Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATUS OG FREMTIDSPLANER ARKIVPLAN.NO Arkiv i Nordland – 20. nov 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATUS OG FREMTIDSPLANER ARKIVPLAN.NO Arkiv i Nordland – 20. nov 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATUS OG FREMTIDSPLANER ARKIVPLAN.NO Arkiv i Nordland – 20. nov 2013

2 Om arkivplan.no Eid av Documaster AS og 19 KAI Utviklet i tett samarbeid med KAI i 2003 Brukes av 405 kommuner og offentlige etater Drives i dag av en styringsgruppe bestående av – Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal – Torleif Lind, IKA Kongsberg – Pål Mjorlund, IKA Opplendene – Rune Lothe, IKA Hordaland – Ole Stian Hovland, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane NXC AS står som utvikler i prosjektet

3 12 år pågående samarbeid med KAI miljøet gjennom arkivplan.no Samarbeid med HiOA v/ Thomas Sødring har de siste 2 årene utviklet en open source NOARK-5 kjerne, NXC har tatt på seg ansvaret for å videreutvikle denne kjernen, samt bidra til at den spres til brukerne NXC vil fokusere på – uttrekk fra fagsystem samt lagring og tilgjengeliggjøring av data. – Digitalisering av papirarkiver – Noark5 3NXC AS | INDUSTRIGATA 36 | 0357 OSLO| NORWAY | WWW.NXC.NO Om NXC

4 Elektronisk verktøy for utarbeidelse av arkivplan Skytjeneste siden 2003 Levert av selskapet Arkivplan.no Utviklet i tett samarbeid med KAI Støttet av tidligere ABM-U Bakgrunnen for prosjektet var at overgangen til elektronisk saksbehandling øker behovet for en til enhver oppdatert arkivplan Fakta arkivplan.no

5 340 kommuner Alle universitetene samt en del høgskoler Ca 40 statlige etater (departementer, helseforetak og direktorater) Brukere arkivplan.no

6 Ny organisering fra nov 2013 6 Styringsgruppe – 5 personer Utviklingsgruppe – 9 personer (2 fra kommuene) Prosjektleder – Geir Utmo, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Utviklingsgruppen skal ved behov utnevne en referansegruppe

7 Formål 7NXC AS | INDUSTRIGATA 36 | 0357 OSLO| NORWAY | WWW.NXC.NO Arkivplan.no skal til ein kvar tid stette krava i Arkivlovforskrifta § 2- 2. Skal vere eit effektivt verktøy for arkivtenesta i kommunane Skal lett kunne nyttast av eksterne aktørar, t.d i ulike i tilsynssamanhengar Skal kunne integreast mot relevante obligatoriske verktøy i arkivverket. Skal vere mulig å tilpasse til organisatoriske behov hjå brukaren (også dei som ikkje er direkte arkivrelaterte)

8 INTEGRASJON MOT BETTY 8

9 Betty 9 Betty etablert som internt prosjekt i Riksarkivet i 2009 Utvikle fagsystem for å holde oversikt over – Arkivdanningen hos statlige, kommunale og private arkivskapere – Administrere mottak, tesing og godkjenning av arkivuttrekk – Prosjektet fikk arbeidstittel Betty Betty CRM (kundehåndteringssystem) overfor arkivskapere Prosjektet ble etter hvert delt inn i tre inndelt i tre faser. – Fase 1 – utarbeide funksjonell kravspesifikasjon – Fase 2 – spesifisere grenseflatene mellom Betty-systemet og Asta – Fase 3 – utarbeide en teknisk kravspesifikasjon som underlag for utlysning av anbudskonkurranse for utvikling av løsningen

10 Betty - bakgrunn Lagt ned mye arbeid i registrering av elektroniske system ute hos den enkelte kommune i arkivplan.no Ingen vits med dobbelregistrering Stor interesse fra KAI-institusjonene å få med seg relevante data over i Betty. Arbeidsgruppe ble nedsatt for å utarbeide plan for integrasjon

11

12 Fremdriftsplaner 12 Bevaringsplanlegging skal implementeres i arkivplan.no og Betty Oppfølgingstjener – Varsling til e-post, mobil-app etc Årlig brukerforum Oppdatering av utseende – Videreutvikling redigeringsverktøy Ny søkemotor med søkeforslag Ulike supportnivå

13 Oppdatering av utseende og funksjonalitet 13 Oppdatering av utseende Videreutvikling redigeringsverktøy – Kopi brett ”drop board” Ny editor – Mulighet for større editor – Link til andre deler av arkivplan når man starter setning med @

14 Hva er viktig for dere? 14 Christian Lundvang 41084083 – cl@documaster.no


Laste ned ppt "STATUS OG FREMTIDSPLANER ARKIVPLAN.NO Arkiv i Nordland – 20. nov 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google