Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjon og verdier ● Vi skaper idrettsglede! ● Våre verdier er respekt, inkludering, mestring og engasjement. ● Primæraktiviteten er idrettsaktivitet for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjon og verdier ● Vi skaper idrettsglede! ● Våre verdier er respekt, inkludering, mestring og engasjement. ● Primæraktiviteten er idrettsaktivitet for."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Visjon og verdier ● Vi skaper idrettsglede! ● Våre verdier er respekt, inkludering, mestring og engasjement. ● Primæraktiviteten er idrettsaktivitet for barn, ungdom og voksne i vår bydel. ● Sekundæraktiviteten er å forvalte anlegg til beste for idretten og bydelen, samt skape en bærekraftig økonomi for driften.

3 Målsetning ● Verdens beste idrettslag for vår bydel ● 2000 medlemmer innen 2020 ● Tilby et godt og variert treningstilbud for barn, ungdom og voksne i vår bydel. ● Å skape idrettsglede langt utover vår bydel. ● Forvalte og videreutvikle idrettsanlegg i bydelen ● «Profesjonell» drift, med kvalitet i alle ledd. ● Kompetanseheving gjennom gratis kurs.

4 Klubbhjulet Klubbutvikling i praksis Organisasjon Ledelse Trenere Aktivitet Anlegg Arrangement

5 Status i dag - Organisasjon + Styrker Visjon/verdigrunnlag God økonomi Mer media enn tidligere Bra sponsorarbeid God organisasjons- struktur og kultur Godt samarbeid. Vurdering: 6/10 - Svakheter Implementering av visjon/verdier Økonomistyring Sen informasjon Holdningsarbeid

6 Status i dag - Ledelse + Styrker Årshjul Kursing/kompetanse Stort engasjement Arbeider med sportsplan, klubbhåndbok og rollebeskrivelser. Vurdering: 5/10 - Svakheter Implementering av planer/rutiner. Rammeverk ikke ferdigstilt. Noen ufullstendige avdelingsstyrer. Ungdomsarbeid. Lite fremsnakk/ros

7 Status i dag - Trenere + Styrker Mange kompetente trenere med trenerkurs på ulikt nivå. De fleste lag har nok trenere. Gratis trenerkurs. Stort engasjement blant trenerne. Vurdering: 7/10 - Svakheter Foreldretrenere i ungdomsidretten. Savner trenerutvikler/ trenerkoordinator. Mer organisert trenerforum. Stor belastning på enkelte/dobbelroller

8 Status i dag - Aktivitet + Styrker Stor økning i antall medlemmer. Større andel aktive God rekruttering i alle aldre. Fokus på lokal og regional konkurranse. Samarbeid sportslig Vurdering: 8/10 - Svakheter Mangler gode sportsplaner i og på tvers av avdelingene. Klarer ikke å opprettholde gruppene over i junioridrett.

9 Status i dag - Anlegg + Styrker Nye flotte anlegg Godt utstyrt anlegg Mye treningstid i eget anlegg Utleiemuligheter Sponsorinntekter Driftspersonell (ansatt) Vurdering: 7/10 - Svakheter Ny som anleggseier Mangler drifterfaring Bedre rutiner, instrukser, merking, o.l.

10 Status i dag - Arrangement + Styrker Skaper idrettsglede Samhold Engasjement Gode inntekter(dugnad) Vurdering: 6/10 - Svakheter Liten erfaring Lite arr.teknisk komp. Få sosiale arr. Instruks, sjekklister, rammer, plan, budsjett Markedsføring Mye arbeid

11 Strategi - Organisasjon Målsetning: ● Vi skal ha god økonomistyring ● Etterleve vår visjon og våre verdier ● All informasjon er tilgjengelig for våre medlemmer. ● Viktig info får medlemmet direkte Strategi: -Tydelig budsjettprosess -Oppfølging/rapportering hver mnd -Alle medlemmer skal identifisere seg med vår visjon og verdier. -Felles informasjonsplattform Handlingsplan: -Tilpasset kontoplan/budsjettplan og rapporteringsmal -Opplæring av økonomiansvarlige fra lagsnivå -Møtemal med visjon og verdier -Den lille oransje -Hvert arrangement og avdeling skal ha informasjonsansvarlig. -God struktur for arkivering -Push-varsling (info) for effektiv informasjon.

12 Strategi - Ledelse Målsetning: ● Klubbhåndbok ● Fulltallige styrer ● Utdanne 4 unge ledere pr år Strategi: - Tydelig plan for rekruttering til sentrale posisjoner - Plan for ungdomsarbeid - Plan for senioraktivitet/arbeid Handlingsplan: -Årlig oppdatering av klubbhåndbok -Gratis kurs for alle i styreverv -Styrke valgkomiteen, med tidligere styremedlemmer. -Informasjon om styrearbeid og beslutninger. -Etablere eget ungdomsstyre -Utøverrepresentant i styret -Tydelige rollebeskrivelser/Økt effektivitet

13 Strategi - Trenere Målsetning: ● Kompetente trenere ● Godt verdigrunnlag i tråd med IL ● Trenerutvikling i team Strategi: -Alle trenerteam skal ha kurs -Tverrfaglig trenerforum -Trenere er viktigste ambassadører i verdiarbeidet. -Utvikle unge ledere som trenere -Øktplaner og utviklingstrapp Handlingsplan: -Policy for utgiftskompensasjon -Utvikle kompetanse i lagene tidlig – gå ut bredt. -Annerkjennelse av frivillige – sosial samling/fest. -Oppfølging og evaluering

14 Strategi - Aktivitet Målsetning: ● 2000 medlemmer innen 2020 ● Flere aktive i flere idretter. ● God plan for nye idretter Strategi: -Attraktivt for alle aldre å være medlem i Utleira IL -Ny idrett må ha konkret plan og fulltallig støtteapparat. Handlingsplan: - Plan for utvikling av aktiviteten i hver avdeling - Plan for tverrfaglig samarbeid slik at flere er aktiv i flere idretter.

15 Strategi - Anlegg Målsetning: ● God og bærekraftig drift til det beste for idretten, idrettslaget og bydelen forøvrig. ● Utvikling av eksisterende og nye anlegg Strategi: -Enkle og tydelige rutiner -Utnyttelse av anlegget for god økonomi og idrettsglede. -Skape tilhørighet til anlegg Handlingsplan: -Utleieplan for anlegget, med bookingløsning. -Klar målsetning for prosentvis utleie i hvert delanlegg. -Kartlegge behov og muligheter for videreutvikling av anlegg. -Inkludere avdelingene og ildsjeler i beslutninger

16 Strategi - Arrangement Målsetning: ● Skape idrettsglede ● Årsfest/Frivillighets- arrangement. ● Signalarrangement i hver avdeling. Strategi: ● Bygge god kompetanse/rutine ● All dugnad/arrangement skal forankres i årsplanen. ● Tverrfaglig samarbeid Handlingsplan: -Kvalitetsmal for arrangement -Alle arrangement skal inn i årsplanen -Merkevarebygging


Laste ned ppt "Visjon og verdier ● Vi skaper idrettsglede! ● Våre verdier er respekt, inkludering, mestring og engasjement. ● Primæraktiviteten er idrettsaktivitet for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google