Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015

2 Innhold Økonomisk utvikling Tjenesteproduksjon – noen utviklingstrekk Gjeldsutviklingen Demografisk utvikling

3 Økonomisk status i kommunene i Troms I ROBEK Torsken Nordreisa Storfjord Lenvik Kvæfjord Merforbruk til inndekning Karlsøy (2013) Sørreisa (2014) Meget begrenset handlingsrom el. sårbar økonomi (svake driftsresultat, lite fond og/eller høy lånegjeld) Harstad Lyngen Salangen Skånland Kåfjord Målselv Tromsø Bardu Skjervøy Kvænangen Akseptabel økonomisk status (noe begrenset handlingsrom) Berg Lavangen Dyrøy Balsfjord Ibestad

4 Kommunebildet for Troms 2014

5

6 Netto driftsresultat

7

8

9 Tjenesteproduksjon - noen utviklingstrekk Fortsatt nedgang i antall innb. 1-5 år og 6-15 år, og antall barnehager og grunnskoler Økning i andel ansatte i bhg. med pedagogisk utdanning Nedgang i andel elever med spes.und., men Troms fortsatt over landsgj.snitt.

10 Tjenesteproduksjon - noen utviklingstrekk Stor økning i andel fristoversittelser i barnevernet Flere sosialhjelpsmottakere, spesielt 18-24 år Fortsatt økning i antall mottakere i pleie og omsorg – Hjemmetjenester øker, nedgang i institusjon –Økning blant 0-66 år, nedgang 67+ –Økning i lege- og fysioterapidekning i sykehjem, men Troms fortsatt under landsgj.snittet.

11 Gjeldsutviklingen i kommunene Er gjelden så høy og er det i så fall et problem?

12

13 Gjelden øker!

14 …mye dekkes av andre

15 ….men alle piler peker likevel oppover

16 Netto renteeksponering - beregningene

17 Stadig mer sårbar for renteøkninger, eller …?

18 Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Rentebindinger gjør sektoren mindre sårbar

19 Kommunene - store forskjeller og en gjeldselite

20 Generelt høyere gjeldsnivå nå, men ”eliten” er stabil

21 Tilpasning over tid

22 Gjeldseliten i 2003: Kvæfjord: 141,4 % Nordreisa: 137,2 % Kvænangen 135,4 % Ibestad: 119,8 %

23 Netto renteeksponering

24

25 Oppsummert om gjeld Klar økning i gjeldsbelastning og renteeksponering i kommunene samlet sett Ikke nødvendigvis gitt at en renteøkning over tid vil gi sektoren høyere nettoutgifter –Men store variasjoner blant enkeltkommuner «Så lenge økonomisk balanse opprettholdes, er gjeldsbelastningen et bilde på kommunestyrets prioritering av investeringer/kapitalutgifter vs. drift»

26 Demografisk utvikling

27

28 Befolkningsframskrivinger (SSB)


Laste ned ppt "Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google