Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt STIEN Lavterskeltilbud, kartlegging og tilrettelegging for minoritetsspråklige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt STIEN Lavterskeltilbud, kartlegging og tilrettelegging for minoritetsspråklige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt STIEN Lavterskeltilbud, kartlegging og tilrettelegging for minoritetsspråklige

2 Prosjekt STIEN skal være en enhet som Utreder, kartlegger, henviser Tilbyr et tilpasset undervisningsopplegg for en avgrenset periode for dem som ikke nyttiggjør seg vanlig norskopplæring i ordinær klasse.

3 Prosjektets forankring og fundament Bakgrunn i behov i organisasjonen Løse utfordringer innenfor skolens rammer og med egne ressurser Første prosjektbeskrivelse våren 2009 Internutlysning våren 2010 Prosjektperiode ett år – Planlegging, oppstart og gjennomføring høsten 2010 – Internvurdering mai 2011 – Ordinær drift fra høsten 2011

4 Overordnet mål: Å gi alle en mulighet til kunnskap, mestring og mulighet ved BKVO Voksenopplæringssenteret skal tilby tilrettelagt opplæring og kvalifisering til arbeid og utdanning for unge og voksne minoritetsspråklige, og til personer med spesielle behov.

5 Dessuten… skal BKVO fange opp og initiere til / henvise til videre utredning og oppfølging i forhold til lærevansker, utrede eventuelle lærevansker og kartlegge behov for tilpasset opplæring i den ordinære klasseromssituasjonen …og… ha et helhetlig perspektiv på brukeren. Dette vil si at det er bevissthet på og iverksettes tilpasninger og tiltak i fullkvalifiseringen i forhold til deltakerens fungering: – Læremessig – Helsemessig, fysisk og psykisk helse – Sosialt

6 Aktiviteter i prosjektet Skape en trygg ramme for undervisning – Motivasjon, ansvarliggjøring, oppfølging – Vurdere alternative læringsarenaer – Kartlegging Informasjon og prosjektet Inntaksprosedyrer Rapportere, dokumentere, videreføre Utvikle prosjektet

7 Vise ferdigheter til felles glede

8 Fellesskap i arbeidet

9 Godt å bruke fysiske krefter

10

11 Felles opplevelser gir utgangspunkt for samtale og læring av nye ord

12 Ulike modeller Modell I – Testing / utprøving i forhold til spesifikk bekymring Modell II – Testing / utprøving i tillegg til deltakelse i norskundervisning (+basisferdigheter) i tilrettelagt gruppe Modell III – Testing / utprøving med vekt på kjeding til andre tiltak

13 Organisering Styringsgruppe – Undervisningsinspektør grunnskole – Undervisningsinspektør norskavdelingen – Representant fra Inntakskontoret – De som står for den daglige driften

14 Bekymringsmelding Skjema for å melde ønske om kartlegging og tilrettelegging for deltaker. Deltakernummer………………………………fødselsnummer………………………………………… Deltakerens tilknytning (Intro/Nav) og navn på rådgiver…………………………… Navn på lærer:……………………………………………………………………Dato……………………………….. Kort historikk. Hjemland,Når kom deltaker til Norge,Bakgrunn/skolegang,Hvor lenge har elev/deltaker gått i din klasse? Språklig nivå nå. Beskriv kort problemet slik du opplever det (Sosialt, lærevansker, fysisk/psykiske vansker, konsentrasjonsvansker, traumeproblematikk el. andre problemstillinger). Hvordan vil du si at problemet arter seg for -deltakeren -klassen -deg som lærer Hvilke tiltak har du som lærer gjort i forhold til nevnte problem Skjemaet fylles ut og leveres til inspektør for grunnskolen (Aina Weidal) eller inspektør for norskavdelingen (Gro S. Skansen).


Laste ned ppt "Prosjekt STIEN Lavterskeltilbud, kartlegging og tilrettelegging for minoritetsspråklige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google