologi, sine egne teksttyper og sine egne skrivemåter (Berge, 2005). Elevene må lære å uttrykke seg skriftlig på måter som oppfattes som faglig relevante innenfor hvert enkelt fag. Det er den enkelte faglærer som kjenner sitt fag best, og som derfor er den som kan drive god skriveopplæring på fagets premisser. LK06: Alle lærere er skrivelærere

6 Les artikkelen: Skrive mye i alle fag på fagets premisser og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen. Notér ned nøkkelord/setninger i hver boks på lesearket mens du leser. Oppgave

7

8 Skriving som grunnleggende ferdighet i naturfag Å kunne skrive i naturfag er å bruke naturfaglige tekstsjangere til å formulere spørsmål og hypoteser, å skrive planer og forklaringer, å sammenligne og reflektere over informasjon og å bruke kilder hensiktsmessig. Det innebærer også å beskrive observasjoner og erfaringer, å sammenstille informasjon, å argumentere for synspunkter og å rapportere fra feltarbeid, eksperimenter og teknologiske utviklingsprosesser. Skriveprosessen fra planlegging til bearbeiding og presentasjon av tekster innebærer bruk av naturfaglige begreper, figurer og symboler, tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriveferdigheter i naturfag går fra å bruke enkle uttrykksformer til gradvis å ta i bruk mer presise naturfaglige begreper, symboler, grafikk og argumentasjon. Dette innebærer å kunne skrive stadig mer komplekse tekster, som bygger på kritisk og variert kildebruk, tilpasset formål og mottaker. Blå: sjangere som har status i faget Oransje: skriveprosessen Grønn: det å utvikle skriveferdigheter er å utvikle seg faglig i naturfag

9

10 Undervisningsopplegg 2.trinn Formål: Å skrive en beskrivende tekst om høns (LK-06, kompetansemål etter 4.årstrinn: … gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper …)

11 Begreper og førforståelse Utprøving Modellering Tekststruktur og sjangertrekk Bygge kunnskap Aktivere bakgrunnskunnskap om høns. Arbeide eksplisitt med begreper om emnet. Lese tekster om emnet. Lærer modellerer hvordan elevene kan finne ekspertord og hvordan disse kan kategoriseres. Vurdering for læring: Lærer observerer elevdeltagelse og gir eksplisitt tilbakemelding. Dekonstruere modelltekst Lærer og elever undersøker en modelltekst. Modellteksten er en fagtekst som ligner teksten elevene selv skal skrive. Lærer og elever diskuterer formål og mottaker for teksten. Plukker modellteksten fra hverandre ved å se på hvordan teksten er strukturert i tematiske avsnitt. Vurdering for læring: Lærer og elever utarbeider kriterier for egen tekst ved å se på kjennetegn ved modellteksten. Konstruere tekst i fellesskap Lærer og elever skriver hele eller deler av en tekst i fellesskap. Tekstkonstruksjonen ledsages av et dialogbasert klasserom, hvor læreren styrer samtalen som dreier seg om de språklige og innholdsmessige valgene som tas underveis. Vurdering for læring: Lærer og elever vurderer om teksten er i tråd med vurderingskriteriene Skrive individuelt eller sammen med læringsvenn Elevene arbeider selvstendig eller sammen med læringspartner og skriver egen tekst. Vurdering for læring: Lærer gir tilbakemeldinger gjennom hele prosessen. Sirkelen er inspirert av: http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/ teachingresources/discipline/english/proflearn/pages/velswrite4.aspx

12

13 Ekspertord som lærer og elever sammen har funnet i teksten

14 http://www.skrivesenteret.no/ressurser/a-skrive-avsnitt/ Ordene blir sortert i et kategoriseringsskjema

15 Klassifiseringsskjemaet brukes som støtte for elevenes skriving. Hver rute kan utgjøre ett avsnitt. Art Utseende Adferd

16 Føde Familie Unger http://www.skrivesenteret.no/ressurser/ekspertord/

17

18 Skriving knyttet til praktisk aktivitet Illustrasjonen er en meningsbærende del av denne teksten.

19 Eksempel på en naturfagrapport på 8. trinn

20

21 Grubletegninger – å begrunne en hypotese ved hjelp av tenkeskriving

22 Faglig forklaring LK-06 etter 4. årstrinn: … samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter. Hverdagsforestillingen er at man tror at egget er helt tett. Faglig forklaring: Denne situasjonen reiser spørsmål om bevaring av masse, som blir komplisert fordi kyllingen vokser og har stoffskifte. Det er usannsynlig at egget vil bli tyngre, fordi mengden av næringsstoff i egget er gitt når egget blir lagt. Etter hvert som kyllingen vokser, vil noe av næringen bli omdannet til karbondioksid og vann. I denne prosessen blir energi frigitt til vekst. Karbondioksid er en gass som forsvinner gjennom skallet. Derfor blir egget lettere med tiden. http://www.naturfag.no/grubleoppgave/vis.html?tid=1265934

23 Snakk sammen i grupper: 1.Snakk sammen om disse eksemplene fra naturfag 2. Har dette overføringsverdi til egen praksis?

24 Oppsummering i plenum Hva snakket dere om?

25 Oppgaver til personalet 1. Ta utgangspunkt i et aktuelt læringsmål. 2. Lag et helhetlig undervisningsopplegg som ivaretar det å skrive på fagets premisser.


Laste ned ppt "Erfaringsutveksling i plenum: Hvilke erfaringer har dere gjort dere med tenkeskriving i klasserommet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google