Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hospitering aktuell samarbeidsform i nHS? Prosjektlederforum i Harstad 18-19. Juni 2003 Ottar Ohren, Høgskolen i Molde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hospitering aktuell samarbeidsform i nHS? Prosjektlederforum i Harstad 18-19. Juni 2003 Ottar Ohren, Høgskolen i Molde."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hospitering aktuell samarbeidsform i nHS? Prosjektlederforum i Harstad 18-19. Juni 2003 Ottar Ohren, Høgskolen i Molde

2 2 Høgskolens oppgaver (fra Lov om universiteter og høgskoler) Institusjonene under denne lov skal gi høgre utdanning som er basert på det fremste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Institusjonene skal drive forskning og faglig utviklingsarbeid og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Institusjonene har ansvar for å formidle kunnskap om virksomheten og for å utbre forståelse for og anvendelse av vitenskapens metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. Institusjonene skal samarbeide med samfunns- og arbeidsliv.

3 3 Næringslivets oppgaver Produsere, markedsføre og selge varer og tjenester på en slik måte at omgivelsenes forventninger oppfylles: –Avkastning av innskutt kapital (eiernes forventninger) –Lønnsinntekt og arbeidsinnhold (arbeidstakeres forventninger) –Arbeidsplasser, skatteinntekter, miljøhensyn (samfunnets forventninger)

4 4 nHS-delmål for bedrifter Bedriftenes læringsevne skal styrkes. De skal tilføres ny kompetanse og kapasitet slik at nyskapende utviklingsprosjekter kan prioriteres og gjennomføres. Bedriftene skal på lang sikt - utover prosjektperioden - styrke sin konkurransekraft basert på en forbedret innovasjonsevne. Bedriftene skal styrke sin relasjonsbygging og sitt konkrete samarbeid med de statlige høgskolene.

5 5 nHS-delmål for høgskoler Høgskolene skal kunne dokumentere strategiske og miljømessige endringer innad i høgskolen i forhold til å styrke relasjonene og samspillet med det regionale næringsliv. Høgskolene skal i samhandling med næringslivet, utvikle relevante næringsrettede tilbud og studieretninger. Høgskolene skal bidra aktivt som næringsrettet aktør på den regionale innovasjonsarenaen

6 6 Utfordringer i samarbeid høgskole-bedrift Ulikhet i oppgaver gir ulikt fokus Kort vs. lang planleggingshorisont –Høgskolen planlegger i semestre Resultatorientering vs. akademisk orientering –Ulik vurdering av prosjektresultat Kulturforskjeller –Praktisk vs teoretisk

7 7 Suksesskriterier for samarbeid Begge parter tjener på samarbeidet Begge parter har behov for samarbeidet Konkrete prosjekt – målbart resultat Forpliktelse

8 8 Hospitering Ansatt i bedrift Ansatt i høgskole eller Hospitering= oppholde seg som gjest Vil hospitering føre til suksessfullt samarbeid?

9 9 Hospitering i høgskole Ansatt ved høgskolen hospiterer i bedrift –For å jobbe på et prosjekt eller studere en problemstilling knyttet til bedriften –Kan kombineres med veilederrolle i SMB- Kompetanse –Kan kombineres med e-business prosjekt –Hospiteringsstipendet benyttes å kjøpe timelærere, dekke eventuelle reiseutgifter, etc.

10 10 Hospitering i bedrift Ansatt i SMB-bedrift hospiterer ved Høgskolen: –For å ta et fag, studere emne eller, –For å jobbe på et prosjekt sammen med ansatte ned høgskolen –Hospitanten holder 1-2 foredrag om sin bedrift –Bedriften mottar hospiteringsstipend (maks kr 60000) –Hospiteringsperiode ca 1-3 mnd (tilpasset behovet)

11 11 Studenthospitering ved HSM Har pågått i 4-5 år. Studenter i transportøkonomi kan ta et semester som hospitant i en bedrift, off. Institusjon, etat, etc. 50 % av tiden skal brukes på et prosjekt, 50 % skal brukes i daglig drift (helst på ledelse/strategisk nivå). Kontaktperson i bedriften følger opp studenten Rapport om prosjektet etter oppholdet 8-10 studenter gjennomfører dette hvert år Er oppfattet som vellykket

12 12 Rekruttering av hospitanter Møter, seminarer, etc. Annonsering i dagspresse Gjennom samarbeidspartnere: –Midt-Norsk Baseservice AS, Kristiansund –Nordmøre Næringsråd, Kristiansund –Molde Næringsforum, Molde –Nordvest Forum AS, Ålesund –Molde Kunnskapspark AS, Molde –SND, Molde –Fylkeskommunen, Nærings- og miljøavdelinga

13 13 Føreløpig konklusjon Vi tror hospiteringsordningen kan bidra til å ”senke terskelen” mellom høgskolen og bedrifter Viktig med realistiske forventninger Kan fungere som starten på et lengre samarbeid Erfaringene fra studenthospiteringen er god


Laste ned ppt "1 Hospitering aktuell samarbeidsform i nHS? Prosjektlederforum i Harstad 18-19. Juni 2003 Ottar Ohren, Høgskolen i Molde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google