Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Agderforskning AS En presentasjon Samling for kompetansemeglere – Kristiansand 30.mai Torunn Lauvdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Agderforskning AS En presentasjon Samling for kompetansemeglere – Kristiansand 30.mai Torunn Lauvdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Agderforskning AS En presentasjon Samling for kompetansemeglere – Kristiansand 30.mai Torunn Lauvdal

2 2 Hva er Agderforskning AS? Et regionalt forskningsinstitutt: ”Et nasjonalt FoU-miljø lokalisert i en region” Etablert 1985 Et ”randsoneinstitutt” til HiA Både forsknings- og utviklingsaktør

3 3 Virksomheten I 2004: Antall ansatte 33 Omsetning 30 mill Økonomisk resultat 1,8 mill Faglig resultat: Høyt I 2005 Antall ansatte 35 Omsetning: 30 mill Økonomisk resultat: 3 mill Høyt faglig resultat Kort sagt:

4 4 Det går så det kviner!

5 5 Om virksomheten Hvem? Økonomer og samfunnsforskere Eksempler på forskningsområder –Regional utvikling og utvikling i Europa –Internasjonal økonomi og skipsfart –Organisering og kunnskapsforvaltning –Velferd, arbeid og likestilling –Kultur, medieteknologi og næring

6 6 Regional utvikling – eksempler på prosjekter Framtidsbilder Agder og Rogaland 2020. Scenarieprosjekt sammen med IRIS Samspill by – region (sammen med IRIS) Det nye regionale Norge: Byregioner eller landsdelsregioner? (sammen med IRIS)

7 7 Kultur, medieteknologi og næring Entreprenørskap i musikkindustrien Kartlegging av opplevelsesindustrien på Sørlandet Et hus for opplevelser og kulturnæring? Quartfestivalen: Ringvirkninger, verdiskaping, innovasjon og forretningsutvikling (”Real time research”!) Samarbeid mot kulturinkubator i Kr.sand kunnskapspark

8 8 VS 2010 på Agder Tre dr.gradsprosjekter: Utviklingskoalisjon i kommune i omstilling, Partnerskap og demokrati, Høgskolens rolle for regional utvikling Kunnskapsøkonomien på Agder – aksjonsforskning i IKT-klynge Nettverk for kvinnelige tillitsvalgte og ledere i tjenesteytende næringer Opplevelsesindustri og reiseliv

9 9 Vi setter kunnskap i arbeid Systemmålet for kompetansemeglings- prosjektet Forskning, aksjonsforskning, utvikling, tjenester ”Integrert innovasjon” Regionalt partnerskap –kunnskapsflyt, fokus På bedriftenes premisser

10 10 Det går så det kviner –Skal vi ikke være fornøyd? Vi kan være lykkelig som liten Vi kan la andre stelle med de feltene vi ikke kan.. Vi kan primært satse på å bli bedre på det vi allerede holder på med Vi skal uansett jobbe tettere mot HiA

11 11 Men:Vi ser noen trender som gjør oss sårbare Økende internasjonalisering av FoU- virksomheten, og dermed utenlandske aktører på våre ”hjemmemarkeder” ”Europeiseringen” av forskning og forsknings- finansiering Norske bedrifter ”shopper” FoU der de får det de trenger. Internasjonalt eller regionalt. Utenlandsk eierskap forsterker dette.

12 12 -Og vi vil noe mer! Vi vil jobbe med anvendt teknologi og teknologirelatert forskning Vi vil jobbe fler- og tverrfaglig Vi skal samarbeide med HiA og industrien Vi skal ha styrke til å gå internasjonalt Hvordan får vi det til?

13 13 Samarbeid med IRIS De har erfaring med anvendt teknologiforskning i tett samarbeid med industrien Vi er komplementære og utfyller hverandre på mange områder Vi får samlet et større ”nedslagsfelt” Samla får vi økt styrke til å gå internasjonalt Og: Vi er naboer!

14 14 Men.. IRIS er så stort, og de er jo fra Stavanger. Tør vi det da?

15


Laste ned ppt "1 Agderforskning AS En presentasjon Samling for kompetansemeglere – Kristiansand 30.mai Torunn Lauvdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google