Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabilitering i samhandlingsreformen Knut Tjeldnes, seniorrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabilitering i samhandlingsreformen Knut Tjeldnes, seniorrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabilitering i samhandlingsreformen Knut Tjeldnes, seniorrådgiver

2 Rehabilitering i Helse Nord – hva snakker vi om? Tilbud i rehabiliteringsavdelinger Habiliteringstjenesten Ambulante team Rehabilitering ved andre avdelinger enn de ”rene” rehabiliteringsavdelingene Private institusjoner

3 Regionale planer for habilitering og rehabilitering Styrke avdelingene for fysikalsk medisin og rehabilitering Medisinskfaglig ressurstilgang til habiliteringstjenesten Styrke fagkompetanse innen habilitering for den samiske befolkningen. Utredningskapasitet for CFS/ME Styrke ambulante habiliterings – og rehabiliteringsteam Styrke de private: Kreftrehabilitering, nevrologisk rehabilitering, habilitering Styrke forskning

4 Noen fagområder med mange rehabiliteringsoppgaver, og fagplaner: Geriatri Lungesykdommer Nyresykdommer Hudsykdommer Øre-nese-hals Revmatologi Diabetes

5 Hva mener vi når vi snakker om rehabilitering? Deltakelse Læring og mestring Habilitering Rehabilitering

6 Rehabilitering i tjenesteavtalene Litt om innholdet om rehabilitering i tjenesteavtalene: Kommunen skal: melde inn til koordinerende enhet i helseforetaket der det er behov for ambulante tjenester fra spesialisthelsetjenesten for avtalens målgruppe legge til rette for ambulante tjenester i kommunen Helseforetaket skal: gi tilbud om ambulante tjenester

7 Tjenesteavtalene forts. Samarbeid omkring individuell plan (IP) og koordinator Kommunen skal: sikre utarbeidelse av individuell plan til pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Helseforetaket skal: snarest mulig gi melding om pasienters behov for individuell plan og/eller koordinator til hjemkommunens koordinerende enhet starte utarbeidelsen av individuell plan, der det er naturlig delta i arbeidet med individuell plan.

8 Tjenesteavtalene, forts. Barn som pårørende Kommunen skal: utvikle et veldefinert, fast kontaktpunkt, for å ivareta informasjon og nødvendig oppfølging av barn som pårørende. Helseforetaket skal: gjøre en individuell vurdering av barnets hjelpebehov Etablere kontakt med kommunen

9 Konklusjon om tjenesteavtalene Godt nok det som står om rehabilitering De er vedtatt av begge parter Det er oppfølgingen det kommer an på

10 Pasientforløp – anbefaling fra nasjonalt nettverk Stimulere kommuner og sykehus til å legge til rette for helhetlige pasientforløp spesielt for pasienter med kroniske lidelser Plan for spredning av HPH/Gode pasientforløp etter 2015 Utvide pasientforløpsarbeidet til også å omfatte spesialisthelsetjenesten Vurdere hvordan økonomiske virkemidler kan understøtte de gode forløpene Gjennomgå dagens finansieringsordninger for å underbygge ambulant virksomhet, nye dialogmuligheter for eksempel via videokonferanseutstyr m.m. Bruke risiko- og sårbarhetsanalyser i overgangene mellom nivåene Koordinerende enhet, IP og koordinator er en forutsetning for gode forløp

11 Avtalene med private rehabiliteringsinstitusjoner Institusjonen skal bidra til å veilede personell i kommunene som ledd i kompetanseoverføring knyttet til å følge opp enkeltpasienter

12 Hva er utfordringene? Ulike faglige tradisjoner Diagnoser – funksjon For-forståelse, hva vi tror vi vet om hverandre

13 Ta samhandlingsreformen i bruk Lær av gode modellprosjekter Ta i bruk samhandlingsreformens arenaer Ha med de viktigste aktørene


Laste ned ppt "Rehabilitering i samhandlingsreformen Knut Tjeldnes, seniorrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google