Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Linn Herning Rådgiver i For velferdsstaten En offentlig sektor for framtida: mål – eller mening? - Hvordan utvikle offentlig sektor samtidig som man utkjemper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Linn Herning Rådgiver i For velferdsstaten En offentlig sektor for framtida: mål – eller mening? - Hvordan utvikle offentlig sektor samtidig som man utkjemper."— Utskrift av presentasjonen:

1 Linn Herning Rådgiver i For velferdsstaten En offentlig sektor for framtida: mål – eller mening? - Hvordan utvikle offentlig sektor samtidig som man utkjemper en tofrontskrig? Velferdskonferansen 2014 07.10.2014

2 ”Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester.”

3 Alt kan privatiseres! -Jeg har ikke noen sperrer i forhold til hvilke områder vi kan ha private tjenester -Dette er en kamp som de borgelige har kjempet fra skanse til skanse i forhold til sosialistene. Fabian Stang Dagsnytt atten 12.09.2014

4 Alt kan privatiseres – i hemmelighet! Vedtak i Tromsø kommunestyre 19. juni 2013 «Bruk av konkurranse i Tromsø «Kommunestyret gir byrådet selv fullmakt til å innføre konkurranseutsetting herunder fritt brukervalg på alle oppgaveområder i alle byrådsavdelinger.» «Byrådet skal rapportere årlig til kommunestyret om status vedrørende bruk av konkurranse i kommunens tjenesteproduksjon»

5 – Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake. Linda Hoffstad Helleland VG 04.09.2014

6 WTO/GATS /MAI/BIT/TTIP/TISA Public Services International: Trade in Services Agreement (TISA-avtalen) blir forhandlet i hemmelighet for å gjøre det enklere for de store multinasjonale selskapne å ta over grunnleggende offentlige tjenester, som helse og utdanning, som din familie er avhengige av.

7 Hva skal vi med offentlig sektor? Oppbyggingen og utviklingen av offentlig sektor og en omfattende velferdsstat har vært et av de viktigste virkemidler for å oppnå den utjevning og fordeling av velstanden vi har opplevd i Norge, og som har gjort oss til et av de samfunn i verden hvor de sosiale forskjellene er minst. Gjennom de siste årene har vi imidlertid opplevd at markedsliberalismen har vunnet terreng såvel nasjonalt som internasjonalt. Gjennom deregulering, privatisering og konkurranseutsetting svekkes offentlig virksomhet, folkevalgt styring og kontroll. Vi står derfor foran en avgjørende kamp om offentlig sektor og den demokratiske styringen av vårt samfunn. Kampen står om å beholde en sterk offentlig sektor og om å skape et samfunn som tar miljøutfordringene på alvor. Vi opplever en omfordeling av samfunnets ressurser fra offentlig til privat, og offentlige budsjetter settes under økende press. Det er en kamp om hvordan samfunnet skal se ut i framtida. Kampen mot privatisering og konkurranseutsetting er et forsvar for velferdsstaten, for rettferdig fordeling. Offentlig sektor er vårt viktigste fordelingspolitiske instrument, og er av avgjørende betydning for at Norge fortsatt skal være et av verdens beste velferdssamfunn å leve i.

8

9 Men fungerer offentlig sektor slik i dag…? Bare jernbane? NSB Trafikk service Gjøvikbanen Finse Forsikring NSB persontog

10 Klassekampen 18.02.2012 ”Det eneste jeg har merket, er at jeg har fått flere arbeidsoppgaver, og det har blitt flere ansatte i ledelsen og administrasjonen Nina Gurli, sykepleier og hovedtillitsvalgt A-Hus

11

12 - Det har vært en tøff omlegging instituttledelsen har skullet gjennomføre, og ledelsen har møtt sterk faglig motstand. Derfor har vi valgt å bruke konsulenter utenfra for å gi ledelsen på instituttet drahjelp til å løse utfordringene. Dekan Knut Patrick Hanevik Khrono 4. august 2014.

13

14 Strategi for å vinne tofrontskrigen En fornyet visjon for offentlig sektor. Offentlig sektor på offentlig sektors premisser: Samfunnets behov i sentrum Institusjonenes egenart, ikke «one size fits all» Fagfolkenes kunnskap og skjønn Nordisk modell som kombinerer arbeidsplassdemokrati med folkevalgt, politisk styring

15 Vi må vinne debattene om: Kvalitet Effektivitet Lojalitet Tillit

16 Vi må diskutere og utvikle: Allianser Aksjonsformer Rom for alternativer

17 En viktig diskusjon og en feilslutning En viktig diskusjon: Folkevalgt styring vs faglig uavhengighet En feilslutning: At dagens styringssystem gir bedre muligheter for folkevalgt styring.

18


Laste ned ppt "Linn Herning Rådgiver i For velferdsstaten En offentlig sektor for framtida: mål – eller mening? - Hvordan utvikle offentlig sektor samtidig som man utkjemper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google