Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem. Kommunekonferansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem. Kommunekonferansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem. Kommunekonferansen 19. – 20. mai 2016 Marit Lunde Fylkesmannen

2 til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Ein glad gjeng etter gjennomført Robek-nettverk!

3 til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Gode økonomiske resultat 2015 – kommunane i Sogn og Fjordane  Bedre skatteinngang enn forventa  Pensjon Høgt inntektsført premieavvik  Langsiktig gjeld Sogn og Fjordane aukar mindre/omtrent likt med landet u/Oslo  Status frie fond og mindreforbruk  Status netto driftsresultat

4 til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

5

6

7 Revidert nasjonalbudsjett 2016. -Skatteanslag er nedjustert med 1,7 mrd. kr. -Deflator er nedjustert med 0,1 % til 2,6 % (0,4 mrd. kr.) -Realvekst i frie inntekter 2016: 3,4 mrd. kroner (1 %) -Fordeling av tiltakspakke: Flora2 528 000 kr Hyllestad 313 000 kr Bremanger 725 000 kr Vågsøy 724 000 kr Selje1 064 000 kr Sogn og Fjordane5 354 000 kr

8 til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommuneproposisjon 2017 -Vekst i frie inntekter mellom 3 ¾ og 4 mrd. kroner (demografi 2,1 mrd. og pensjon 0,85 mrd. kr.) -300 mill. kr. til auka satsing på rustiltak -Basisramma for skjønnsmidlar redusert med 100 mill. kr til 1 191 mill. kr. FM må holde tilbake 5 % av midlane til naturskade og uføresette utgifter -Veksttilskot: vekstgrense reduserast til 1,4 % -Innføring av ny modell for selskapsskatt vert utsett

9 til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Nytt inntektssystem 2017 Basistilskot: Alle kommunar får beholde 50 % av fullt basistilskot – ca. 6,6 mill. kroner. Tilskot frå 50 – 100 % blir gradert ut frå kommunens verdi på nytt strukturkriterium for kommunar i tettbygde strøk. Spredtbygde strøk får fortsatt fullt tilskot dersom avstanden er 25,4 km for å nå 5 000 innbyggjarar. Småkommunetilskot: Blir gradert utifrå distriktsindeksen. Blir vidareført som ein del av nytt Distriktstilskot Sør-Norge. Regionalpolitiske tilskot: Nord-Norge og Namdalstilskot + småkommunetilskot Sør-Norge tilskot: Distriktstilskot Sør Norge + småkommunetilskot - meir per innbyggjar og mindre per kommune

10 til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag …..forts. nytt inntektssystem Kostnadsnøklane: -Ein kostnadsnøkkel for kvar sektor – ingen endring -Kriteria i nøklane er dei same men kriterievektinga er noko endra -Delkostnadsnøkkel for psykisk utvikingshemma vil bli vurdert på nytt – ingen endring no. Kriterium for rus og psykisk helse vert vurdert utarbeida. -Frå og med 2017 skal sektorvektene oppdaterast årleg med dei nyaste utgiftstala (Kostra)

11 til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

12

13

14

15 Fordelingsverknader: Nye kostnadsnøklar: Bremanger: - 5,5 mill.kr. Gulen: - 3 mill.kr. Høyanger: - 2,5 mill.kr. Askvoll: - 1,5 mill.kr. Gradert basistilskot: Leikanger: - 2,1 mill.kr. Hornindal: - 1,1 mill.kr. Naustdal: - 2,1 mill. kr. Årdal: - 2,8 mill.kr. Regionalpolitiske tilskot: Leikanger: - 2,7 mill.kr. Gaular: - 2,7 mill.kr. Jølster: - 2,7 mill. kr. Naustdal: - 2,1 mill.kr.

16 til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Vel møtt til statsbudsjettdag på Statens Hus den 6. oktober 2016!


Laste ned ppt "Til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem. Kommunekonferansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google