Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra ad-hoc til planlagt vedlikehold ved Drammen sykehus 19.05.2011 TFS-FDVU-kurs, Trondheim Jon Hoff Teknisk sjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra ad-hoc til planlagt vedlikehold ved Drammen sykehus 19.05.2011 TFS-FDVU-kurs, Trondheim Jon Hoff Teknisk sjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra ad-hoc til planlagt vedlikehold ved Drammen sykehus 19.05.2011 TFS-FDVU-kurs, Trondheim Jon Hoff Teknisk sjef

2 Fra Demokrati til Stalinisme Demokrati (av gresk, demos, folk og kratos, makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Ordet betyr folkestyre. Stalinisme – Totalitarisme - Diktatur er en styremåte der makten ligger hos en enkelt person eller hos en liten gruppe personer. Det er ulike former for diktatur. Eksempler på diktatur kan være, enevelde (enmannsdiktatur) totalitært diktatur, hvor det er nesten total frihetsopphevelse og autoritært diktatur, hvor innbyggerne kan komme med meningsytringer, men har liten eller ingen handlingsfrihet.

3 ROS-analyser Seksjon for Eiendomsdrift har gjennomført ca. 150 Ros-analyser i forhold til NS 3451 Bygningsdelstabellen. (DEMOKRATI) ROS-analysene danner grunnlag for hvilke periodiske tiltak som forslås igangsatt. (DEMOKRATI) Disse legges frem for fagenhetene (Elektro, Bygg, VVS, Brannvern, Sikkerhet) for utarbeidelse av forslag til innhold og omfang av tiltaket (DEMOKRATI) Jernmannen evaluerer forslaget og gjør justeringer for implementering i LYDIA. (STALINISME) Teknisk sjef godkjenner tiltaket før implementering (STALINISME)

4 Bakrunnsdokumentasjon Oversikt periodisk tiltak Tidsskjema for periodiske tiltak ROS-analyse Skjema for innmelding av periodiske tiltak

5 Jernmannen

6 Litt bakgrunnstall ÅrAd-hocPlanlagt 2006 4018180 2007 8114765 2008 10730786 2009  15000  3100 2010  16000  3500 2011?  4000

7 Prioritering PRIORITETNÅRHVA AKUTTUmiddelbartKritisk i forhold til driften HØYDatobestemtPlanlagte tiltak NORMALSå for det er mulig i forhold til annen prioritet Ad-hoc innmeldte tiltak LAVNår ikke annen prioritet kommer i veien Nice to have

8 Feilårsaksanalyser

9 Oppsummering, kritiske suksessfaktorer Systematisk arbeid ROS-analyser Frekvensanalyse Årsaksanalyse Jernmannen Stalinistiske prinsipper Prioritering

10 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Fra ad-hoc til planlagt vedlikehold ved Drammen sykehus 19.05.2011 TFS-FDVU-kurs, Trondheim Jon Hoff Teknisk sjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google