Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvorfor FAU? Opplæringsloven § 11-4 FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen FAU skal være et forum for erfaringsutveksling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvorfor FAU? Opplæringsloven § 11-4 FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen FAU skal være et forum for erfaringsutveksling."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvorfor FAU? Opplæringsloven § 11-4 FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen FAU skal være et forum for erfaringsutveksling

2 2 FAU skal Sikre reell medvirkning fra foreldrene Fremme foreldrenes fellesinteresser Medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeidet med et godt skolemiljø

3 Mosterøy skole - der kunnskap og trivsel gror! 3

4 4 Rådsorganer ved skolen Elevråd Foreldreråd (FAU) Samarbeidsutvalg (SU) Skolemiljøutvalg (SMU)

5 5 Klassekontakter Velges på klasseforeldremøte, en mann, en kvinne, vara Velges for to år om gangen Skolen legger til rette, foreldrene har ansvaret for å velge Medlem av FAU, 3-4 møter pr år Kontaktledd mellom foreldre og læreren/skolen Planlegge aktiviteter for klassen hvert skoleår.

6 6 Skolen forventer at foreldre Har en positiv holdning til skolen og skolearbeidet Støtter sine barn i læringsarbeidet Tar aktivt del i at alle barn kan trives på skolen Deltar på klasseforeldremøter og utviklingssamtaler

7 7 Forventninger til klassekontaktene Ta kontakt med kontaktlærer for planleggingsmøte Et sosialt arrangement i halvåret Hjelpe til ved juleforestilling og grillkveld Hjelpe til med å inkludere nye foreldre På klasseforeldremøtene: skrive referat, sørge for valg av nye klassekontakter, evt. lede møtet

8 FAU jobber slik Alle klassekontaktene er medlemmer Fast møteplan, 3-4 møter i året Sakliste på mail ca en uke før Du kaller selv inn vara og gir beskjed til skolen Velger et styre med leder, nestleder og sekretær Velger fire representanter til SU og SMU FAU er foreldrenes eget organ Informasjon om skolen finner alle foreldre på http://www.minskole.no/mosteroy 8

9 9 Viktige saker for skolen Skape et godt læringsmiljø Læring og trivsel i fokus Alle skal føle seg inkludert Forebygge og håndtere mobbing Skape gode læringsresultater Foreldrene er de viktigste samarbeidspartnerne

10 Nyttige nettsteder http://www.fug.no/ http://www.udir.no/ http://www.minskole.no/mosteroy 10

11 11 Delerunde Dette kan vi gjøre i klassene våre: Spillekveld, brettspill med foreldre, voksne og barn spiller sammen, kveldsmat Tur til Fjøløy fort, lek og grilling Diskokveld Vennegrupper: lærerne hjelper til med å lage grupper, den familien som har ansvar bestemmer aktivitet. Svømmehallen og kveldsmat. Må ha godkjente badevakter. Rebusløp, foreldre og barn, pluss lunsj Tur til 4H-skogen Fellessamling og kveldsmat eller kaker og kaffe. Teatertur med klassen Filmkveld

12 Delerunde forts. Bowling Søndagstur Juletrehogst og julegrøt 12

13 13 Eventuelt og spørsmål Reflekslotteri Skolen arbeider for at elevene skal bruke refleksvest i den mørke årstida. Det blir trukket vinnere hver uke blant de elvene som har vest på når de kommer til skolen. Veldig viktig at barn som venter på skolebussen bruker vest. 1.klasse får vester, og andre som trenger en vest kan henvende seg på kontoret. Vi har mange vester som kan gjenbrukes. Finansiering av klatretårn Salg av dopapir har trolig innbrakt over 130 000 kroner. Veldig godt resultat. Vi nærmer oss målet. Takk til foreldrene som har bidratt til kjøp, salg og utkjøring. Det var elevrådet som tok opp saken, og den ble drøftet i FAU før den ble igangsatt. FAU 2014/15 tok på seg ansvaret for å skaffe pengene som skulle til. Det kom kritikk denne måten å finansiere klatretårnet på. Det går ut over de frivillige organisasjonene sin mulighet til å tjene penger til sin virksomhet. Slike anlegg burde vært finansiert av kommunale midler. På den andre siden ser man klatretåret som et positivt bidrag til skolemiljøet som alle barn kan nyte godt av.

14 14 Valg Leder: Alex Collin Nestleder: Kjetil Roalsvik Sekretær: Frank Hodnefjell 1.vara: Vibecke Holgersen 2.vara: Tine Skjelde 3.vara: Lisbeth Helle SU/SMU-repr: Leder vara: Nestleder SU/SMU-repr: Charlotte Worrevara: Oddbjørn Sunde SMU-repr: Linda Saglien Svensenvara: Ingeborg Namtvedt SMU-repr: Liv-Aina Nord-Varhaugvara:Rannveig Mjelde Vareberg


Laste ned ppt "1 Hvorfor FAU? Opplæringsloven § 11-4 FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen FAU skal være et forum for erfaringsutveksling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google