Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 EiT 2006/2007 Eksperter i team Arbeid med loggskriving Utarbeidet for EiT av Professor Are Holen NTNU - Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 EiT 2006/2007 Eksperter i team Arbeid med loggskriving Utarbeidet for EiT av Professor Are Holen NTNU - Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 EiT 2006/2007 Eksperter i team Arbeid med loggskriving Utarbeidet for EiT av Professor Are Holen NTNU - Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin

2 2 EiT 2006/2007 Eksperter i team Erfaringer fra gruppe Gruppeerfaringer er ofte flyktige, vage, lett å glemme Økt innsikt i egen og andres fungering i grupper forutsetter arbeid med gruppeerfaringer Metode: skrive logg, selvrefleksjon, feedback, drøftelse 1.personlig logg 2.felles gruppelogg Innføring av loggskriving i fjor bedret prosessutbytte Bør regnes som obligatorisk fra i år

3 3 EiT 2006/2007 Eksperter i team Loggskriving – refleksjon - gjennomgåelse /1 1.Personlig logg – skrives hver dag i EiT; ingen andre har krav på å se den Skrives før arbeid med gruppelogg Kan danne utgangspunkt for gruppelogg 2. Gruppelogg – utformes hver gang på slutten av dagen; skal ikke bare være referat Gruppelogg er grunnlag for Prosessrapporten

4 4 EiT 2006/2007 Eksperter i team Sentrale momenter for begge typer logg Hva var positive erfaringer: lærerikt, nyttig, stimulerende Hva var negative erfaringer: hva var lite konstruktivt, uønsket, uakseptabelt, hva reagerte du på Hvilke lærdommer for fremtiden kan trekkes av dine positive og negative erfaringer Refleksjon = opparbeide meta-kognitivt perspektiv som kan gi grunnlag for forandring Notér også hvilke avtaler som ble inngått: med hvem om hva til når?

5 5 EiT 2006/2007 Eksperter i team Personlig logg nedtegning 5-10 min. nedtegning i stillhet. Du bør være så ærlig som mulig overfor seg selv; notér dine reaksjoner på personer og hendelser, egne følelser og tanker –Positive erfaringer: om gruppen, selv, andre –Negative erfaringer: om gruppen, selv, andre –Lærdommer til anvendelse fremover Notatene oppbevares under to-dagers seminaret Noen av punktene kan bringes inn i diskusjonene om gruppens felleslogg fra dagen

6 6 EiT 2006/2007 Eksperter i team Personlig logg - gjennomgåelse /3 Tid: 5 – 10 min. HENDELSER/ ERFARINGER - positive & negative REFLEKSJONER vurderinger, følelser, lærdommer Om gruppen - relevante hendelser Om meg selv Om andre i gruppen

7 7 EiT 2006/2007 Eksperter i team Bidrag til Prosessrapporten Prosessrapporten Alle gruppeloggene Mange diskusjoner om innhold i gr. logg Personlige logger

8 8 EiT 2006/2007 Eksperter i team Gruppens felleslogg Fellesprodukt – sammenfatning av punkter for hele gruppen Punktene diskuteres ut fra deltakernes innspill Hva fra dagen var pos., neg., hvilke lærdommer kan trekkes Avtaler om oppgaver: med hvem, om hva og når Gruppeloggen oppbevares gjennom hele EiT Alle har tilgang Fellesloggen: grunnlaget for Prosessrapporten Se retningslinjer for prosjekt- og prosessrapport m.m. s.18-28 i EiT-boka og veiledning i skriving av Prosessrapport på nettsiden til EiT.


Laste ned ppt "1 EiT 2006/2007 Eksperter i team Arbeid med loggskriving Utarbeidet for EiT av Professor Are Holen NTNU - Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google