Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektrolyse Bildet viser Hydro Aluminium Sunndal. Her framstilles aluminium ved elektrolyse (bilderettigheter: Hydro).

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektrolyse Bildet viser Hydro Aluminium Sunndal. Her framstilles aluminium ved elektrolyse (bilderettigheter: Hydro)."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektrolyse Bildet viser Hydro Aluminium Sunndal. Her framstilles aluminium ved elektrolyse (bilderettigheter: Hydro).

2 Framstilling av alkalimetaller Alkalimetaller fins ikke fritt i naturen, men i ioneform Skal vi framstille alkalimetaller må vi redusere metallionene Dette gjør vi ved å tvinge elektroner på ionene ved en elektrolyse I en elektrolyse blir tilført elektrisk energi omdannet til kjemisk energi i stoffer som dannes på elektrodene. En slik ikke-spontan reaksjon får vi til å gå ved hjelp av en ytre strømkilde

3 Elektrolyse av en natriumkloridsmelte Smeltepunkt for NaCl (s) er 800 ⁰C. Over denne temperaturen er NaCl flytende og kalles en smelte I smelten blir natrium redusert og klor oksidert I industrien foregår elektrolysen slik:

4 Elektrolyse av en vannløsning av natriumklorid I en slik elektrolyse vi få dannet klorgass og hydrogengass Vi har to alternative reduksjonsreaksjoner: reduksjon av Na + og reduksjon av vann. Siden vann har størst E 0, blir vannet redusert Cellereaksjon: 2H 2 O (l) + 2Cl - (aq) →H 2 (g) + 2OH - (aq) + Cl 2 (g) Ved å bruke reduksjonspotensialene for de to delreaksjonene får vi: E 0 celle = -0,83 V + -(-1,36 V) = -2,19 V Vi ser at svaret blir negativt, og reaksjonen er ikke spontan. Tilfører vi en spenning på over 2,19 V får vi en elektrolysereaksjonen som går

5 Elektrolyse av en vannløsning av natriumsulfat Denne reaksjonen gir hydrogengass ved den negative elektroden og oksygengass ved den positive elektroden (spalting av vann). Vi får m.a.o. heller ikke her redusert natriumionene siden vannet har størst E 0 Cellereaksjon: 2H 2 O (l)→2H 2 (g) + O 2 (g) E 0 celle = -2,06 V For å gjennomføre en elektrolyse av natriumsulfat må strømkilden ha en spenning som er større enn 2,06 V

6 Forsølving Ved forsølving legges et tynt lag av sølv på en gjenstand I denne reaksjonen blir Ag + redusert ved negativ elektrode og Ag blir oksidert ved positiv elektrode Ag + (aq) + Ag(s)→ Ag(s) + Ag + (aq) E 0 celle = 0,80 V – 0,80 V = 0 V Selv om cellespenningen er 0 V, må vi tilføre strøm. Det lages ikke noe nytt stoff i elektrolysen


Laste ned ppt "Elektrolyse Bildet viser Hydro Aluminium Sunndal. Her framstilles aluminium ved elektrolyse (bilderettigheter: Hydro)."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google