Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagbevegelsen – noen tanker om historikken, identiteten og egenarten Loen 22.10.2015, Jens Garbo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagbevegelsen – noen tanker om historikken, identiteten og egenarten Loen 22.10.2015, Jens Garbo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagbevegelsen – noen tanker om historikken, identiteten og egenarten Loen 22.10.2015, Jens Garbo

2 Hva har de felles?

3 Hvem snakker? Snart 62 år. 11 år da gikk av Tidl. lærer, rektor, skolesjef. Medlem siden 1979 Tillitsvalgt på hele 80- tallet. Ansatt siden 1997

4 Dikt til mine barn Jeg etterlater mine barn dette diktet For at de skal lære å elske vindene, havet, Den søte lukten av stor kjærlighet, - og fagforeningene. Uten dem hadde vi ingenting. Den sultne ser ikke det vakre. Den trette orker ikke elske. Jeg etterlater mine barn dette diktet For at de skal lære å elske vindene, havet, Den søte lukten av stor kjærlighet, - og fagforeningene. Uten dem hadde vi ingenting.

5 Marcus Thrane: En begynnelse ”Uden Arbeidsfolk fik de andre Klasser Ingenting, hvorimod Arbeids­klassen meget godt kunde leve uden de øvrige Klasser” Thrane ville frigjøre arbeiderklassen fra blind, gam­mel autoritets­tro, men han ville ikke binde den til noen ny. Han ville vekke den til selv­ten­king. I 1851 ble Thrane arrestert. Etter fire års varetektsarrest ble Thrane i 1855 av Høyeste­rett dømt til fire års straffarbeid og tukthus for oppfordring til opprør, som han avsonet på Bots­fengselet. Thrane slapp ut 17. juli 1859. At husmannsklassens kår må bli undersøkt og forbedret. At foranstaltninger treffes mot brennevinsondet. At en forbedring i allmueskolevesenet må finne sted. At alminnelig stemmerett innføres. At en reform foregår i rettspleien.

6 Anna Rogstad og kvinnekampen I 1883 meldte hun seg inn i Kristiania Lærerinneforening. Hun var foreningens leder fra 1889 til 1921. Med på å stifte Norges Lærerforening i 1892, og var nestleder fra starten og fram til 1907. Det var hennes fortjeneste at kvinnene i foreningen fikk like mange representanter i styret som mennene. Likevel førte senere uenighet om dette spørsmålet til at hele Kristiania Lærerinneforening, under hennes ledelse, i protest trakk seg ut av Norges Lærerforening i 1911. Året etter tok hun initiativ til å stifte Norges Lærerinneforbund for å kjempe fram kvinnenes rettigheter.

7 Grunnlovsjubileet 2014: Hva skapte demokrati og velferdsstat? Frank Aa på tv i to hundre minutter: Det vi fikk se og høre, var høydepunkt fra det som hadde gått for seg i demokratiets livsnerve de siste 200 årene.

8 TILLIT

9 Kritisk tenkning

10 NÖJDHET CENSUR FÖRVIRRING INSPIRATION Förändringens fyra rum Noll- punkt

11 Organisasjonens to hjernehalvdeler Den venstre: LOGIKK TALL ORDEN Valuta = Penger, Produkter Den høyre: BILDER FØLELSER KREATIVITET Valuta = Tro, Engasjement

12 Organisationens huvudstrukturer: IDENTITETSSTRUKTUR Mening och identitet DEMOKRATISTRUKTUR Makt och beslut VERKSAMHETSSTRUKTUR Verksamhet och resultat UTVECKLINGSSTRUKTUR Utveckling och förnyelse KOMMUNIKATIONSSTRUKTUR Kommunikation och dialog

13 Sekretariatet/sentralleddet Hva består vi av? Hvor viktige er vi? Hva betyr størrelse?

14 (Forestillinger om) Arbeidstakers lojalitets- og lydighetsplikt (fra Stavanger kommune, m.fl.!!) Det foreligger en ulovfestet lojalitetsplikt i ansettelsesforholdet. Jf. ”Kårstø – dommen” Ansatte skal bøye seg for instrukser og pålegg. Grensedragning mot ytringsfrihet fra ansatte Forutsetter medvirkning i forkant (HA) Det kreves saklighet fra arbeidsgiver

15 On a mission from the state, with a licence to be wise

16 Lytt til Ivar, men prøv likevel! Til Lags aat alle kann ingen gjera; det er no gamalt og vil so vera. Eg tykkjer stødt, at det høver best aa hjelpa den, som det trenger mest. Og kor du bryggjar og kor du bakar, d'er alltid ein, som det ikkje smakar; og naar den eine daa gjerer Rop, so ropar sidan den heile Hop. D'er mange nog, som vil Domar vera og læ aat alt, som dei andre gjera. Og Lyte finna dei rundt i Kring, og sjølve gjera dei ingen Ting.


Laste ned ppt "Fagbevegelsen – noen tanker om historikken, identiteten og egenarten Loen 22.10.2015, Jens Garbo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google