Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Østrogen, hukommelse og eldre kvinner Ved overlege Arnhild Valen-Sendstad Rosenborgsenteret / Klinikk for medisin Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Østrogen, hukommelse og eldre kvinner Ved overlege Arnhild Valen-Sendstad Rosenborgsenteret / Klinikk for medisin Lovisenberg Diakonale Sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Østrogen, hukommelse og eldre kvinner Ved overlege Arnhild Valen-Sendstad Rosenborgsenteret / Klinikk for medisin Lovisenberg Diakonale Sykehus

2 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Innledning Kvinner lever et lengre liv Menopausen – tap eller mulighet? ”Matronealderen” (Professor Brandt) ”Den frigjørende overgangsalder”

3 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Hva skjer i menopausen? Store hormonendringer Fall i østrogen- og progesteron- produksjon

4 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Østrogenbiosyntesen

5 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Målorganer for østrogenproduksjonen

6 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Typiske klimakterielle symptomer Blødningsforstyrrelser Vaso-motoriske symptomer Hetetokter, flushing, nattesvette og søvnforstyrrelser Assosierte symptomer Psykisk labilitet, depresjonsfølelse, hukommelsesproblemer, ledd- og muskelsymptomer, ostoporose og kardiovaskulære hendelser

7 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Hormonbehandling Kvinner som er hysterektomert: bare østrogentilskudd (ERT) De øvrige kvinnene: østrogen og gestagentillegg (for å beskytte endometriet) (HRT) HRT-behandling: syklisk, sekvensiell eller kontinuerlig behandling I Norge vanligst: østradiol + noretisteronacetat (NETA) I USA vanligst: ekvine østrogener + medroksyprogesteronacetat (MPA). Brukt i de store studiene (WHI)

8 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Historie Østrogen isolert fra eggstokken i 1920- årene 1970: første faglige symposium om klimakteriet i Norge 1990: Den første konsensuskonferanse om bruk av østrogener i og etter overgangsalderen i Norge

9 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Kliniske studier Utallige epidemiologiske og observasjonsstuder Oftest kvinner med menopauserelaterte plager Behandlingen startet straks etter menopausen (50-55 års alder) Stor randomisert-kontrollert studie fra USA (WHI) publisert i 2002/2003 I studien var gjennomsnittsalderen over 63 år Bare ca. 10% hadde plagsomme menopause-symptomer- Resultatene fra disse studiene går delvis mot hverandre. Hvordan forholde oss til dette?

10 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Nevrobiologisk effekt av østrogen Fra en cellekultur: nevron fra cortex hos en rotte; a) uten østrogentilskudd, b) med østrogentilskudd a) b)

11 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Østrogen har en rekke nevrobiologiske effekter i hjernen Har en stimulerende og beskyttende funksjon Påvirker østrogenreseptorer i flere områder av hjernen som for eksempel hippocampus, amygdala, neocortex, basal forebrain, hypothalamus Modulerer ulike transmittorsubstanser i hjernen Øker den cerebrale blodgjennomstrømning Har antioksydant-effekt og anti-inflamatoriske egenskaper Forbedrer nevronal regenerasjon Endrer amyloidprecusor protein metabolismen.

12 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Pågående klinisk studie ved Lovisenberg: Alzheimers sykdom og lavdose østrogen / gestagen 12 måneders randomisert dobbeltblindet placebokontrollert studie (”ADACT”-studien) Tidsrommet 2000-2004: 66 kvinner, hjemmeboende, med mild til moderat grad av AD (Alzheimers sykdom) Randomisert i forhold til alder, utdannelse og APOE- status Fikk enten Activelle (østradiol 1 mg / NETA 0,5 mg) eller placebo Medisinske og nevropsykologiske undersøkelser ved baseline, etter 6 og 12 måneder

13 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Fortsettelse… Studien er utvidet med et tilleggsstudie (”ADACT+”): Alle kvinnene får etter 12 måneder tilbud om donepezil-behandling. De blir deretter testet på nytt etter i alt 18 måneder Primære effektmål: Flere nevropsykologiske tester og MMSE, SPECT, GDS Sekundære effektmål: depresjonstest og ADL-tester

14 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Fortsettelse… Koden knekkes oktober 2004. Resultatene kommer! Hvilken effekt har østradiol/gestagen på norske kvinner med AD? Hvordan virker donepezil på HRT-behandlede pasienter? Norske kvinners sanitetsforening har gitt økonomiske midler til prosjektsykepleier

15 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad HRT og Alzheimers sykdom 5 dobbeltblindet studier 2 positiv effekt 3 ingen effekt En rekke studier med mindre enn 15 pasienter i hver studie, ikke dobbeltblindet. Studiene har liten verdi

16 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad WHI / WHIMS-studien i USA Women Health Initiativ / Women Health initiativ Memory Study Behandling med Prempro (ekvin østrogen + MPA) sammenlignet med placebo til eldre friske kvinner: ga ingen flere Minimal Cognitive Impairment (MCI) diagnoser men HRT øket risikoen for demens. Noen av resultatene fra behandling med Premarin (bare ekvin østrogen) har kommet. Resultatene ang. kognisjon og demensutvikling er ikke publisert ennå

17 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Epidemiologiske studier To ulike meta-analyser av studier på hormon-behandling og demensutvikling viste 29% og 34% reduksjon av demens HRT-behandling viste i flere studier forebyggende effekt for demensutvikling (spes. Cache-studien)

18 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Retningslinjer for hormon- behandling (HRT) av kvinner Hver kvinne behandles individuelt Må være en klar indikasjon for å starte og videreføre en hormonbehandling Hvis indikasjon: lavest mulig dose Årlig revurdering

19 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Videre studier Det viktige samspillet mellom østrogen og kognisjon er komplisert og ikke godt nok forstått Vi vet ikke nok om de ulike gestagenes virkning i samspillet med østrogen Flere studier er nødvendige også på andre typer østrogener (som for eksempel phytoestrogener og SERMS (selektiv østrogenreseptormodulerende medikamenter) Systematisk forskning er viktig for å få frem alle relevante data og detaljer

20 08.06.04 Arnhild Valen-Sendstad Videre studier… Målet er å øke livskvaliteten hos eldre kvinner Endre risiko/nytte profilen for østrogen og hormon-behandling Forebygge kognitiv svikt og demens- utvikling hos eldre kvinner


Laste ned ppt "Østrogen, hukommelse og eldre kvinner Ved overlege Arnhild Valen-Sendstad Rosenborgsenteret / Klinikk for medisin Lovisenberg Diakonale Sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google