Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesialisert rehabilitering Hvordan bør begrepet brukes: Brukes om det rehabiliteringstilbudet som avd for Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesialisert rehabilitering Hvordan bør begrepet brukes: Brukes om det rehabiliteringstilbudet som avd for Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Helse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesialisert rehabilitering Hvordan bør begrepet brukes: Brukes om det rehabiliteringstilbudet som avd for Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Helse Nord Trøndelag tilbyr, dvs inkluderer også tilbudet ved rehabiliteringsinstitusjonene i fylket

2 Helse Midt-Norge RHF inkl rehabiliteringsinstitusjoner med avtale med HMN Ålesund sjukehus Volda sjukehus Molde sjukehus Kristiansund sykehus Sykehuset Namsos Sykehuset Levanger St.Olavs Hopital Namdal Rehabilitering Meråker Sanitetsforenings Kurbad Selli Rehabiliteringssenter Kastvollen Rehabiliteringssenter Betania Malvik Røros Rehabiliteringssenter Coperio Rehabilitering Muritunet Smednes trivselsgård PTØ-senteret Tr.heim

3 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Nord-Trøndelag ønsker å ivareta veiledningsansvaret vi har. Til dette trenger vi innspill. Hva er behovet?

4

5 Veiledningsplikten Rundskriv 1-3/2013 fra HD Gjennom formalisert samarbeid mellom aktørene i helsetjenesten skal det sikres god dialog og erfaringsutveksling, som et grunnlag for at pasientene får en mer helhetlig tjeneste, og et felles eierskap til tjenestene. Samarbeidsutvalget skal være avtalemessig forankret i Basisavtale for samhandling mellom nivåene og utøver sin virksomhet med grunnlag i de omforente overordnete strategiske målene.

6 Hovedpunkter for veiledningsplikten Plikten gjelder råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold Plikten er begrenset til påkrevet veiledning m.m. Plikten omfatter fortrinnsvis veiledning knyttet til oppfølging av enkelt pasienter og brukere, men kan også omfatte generell veiledning Plikten omfatter ikke veiledning knyttet til organisatoriske og administrative endringer i kommunen Lovpålagte samarbeidsavtaler er et viktig instrument for å avklare behov og hvordan veiledningsplikten bør gjennomføres Det kan ikke kreves vederlag for den veiledning som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven § 6-3

7 Tjenesteavtale 6 står følgende i forhold til veiledningsplikten 4Tiltak for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglig nettverk og hospitering. 4.1 Gjensidig kunnskapsoverføring Den enkelt epasient Grupper av pasienter Behov for overføring av ny kunnskap, metoder og prosedyrer


Laste ned ppt "Spesialisert rehabilitering Hvordan bør begrepet brukes: Brukes om det rehabiliteringstilbudet som avd for Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google