Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det digitale skolebiblioteket om å utvikle digitale bibliotektjenester til elever og lærere i grunnskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det digitale skolebiblioteket om å utvikle digitale bibliotektjenester til elever og lærere i grunnskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 det digitale skolebiblioteket om å utvikle digitale bibliotektjenester til elever og lærere i grunnskolen

2 I disse to timene skal vi se nærmere på to viktige aspekt for å få til en utvikling: Å jobbe strategisk: Plan for digital kompetanse - Drammensskolens IKT-plan (2012) Praksis: Formidling av digitale verktøy - gjennnom læringsplattformen - på nett Program for skolebibliotekutvikling Tromsø, 7.2.2012 Birgithe Schumann-Olsen

3 Hva er et skolebibliotek? Biblioteket som rom og tjeneste det fysiske og det digitale rommet kompetanse og tjeneste Visjonen kan f eks være: Skolebiblioteket skal være et pedagogisk verktøy for lærere og elever Program for skolebibliotekutvikling Tromsø, 7.2.2012 Birgithe Schumann-Olsen

4 Plan for digital kompetanse Visjonen: Biblioteket skal være et pedagogisk verktøy for lærere og elever. Vi må settes oss ned og gå igjennom læreplanmålene og handlingsplaner for å se hvor biblioteket har fagkunnskap som er relevant for skolen Drammensskolens IKT-plan fra 2012 Program for skolebibliotekutvikling Tromsø, 7.2.2012 Birgithe Schumann-Olsen

5 Mål etter 2. trinn: elevene skal kunne søke og finne relevant informasjon Hva innebærer "å søke" for en 2. klassing - Søkemotorer - Emnekataloger: Skoleverkstedet og DetektorSkoleverkstedetDetektor Hva er "relevant informasjon"? Det kommer an på oppgaveteksten. Elevene skal kunne finne informasjon som gjør dem i stand til å svare på oppgaven. Program for skolebibliotekutvikling Tromsø, 7.2.2012 Birgithe Schumann-Olsen

6 Mål etter 4. trinn: elevene skal kunne søke og finne relevant informasjon på internett Søk etter “solen” på Google.no Vurder: Kildekritikk fra Trygg bruk Hvordan kan vi bruke Info-jakten? Program for skolebibliotekutvikling Tromsø, 7.2.2012 Birgithe Schumann-Olsen

7 Oppgave: Program for skolebibliotekutvikling Tromsø, 7.2.2012 Birgithe Schumann-Olsen Oppgave for 4. trinn: Velg deg en planet i solsystemet vårt, og finn fakta om denne. Finn (bøker og) nettressurser. Noter ned: -hvor starter du søket etter nettressurser? -hvilke treff får du? -hvordan vil du vurder vanskelighetsgrad på oppgaven?

8 Forskning sier: Program for skolebibliotekutvikling Tromsø, 7.2.2012 Birgithe Schumann-Olsen Oppgaver som spør etter fakta: - søkeprosessen blir ikke søking, men ”leting etter nåla i høystakken” ofte i Google - elevene produserer letter klipp-og-lim tekster - elevene tar første og beste kilde (Wikipedia?) Kan vi i samarbeid med lærer få til søkeoppgaver? - Finn 3 nettsider om ”solen” og presenter dem. - Se på Wikipedias sider om ”solen”. Hva mener du om den?

9 Lenketips Del og bruk: Felles nettsted for alle som er interessert i IKT og læring; lærere, bibliotekarer osv. Nettfaget på wikien: http://delogbruk.wikispaces.com/Nettfaget Konkrete eksempler på hvordan vi kan gå inn i oppgaver og veilede i søking og kildekritikk Kolla källan: Svensk side med masse tips og konkrete eksempler fra undervisning http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kolla_kallan http://kollakallan.blogg.skolverket.se/ Program for skolebibliotekutvikling Tromsø, 7.2.2012 Birgithe Schumann-Olsen

10 Digital informasjonskompetanse “Et sett av ulike ferdigheter og kompetanser" noen er generelle, mens andre er fagspesifikke. Dette vet vi: Bibliotekaren må bestrebe seg på å få til samarbeid med faglærer når hun skal undervise Dette vet vi også: mange bibliotekarer er ikke integrert i den pedagogiske virksomheten Hvordan kan bibliotekaren komme i gang med undervisning "på egenhånd"? Program for skolebibliotekutvikling Tromsø, 7.2.2012 Birgithe Schumann-Olsen

11 Skolebiblioteket på læringsplattformen Program for skolebibliotekutvikling Tromsø, 7.2.2012 Birgithe Schumann-Olsen Læringsplattformen er elevenes digitale skole og klasserom Derfor må det også være et bibliotek der Lier vgs. biblioteket på It's learning To eksempler: Kildekritikk med TONE Julenøtter

12 Skolebiblioteket på Internett Lesebloggen: Buskerud leserBuskerud leser Skolebibliotekets lenkesamling i Diigo - Drammen vgs.: Diigo i naturfag - Bok: Språk og digitale verktøy i naturfag / Sonja Mork & Wenche Erlien Nasjonal digital læringsarena (ndla.no) Å finne og bruke informasjon Program for skolebibliotekutvikling Tromsø, 7.2.2012 Birgithe Schumann-Olsen

13 Digital kompetanse som gjenbruk Mål etter 7. trinn, IKT plan "Elevene skal kunne produsere og gjenbruke ulike typer video" Crative CommonsCrative Commons: Visjonen om en delingskultur: å skape en allmenning av "frie kulturelle uttrykk“ -i motsetning til copyright som ønsker å sikre opphavspersonen (og dennes etterkommere) enerett på et kulturprodukt Gir opphavspersonen mulighet til å definere hvordan hun eller han ønsker at verket skal gjenbrukes, spres og videreutvikles - Bildesøk for vg1 Design og håndverk (delogbruk) Program for skolebibliotekutvikling Tromsø, 7.2.2012 Birgithe Schumann-Olsen

14 Digital kompetanse er deling og deltakelse!

15 WHEN IN DOUBT, GO TO THE LIBRARY!


Laste ned ppt "Det digitale skolebiblioteket om å utvikle digitale bibliotektjenester til elever og lærere i grunnskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google