Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011  Forfatter/Author Arbeidsglede og produktivitet? Econa/Arbeidslivsforum 17. april 2012 Eivind Falkum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011  Forfatter/Author Arbeidsglede og produktivitet? Econa/Arbeidslivsforum 17. april 2012 Eivind Falkum"— Utskrift av presentasjonen:

1  Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011  Forfatter/Author Arbeidsglede og produktivitet? Econa/Arbeidslivsforum 17. april 2012 Eivind Falkum www.afi.no

2 2 Tre innganger: 1.Arbeid er grunnlaget for all verdiskaping 2.Et av menneskets hovedprosjekter er å bli kvitt arbeidet 3.Marx: lønnsarbeid skaper fremmedgjøring

3 3 Ad 1: Hva er arbeid? Slaveriet i før-kristen tid Thomas Aquinas: ”Arbeid er Guds straffedom for syndefallet, på linje med sykdom og kvinners smerte ved barnefødsel” Torstein Veblen: deltakelse i arbeid gir lav status Det store skillet går ved innføringen av lønnsarbeid Nå: Honningfella – arbeidet har blitt noe attraktivt med personlig verdi

4 4 Ad 2: Få ned arbeidsmengden For 8000 år siden trengte vi å jobbe 2 – 4 timer om dagen For 150 år siden (i England) var 50 prosent av levetiden arbeid 1980: ca 20 prosent av levetiden i arbeid I dag: nærmer oss 10 prosent av levetiden i arbeid Også den totale arbeidsmengden per arbeider går ned – prognose på 27 timers arbeidsuke i 2050

5 Menneskets hovedprosjekt er å frigjøre oss fra arbeidet ved hjelp av kunnskap redskap = teknologi organisasjon

6 6 Ad 3: fremmedgjøring Marx: kapitalismen førte til en spesialisering av arbeidet (kfr Taylor og Fordismen) som fratok arbeiderne mulighet for selvrealisering og mangel på selvstendighet og valgfrihet Selvrealisering så han som forutsetning for det gode liv. Det krevde en avspesialisering: jeger om morgenen, arbeider om dagen og intellektuell kritiker om kvelden I dag: utdanning, teknologi og stadig mer avanserte arbeidsoppgaver i et demokratisert arbeidsliv Hypotese: innovasjonen, merverdien og utbyttingsgraden avhenger av å redusere fremmedgjøringen i arbeidet.

7 7 Noen forskningsresultater fra 2009 http://www.fafo.no/pub/rapp/20125/index.html Respondentenes innflytelse. Gjennomsnitt på en skala fra 1 = ingen innflytelse til 5 = stor/mye innflytelse (n=3071 – 2244)

8 8 Antakelse: stor innflytelse gir mulighet for selvrealisering og er et grunnlag for arbeidsglede Strukturelle kjennetegnEgen arbeidssituasjon Arbeids organisering Styring og org. av virksomhet N Klar fordeling av ansvar0,21** 0,22**3020-2208 Klar fordeling av oppgaver0,21**0,20**0,19**3017-2205 Klart hvem som tar avgjørelser0,23**0,22** 3009-2196 Får alltid informasjon vi trenger0,24**0,26**0,35**3013-2202 Får ressursene vi trenger0,22**0,38**0,23**3012-2200 Tabell 5.7 Sammenheng mellom organisasjonsstruktur og innflytelse. Korrelasjonskoeffisienter. (** : signifikant på 0,01 nivå)

9

10 Jo mindre innflytelse på arbeidsorganiseringen, jo mindre effektiv oppfattes virksomheten Jo bedre samarbeidsklima, jo mer effektiv Jo større innflytelse, jo større er ledelsens legitimitet (aksept og oppslutning) Inngangen var arbeid og verdiskaping, å redusere arbeidet og fremmedgjøring, hvor er utgangen??

11 11 Den norske modellen fremmer arbeidsglede og produktivitet:

12

13 13

14 Når ledelsen deler makt med de ansatte, styrkes ledelsens evne til Å nå mål og ønskede resultater, og dermed ledelsens makt.


Laste ned ppt " Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011  Forfatter/Author Arbeidsglede og produktivitet? Econa/Arbeidslivsforum 17. april 2012 Eivind Falkum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google