Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABBA – STROKE study PhD student Marie H. Ursin Bærum sykehus, Vestre Viken HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABBA – STROKE study PhD student Marie H. Ursin Bærum sykehus, Vestre Viken HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 ABBA – STROKE study PhD student Marie H. Ursin Bærum sykehus, Vestre Viken HF

2 Kan gange og balanse predikere kognitiv svikt etter hjerneslag?

3 Agenda Bakgrunn og prosjekt Fysioterapi ved akutt hjerneslag Gange og balanse knyttet til demens Ganghastighet som mål og prediktor

4 Healthy ageing Quality of life Tailored interventions Cognitive impairment Mental health

5 Slag Ledende årsak til funksjonsnedsettelse og redusert livskvalitet hos voksne

6 Fysioterapi ved akutt hjerneslag Nasjonale retningslinjer 2010 Balanse og mobilitet viktig del av kartlegging ved akutt hjerneslag

7 Praksis Behandlingslinje laget for standardisering av slagbehandling i Vestre Viken Prosedyrer i kontinuerlig utvikling

8 Balanse Kontroll av kroppens posisjon i rommet for å opprettholde kroppens stabilitet og orientering (Shumway- cook og Woollacott 2012).

9 balanse omgivelseroppgaveindivid

10 Balansekontroll -forutsetning for motorisk aktivitet

11 Mobilitetsbegrepet Mobilitet kan defineres som evnen til å bevege seg rundt trygt og uavhengig i sitt eget miljø. (Gorgon et al. 2007)

12 Mobilitet er en nødvendig forutsetning for at et menneske skal ha en aktiv og selvstendig tilværelse. (Bowling et al. 2002; Shumway - Cook et al. 2005).

13 Kan gange og balanse predikere kognitiv svikt etter hjerneslag?

14 Sammenheng mellom gange, balanse og demens Gange og balanse setter store krav til informasjonsbearbeiding i hjernen Personer med mild grad av demens presterer dårligere på balansetester og har langsommere gange

15 Ganghastighet som vitalt tegn Måling av foretrukket ganghastighet er svært enkelt, krever lite utstyr og tar kort tid

16 Ganghastighet som vitalt tegn Fallrisiko Funksjonsnivå Predikere kognitiv svikt og risiko for død og innleggelse på sykehus/sykehjem

17 Motoriske tegn ved demens Alzheimers sykdom Vaskulær demens Lewy-body demens (LBD)

18 Skade i høyre hjernehalvdel Neglekt Rom/retningsvansker

19 Kognitive utfall Svikt i reguleringsfunksjoner Nedsatt tidsoppfattelse Nedsatt oppmerksomhet og konsentrasjon Emosjonelle forandringer

20 Hvorfor tidlig utredning Rett diagnose Behandling og optimal omsorg Planlegging og tilrettelegging av tilværelsen Bedret livskvalitet

21 Sykehuset Asker og Bærum HF 21 Hvor vanlig er demens ? Forventet økning av demens Hele landet

22 Demens i Norge og verden de neste 40 år Norge - 70 000=> 140 000 i 2050 Verden - 30 mill=> >100 mill i 2050

23 ABBA STROKE-study Asker and Bærum BAlance after stroke 183 deltagere Slag eller TIA Baseline og et års follow-up Eksklusjons kriterie: -kognitive svikt og demens

24 Kartlegging av balanse og mobilitet BBS (Berg Balance Scale) Fig8 (The Figure of eight) MWS (Maximum Walking Speed) TUG (Timed Up and Go)

25 The Figure of Eight Jarnlo and Nordell 2003

26 Kognitiv svikt Demens diagnostisert av The International Classification of Diseases 10 th revision (ICD-10) (1993) Mild kognitiv svikt diagnostisert med kriteriene gitt av Winblad et al. (2004)

27 Sykehuset Asker og Bærum HF 27 Utvikling av demens

28 Metode Måleverktøyene er rapportert å være reliable, valide, sensitive og anbefalt til bruk i klinikk og forskning Univariat og multivariat regresjons modell P - verdi < 0.05 signifikant SPSS

29 72 år gjennomsnittsalder 48 % kvinner 33 % bor alene 23 % mindre enn ni år utdanning Resultater

30

31

32 Resultat Fig 8 - OR of 1.06 ; for hvert ekstra overtråkk, hadde deltagerne 1.06 ganger større sannsynlighet til å få kognitiv svikt etter slaget

33 Limitations Excluding patients with pre-stroke cognitive impairment and including only first-ever stroke patients may have influenced and limited the generalizability of the results.

34 Gå raskere enn 0.8 m/s For å unngå ”mannen med ljåen”

35 ”Take home” Balanse - uavhengig prediktor av kognitiv svikt etter hjerneslag Fysioterapivurdering med standardiserte tester godt grunnlag for forskning på sammenhenger

36

37


Laste ned ppt "ABBA – STROKE study PhD student Marie H. Ursin Bærum sykehus, Vestre Viken HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google