Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk for å redigere undertittelstil i malen Karlsøy kommune Arealplan 2013-2024 Ronald Hardersen Hansnes 14/11-2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk for å redigere undertittelstil i malen Karlsøy kommune Arealplan 2013-2024 Ronald Hardersen Hansnes 14/11-2012."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Karlsøy kommune Arealplan 2013-2024 Ronald Hardersen Hansnes 14/11-2012

3 FAKKEN I - unnfanget 2002 - - født 25. september 2012 -

4 25. September 2012 Størst i Nord-Norge, første i Troms Vellykket idriftsettelse sommeren 2012 Vitale data: – 18 vindturbiner – 54 MW – 138 GWh (tilsvarer 7000 husstander) Nytt nett 132 kV fra Fakken til Hessfjord

5 Ringvirkninger anleggsfase To års byggetid Lokal involvering – Entreprenørtjenester – Massetak – Kaianlegg – Lokal handel – Bidrag fra lokale ressurser – Tatt godt imot lokalt Turbinmontasje fullført juli 2012

6 Ringvirkninger driftsfase Ytterligere aktivitet i deler av sommerhalvåret – Servicer Varer og tjenester kjøpes lokalt Tursti gjennom vindparken Styrket kraftnett til Vannøya Faste arbeidsplasser – 7 ansatte – Hvorav 4 fra Karlsøy kommune Årlig skatteinngang til Karlsøy kommune: 3,5 - 4 mill kr

7 Erfaringer fra Fakken I Reinsdyr bruker fortsatt hele planområdet Vindparken benyttes til turformål Storvilt og småvilt er observert i planområdet gjennom hele utbyggingsfasen Støynivå fra turbiner som forventet Nye næringsmuligheter på østre Vannøya

8 FAKKEN II - ønsker for fremtiden -

9 Fremtidige utvidelser Egnede vindressurser Nærhet til eksisterende anlegg – Infrastruktur – Driftsorganisasjon – Kompetanse lokalt – Stordriftsfordeler TKP ønsker å utrede – Konsekvenser – Vindressurs Fremtidig konsesjonssøknad?

10 Tidligere kommunikasjon

11 Status Fakken II Lovende potensialstudier Dialog med grunneiere Turbulens fra fjellet – Målemast nødvendig – Erfaringer og utredninger Videre utbygging krever – Oppgradering av nett Ringvassøy – Økonomiske rammebetingelser – Situasjon i Troms Kraft Kjerneområder ønskes markert i arealplan – «Hensynssone vindkraft»

12 TKP ønsker PRIMÆRT Skorøya og Fakken II avsettes i arealplan til «hensynssone for fremtidig vindkraftutbygging» (pbl § 11-8) SEKUNDÆRT Skorøya og Fakken II avsettes til LNFR uten andre underformål etter pbl § 11-11, …men med underkommentar om mulighet for fremtidig vindkraftutbygging

13 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Klikk for å redigere undertittelstil i malen Karlsøy kommune Arealplan 2013-2024 Ronald Hardersen Hansnes 14/11-2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google