Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffoppgjøret 2008 - fremdrift 13. mars:Brudd i forhandlingene. Plassoppsigelse sendes Riksmeklingsmannen 14. mars:Riksmeklingsmannen nedlegger forbud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffoppgjøret 2008 - fremdrift 13. mars:Brudd i forhandlingene. Plassoppsigelse sendes Riksmeklingsmannen 14. mars:Riksmeklingsmannen nedlegger forbud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffoppgjøret 2008 - fremdrift 13. mars:Brudd i forhandlingene. Plassoppsigelse sendes Riksmeklingsmannen 14. mars:Riksmeklingsmannen nedlegger forbud mot arbeidsstans PÅSKE 25.-26. mars:Meklingen starter 28. mars:Meklingen kreves avsluttet. Plassfratredelse sendes Riksmeklingsmannen 1. april:Siste meklingsdag 2. april:Streik eller utsending av resultat til uravstemning 23. april:Uravstemningsfrist. Hvis nei-flertall – STREIK!

2 Parats inntektspolitikk for 2008 Tariffseminaret for funksjonærområdet 13.-14. mars Turid Svendsen, forhandlingssjef

3 Inntektspolitikk for 2008. Grunnlaget for oppgjøret Lønnsutvikling Likelønn Lønnsutvikling for tillitsvalgte Pensjon Fagforeningskontingent IA-avtalen

4 Grunnlaget for oppgjøret Høy økonomisk vekst Mangel på arbeidskraft Åpenhet rundt lønnsfastsettelsen Nei til opsjoner som virkemiddel for å oppnå en positiv verdiskapning

5 Lønnsutvikling Positiv reallønnsvekst for alle Særskilte lavlønnstillegg Reelle lokale forhandlinger Kompetansestimulerende tiltak

6 Likelønn Videreføring av arbeidet med likelønn i alle tariffområder både i forhold til: - undersysselsetting (ufrivillig deltid) - rekrutteringspolitikk - styresammensetning - personalpolitikk Myndighetene må bidra med opplæringsplaner i skolen og holdningskapende arbeid

7 Lønnsutvikling for tillitsvalgte Man skal ikke tape lønnsmessig på å påta seg verv Partene må se på systemer for å sikre minimum lønnsprogresjon for tillitsvalgte Tilpasning innenfor hvert avtaleområde nødvendig

8 Pensjon Fortsatt tidligpensjonsordning for ”sliterne” Universell AFP-ordning ? OTP;innføring av obligatorisk uførdekning økning av minsteinnskuddet fra 2% til 3%

9 Fagforeningskontingent P.t. kr 2700 (for 2007) Fra 2008 kr 3150 Krav om fortsatt økning

10 IA-avtalen Videreføring av IA-avtalen Handlingsplaner på den enkelte virksomhet Kompetanseutvikling


Laste ned ppt "Tariffoppgjøret 2008 - fremdrift 13. mars:Brudd i forhandlingene. Plassoppsigelse sendes Riksmeklingsmannen 14. mars:Riksmeklingsmannen nedlegger forbud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google