Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rauma Kommune : Verdens beste kommune for naturglade mennesker Rauma Golfklubb : Landets beste golfklubb for naturglade mennesker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rauma Kommune : Verdens beste kommune for naturglade mennesker Rauma Golfklubb : Landets beste golfklubb for naturglade mennesker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rauma Kommune : Verdens beste kommune for naturglade mennesker Rauma Golfklubb : Landets beste golfklubb for naturglade mennesker

2 Mål 2009  Gjøre vårt beste for å gi Rauma Golfklubb en positiv og vennlig profil  Gi god informasjon om klubben  Aktiv bruk av www.raumagolf.nowww.raumagolf.no  Være aktiv i forhold til Åndalsnes Avis og andre media

3 Virksomhets-ide’ Rauma Golfklubb tilbyr medlemmer og golfinteresserte på alle nivåer en sjarmerende bane, opplæring, spill og turneringer. Kvaliteten på tilbudet balanseres i forhold til mulig dugnadsinnsats og sunn økonomi Alle medlemmer oppmuntres til å ta ulike verv i klubben Medlemmer med interesse for spesielle fagområder skal oppmuntres til å øke sin kompetanse Aktive komiteer Medlemmer som ambassadører for klubben Prestisjeløst samarbeid på tvers av verv og funksjoner

4 Mål 2009  Ingen økning av kontingent  Dugnadsinnsats på 2008-nivå  Få inn minst ett nytt medlem til alle komiteer  Oppmuntre medlemmer til å ta NGF-kurs  Spre oppgaver på flest mulig medlemmer for å unngå slitasje blant ildsjelene

5 Verdigrunnlag Vi skal opptre med redelighet og respekt for våre gjester,samarbeidspartnere og hverandre Som medlem av Rauma Golfklubb ønsker jeg : Å være positiv og finne løsninger Å ta tak i problemer og vanskelige situasjoner og løse konflikter Å glede meg til å dra på golfbanen – for å spille eller delta på dugnad Å være en god vert for gjestespillere Å være raus og tålmodig med nybegynnere – samt være en god veileder om etikette og spillehastighet

6 Mål 2009  Ta ekstra godt vare på nye medlemmer  Innføre fadderordning for nye medlemmer  Vaktordning på banen ved cruisebåt-anløp  Vurdere nytt innhold i Torsdagsgolfen

7 Våre hovedmål Fornøyde medlemmer Gode samarbeidspartnere En velstelt bane God tilgjengelighet Sunn økonomi

8 Fornøyde medlemmer ”Du skal glede deg til ethvert besøk på golfbanen – og helst være litt lei deg når du må dra hjem igjen” Mange turneringer Treningstilbud og god veiledning Miljøfokus Humørfylt dugnadsinnsats God informasjon Hyggelig tone på og ved banen

9 Mål 2009  Arrangere minst 20 turneringer Variere mellom ulike spilleformer Få flest mulig medlemmer til å delta  Målrettet treningstilbud til alle medlemmer Aktiv bruk av NGF’s coachingssystem Treningsopplegg med pro Vurdere øvrige tiltak for å bedre spilleferdigheter hos alle medlemmer

10 Mål 2009  Miljø Legge vekt på trivsel og hyggefaktorer ved utvikling av banen og området ved og i klubbhus Jobbe for et trivelig sosialt inkluderende miljø Enda mer smil og latter på dugnadene  Legge til rette for oppbevaring av golfutstyr ved klubbhuset

11 Mål 2009  God informasjon Kontinuerlig oppdatering av klubbens hjemmesider God resultatservice Bruke SMS og e-post i økende grad Gjensidig hjelp og veiledning om bruk av det nye golfkortet

12 Gode samarbeidspartnere Samarbeid er en god medisin for psykisk og fysisk velvære God dialog med kommunen, forsvaret og grunneiere Aktivt samarbeid med sponsorer og leverandører Samarbeid med øvrige golfklubber Samarbeid med skoler og institusjoner Samarbeid med hverandre

13 Mål 2009  Invitere representanter fra kommunen, reiselivet, forsvaret og grunneierne til møte med nogo attåt på/ved klubbhuset i løpet av juni måned  Sponsorer og støttespillere Informere sponsorer som har støttet oss om klubbens virksomhet i 2008 Invitere sponsorer til prøvespill Arrangere små og store sponsorturneringer

14 Mål 2009  Samarbeid med andre golfklubber Fortsatt deltakelse i golfkonkurranse med 7 andre klubber i regionen Arrangere årlig fellesturnering for samarbeidende klubber Vurdere deltakelse i felles regionsbrosjyre med de samme klubbene Invitere alle fylkets golfklubber ( + Bjorli) til våre åpne turneringer

15 Mål 2009  Samarbeid med skoler Informere om våre golftilbud til barneskolen og den videregående skolen

16 En velstelt og god golfbane Golfbanen vår skal innby til en god golfopplevelse God planlegging for drift og vedlikehold Maskinpark som forenkler arbeidsoppgavene God merking ved og på banen Gode dugnadsrutiner God balanse mellom dugnadsinnsats og leid hjelp Medlemmer og spillere som bidrar til å holde kvaliteten

17 Mål 2008  Utvide klippeavtalen med greenkeeper  Avtalefestet klipping av fairway’er  Avtalefestet ballplukking og klipping av drivingrange  Avtalefestet gjødsling, dressing  Avtalefestet flaggplassering en gang pr. uke  Avtalefestet vedlikehold/rutiner på klipperne

18 God tilgjengelighet Gode rutiner for oppvarming, registrering og spill Lett adgang til drivingrange og treningsområder Lett å kjøpe rangeballer Greie åpningstider for kjøp av golfutstyr God merking ved og på banen Mulighet for avslapping og prat Nok parkeringsplasser Flyt i spillet – hver spiller sin egen marshall

19 Mål 2009  Vurdere tak over hele eller deler av drivingrange  Supplere antall rangeballer  Øke antall sittegrupper  Innføre marshallordning

20 Sunn økonomi Lavest mulig kontingent og greenfee er en utfordring til kravet om en vakker og god bane God planlegging av drift og investeringer Kostnadsbevissthet Økonomistyring Oversiktlige regnskapsrutiner Sponsorinntekter og goodwill Kontingenter Greenfee-satser

21 Mål 2009  Fokus på klubbhusprosjektet  Ny instruks for økonomistyring  Ajourføre investeringsplan 2009 – 2012  Øke antall sponsorer  Øke antall nye lokale medlemmer  Øke antall fjernmedlemmer  Vurdere vervekampanje for fjernmedlemmer


Laste ned ppt "Rauma Kommune : Verdens beste kommune for naturglade mennesker Rauma Golfklubb : Landets beste golfklubb for naturglade mennesker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google