Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om nytt kodeverk for radiologi. 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 2 Agenda Bakgrunn og formål Diagnostisk radiologikodeverk Radiologiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om nytt kodeverk for radiologi. 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 2 Agenda Bakgrunn og formål Diagnostisk radiologikodeverk Radiologiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om nytt kodeverk for radiologi

2 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 2 Agenda Bakgrunn og formål Diagnostisk radiologikodeverk Radiologiske intervensjonskoder Bruk av kodeverket

3 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 3 Nærmere om bakgrunn og formål

4 2008-04-03| Geir Brandborg| 4 Bakgrunn Refusjonssystemet for poliklinisk radiologi ble i 2005 evaluert av Helsedirektoratet. Evalueringsrapporten påpekte en rekke svakheter. Rapporten ble sendt ut på høring, og høringsinstansene sluttet seg langt på vei til konklusjonene i rapporten. Direktoratet anbefalte i lys av høringen utvikling av en ny løsning, herunder et nytt radiologisk kodeverk Helse- og omsorgsdepartementet ba direktoratet iverksette et slikt arbeid høsten 2006.

5 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 5 Krav til nytt kodeverket Veldefinerte koder grunnlag for entydig aktivitetsstatistikk Dekkende for de radiologiske aktiviteter som utføres Undersøkelser intervensjoner Generelt anvendbart henvisende instanser kliniske spesialister Vekk fra detaljregistrering antall katetre, antall injeksjoner osv.

6 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 6 Bruksområder for kodeverket Henvisning til radiologisk undersøkelser Aktivitetsregistrering i RIS, EPJ osv Klassifisering av pasientaktivitet Grunnlag for økonomisk avregning Nasjonal rapportering Lagring og gjenfinning i PACS Elektronisk samhandling Forskning

7 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 7 Vurderte kodeverk Finsk radiologisk kodeverk Dansk radiologisk kodeverk Svensk radiologisk kodeverk NORAKO

8 2008-04-03| Geir Brandborg| 8 Organiseringen av arbeidet med kodeverket Arbeidet ledet av Helsedirektoratet KITH har fungert som faglig sekretariat Etablert en referansegruppe med representanter fra: RHF Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon Norsk radiologisk forening Norsk radiografforbund Statens stråleven NAV Gruppen har avholdt 6 møter

9 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 9 Om diagnostisk radiologi

10 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 10 Medisinske prosedyrekodeverk NCSP – The NOMESCO Classification of Surgical Procedures NCMP – Norsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer Et nytt kodeverk for radiologiske prosedyrer

11 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 11 Akser i kodeverket A. Modalitet B. Lokalisasjon Organ Region

12 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 12 Akse A – Modalitet ARG Røntgen BRGA Røntgen arteriografi CRGV Røntgen venografi DCT CT ECTACT arteriografi FCTVCT venografi GMRMR HMRAMR arteriografi JMRVMR venografi KUL Ultralyd LPETPET

13 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 13 Akse B – Lokalisasjon Hel kropp Hode Hals Thorax Abdomen Bekken Overekstremitet Underekstremitet Columna Mamma Foster Arterier Vener Uspesifisert

14 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 14 Tilleggskoder Sideangivelse Kontrast Intravenøs kontrast Arthrografi Narkose Telemedisin Kun primærgranskning Kun sekundærgranskning

15 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 15 Kodens oppbygging 1. tegnalfabetiskanatomisk organsystem 2. tegnalfabetiskanatomisk region 3. tegnnummerisktype organ 4. tegnalfabetiskytterligere differensiering 5. tegnalfabetiskmodalitet 6. tegneventuell utvidelse

16 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 16 Koder etter modalitet og lokalisasjon

17 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 17 Koder etter lokalisasjon og modalitet

18 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 18 Koder for diagnostisk radiologi Totalt: 253 koder RG 58 koder RGA/RGV 34 koder CT 38 koder CTA/CTV 17 koder MR 41 koder MRA/MRV 15 koder UL 45 koder PET 5 koder

19 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 19 Status for kodeverk for diagnostisk radiologi Innholdsmessig omforent Tekniske justeringer kan komme Kodetekstene skal bearbeides ytterligere

