Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny ordning for innførselsmerverdiavgift Ny skattemelding for merverdiavgift Ny ordning for innførselsmerverdiavgift for registrerte Særavgifter og innførselsmerverdiavgift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny ordning for innførselsmerverdiavgift Ny skattemelding for merverdiavgift Ny ordning for innførselsmerverdiavgift for registrerte Særavgifter og innførselsmerverdiavgift."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny ordning for innførselsmerverdiavgift Ny skattemelding for merverdiavgift Ny ordning for innførselsmerverdiavgift for registrerte Særavgifter og innførselsmerverdiavgift for uregistrerte Rune A. Fjelly Prosjekt ODIN, Skatteetaten

2 Bakgrunn Hovedtrekk i ny ordning Prosjekt ODIN Samarbeid med næringslivet

3 Regjeringen ønsker en bedre håndtering av skatt, avgift, toll og innkreving. Hovedmålene er: redusert ressursbruk forenkling for innbyggere og næringsliv styrket bekjempelse av svart økonomi bedre grensekontroll En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

4 Regjeringens tiltakspakke Forvaltning overført til Skatteetaten 2016-2017: Særavgifter (fra Tolletaten) Registrerte overført 1.1.2016 Uregistrerte overføres 1.12017 Merverdiavgift ved innførsel (fra Tolletaten) Registrerte og uregistrerte overføres 1.1.2017 Årsavgift for kjøretøy (fra Tolletaten), overført 1.1.2016 Dokumentavgiften (fra Kartverket) Hele Statens innkrevingssentral Skatteetaten: Færre skattekontor Tolletaten: Styrking av grensekontrollen Andre foreslåtte tiltak: Årsavgift omgjøres til forsikringsavgift Skatteoppkreverkontorene overføres Skatteetaten

5 Bakgrunn Hovedtrekk i ny ordning Prosjekt ODIN Samarbeid med næringslivet

6 for MVA-registrerte virksomheter Ny skattemelding for merverdiavgift fra 2017 erstatter dagens omsetningsoppgave. Merverdiavgift ved innførsel oppgis og avregnes på den nye skattemeldingen. Frister for rapportering og betaling blir som for annen merverdiavgift i dag, og gjøres opp med Skatteetaten. Slik blir ordningen

7 for uregistrerte virksomheter Ikke registrert for særavgifter? Særavgifter skal som før betales på tollstedet ved innførsel. Ikke registrert for merverdiavgift? Merverdiavgift skal som før betales på tollstedet ved innførsel. Innbetalingen og informasjonen går til Skatteetaten som har det videre forvaltningsansvaret. > Lite endringer for virksomhetene.

8 Bakgrunn Hovedtrekk i ny ordning Prosjekt ODIN Samarbeid med næringslivet

9 overfører ansvar og arbeidsoppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten utvikler systemløsninger, skjemaer og grensesnitt samarbeider med og informerer næringsliv og andre aktører sørger for innføring av ordningen ODIN-prosjektet ODIN et prosjekt i Skatteetaten september 2015 – juni 2017 samarbeider med Tolletaten

10 Prosjektorganisering I Skatteetaten Prosjektleder Fagråd Forretningsutvikling Systemløsninger -Altinn skjemaer -Altinn integrasjon -Interne systemer Innføring -Kommunikasjon -Interessentoppfølging -Prosess -Kompetanse Styringsgruppe Prosjekteier Skattedirektoratet

11 Bakgrunn Hovedtrekk i ny ordning Prosjekt ODIN Samarbeid med næringslivet

12 Informasjonsmøter Referansegruppe for næringslivet Endringsnettverk

13 Bransje- og interesseorganisasjoner Førstelinje hos Tolletaten og Skatteetaten Regnskapsførere, revisorer og rådgivere Speditører og transportører Næringsdrivende Regnskapsførere mv Privatpersoner Regnskapsførere mv Speditører Leverandører av regnskapssystemer og fortollingssystemer Næringsdrivende Speditører


Laste ned ppt "Ny ordning for innførselsmerverdiavgift Ny skattemelding for merverdiavgift Ny ordning for innførselsmerverdiavgift for registrerte Særavgifter og innførselsmerverdiavgift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google