20 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 20 Om radiologiske intervensjonskoder

21 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 21 Intervensjonskoder Benytter allerede eksisterende koder i NCSP/NCMP En del nye koder er lagt til for å reflektere faktisk radiologisk praksis Kan benyttes i tillegg til koder for diagnostisk radiolog ved henvisning, dokumentasjon og rapportering

22 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 22 Klassifisering av intervensjoner ved radiologiske undersøkelser Inngrep på hjertet og kar Dilatasjon av kar (angioplastikk) Innlegging av stent Innlegging av stentgraft Okklusjon Trombektomi / embolektomi Histologisk prøvetaking Injeksjon (inklusiv trombolyse) Ekstraksjon av fremmedlegeme Annet inngrep på hjerte/kar

23 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 23 Klassifisering av intervensjoner ved radiologiske undersøkelser forts. Inngrep på andre organer Prøvetaking/aspirasjon – uten bruk av dren Terapeutisk drenasje – ved bruk av dren Injeksjon / implantasjon Innlegging av stent Ekstraksjon Dilatasjon Vertebroplastikk Termokoagulasjon Andre inngrep Anestesi

24 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 24 Status for intervensjonskodeverket Arbeidsutkast foreligger Subsett fra NCSP/NCMP Enkelte tillegg der kode for intervensjoner mangler Samlet omlag 320 koder Basert på innspill fra flere sykehus Drøftes og raffineres i egen referansegruppe Ferdigstilles før sommeren

25 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 25 Nærmere om bruk av kodeverket

26 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 26 Kodeverket skal kunne benyttes gjennomgående i hele arbeidsflyten 1. Av henvisende instans for bestilling 2. For planlegging og organisering av arbeidet 3. For lagring og gjenfinning av bilder i PACS 4. For dokumentasjon av pasientaktivitet Aktivitetsoversikt i RIS og PAS/EPJ Grunnlag for nasjonal rapportering 5. For samhandling informasjonsutveksling

27 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 27 Aktivitet 1 – Henvisende instans En diagnostisk radiologikode Modalitet Anatomisk region/organ og/eller én spesifikk intervensjonskode Tilleggsopplysninger Sideangivelse Arthrografi, iv kontrast, narkose eller intervensjon INA Kun primær- eller sekundærgranskning Ytterligere tilleggsopplysninger som fri tekst

28 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 28 Aktivitet 2 - planlegging og gjennomføring Én diagnostisk radiologikode eller intervensjonskode fra henvisende instans Tilleggsopplysninger Sideangivelse Arthrografi, iv kontrast eller narkose/intervensjon Kun primær- eller sekundærgranskning Ytterligere tilleggsopplysninger som fri tekst for eksempel opplysning om intervensjon Henvisende lege’s ønskede undersøkelse kan endres/suppleres av radiologen

29 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 29 Aktivitet 3 – lagring i PACS Radiologiske koder Tilleggkoder sideangivelse

30 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 30 Aktivitet 4 – registrering i RIS og PAS/ EPJ av utførte undersøkelser Diagnostisk radiologikode Eventuelt intervensjonskode(r) Ev. en eller flere tilleggskode(r) Sideangivelse Arthrografi, iv kontrast Bruk av narkose Kun primær- eller sekundærgranskning Avbrutt undersøkelse Ev. supplerende opplysninger

31 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 31 Aktivitet 5 – Bruk for samhandling Radiologisk henvisning Rapportering, NPR-melding osv. Diagnostisk radiologikode Intervensjonskode(r) Tilleggskoder Supplerende opplysninger

32 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 32 Videre framdrift Kodeverket sendes på høring sommeren 2009 Kostnadene for radiologiske undersøkelser og intervensjoner skal kartlegges høsten 2009 ved utvalgte sykehus og private institutter Nasjonal kravspesifikasjon for funksjonalitet i RIS og PAS/EPJ skal utarbeides høsten 2009


Laste ned ppt "Om nytt kodeverk for radiologi. 2008-05-22| Nytt kodeverk for radiologi v/Geir Brandborg| 2 Agenda Bakgrunn og formål Diagnostisk radiologikodeverk Radiologiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google