Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gass trengs og gir vekst Østfoldkonferansen 26. januar 2006 Adm. direktør Stein Lier-Hansen Norsk Industri.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gass trengs og gir vekst Østfoldkonferansen 26. januar 2006 Adm. direktør Stein Lier-Hansen Norsk Industri."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gass trengs og gir vekst Østfoldkonferansen 26. januar 2006 Adm. direktør Stein Lier-Hansen Norsk Industri

2 2 Etableringen av Norsk Industri Industrien på vikende front i samfunnet, dermed behov for sterkere industriforeninger To godt fungerende landsforeninger blir bedre ved fusjon Videreutvikle grunnlaget for industriell virksomhet i Norge Tiden var moden

3 3 Bransjene som inngår i Norsk Industri Prosessindustrien med treforedling, metall, kjemi (flere bransjer), oljeraffinering, plast, gjenvinning, bergverk, emballasje Verkstedsindustri, herunder maskin, elektro, metallvare, metallstøperier, transportmidler Bygging av skip og plattformer Møbel, teko og diverse En servicebransje: Vaskeri og renseri

4 4 Produksjonsverdi Norsk IndustriØvrig industri Norsk Industri Kilde: SSB/Norsk Industri

5 5 Eksport fra fastlands-Norge Kilde: SSB/Norsk Industri

6 6 Industriens hovedparametre for bestemmelse av lokalisering av produksjonsvirksomhet Valutakurs Energipris Lønnsutvikling

7 7 Hovedprioriteringer i energipolitikken Ny kraftproduksjon må fases inn. Gasskraft må introduseres for fullt. Aktiv statlig deltakelse ved CO 2- håndtering er en forutsetning. Det er meningsløst å pålegge CO 2 -fangst for gasskraftverk eller annen industri uten at det også er etablert et system for frakt og lagring av CO 2 ! Viktig at kraftnett og ny kraftproduksjon sees i sammenheng. Negativt anleggsbidrag som virkemiddel for lokalisering må vurderes grundig. Forsyningssikring - Industriens muligheter for tilbakesalg av kraft må utnyttes. Skal innføres sesongen 2006/2007. Statnett har ansvaret for ordningen. Satsning på enøk. PIL hadde tett dialog med ENOVA.

8 8 Ny langsiktig krafttilgang til industrien Industrien trenger ny tilgang på kraft på vilkår som er konkurransedyktige i forhold til våre konkurrentland, det vil for en stor del si land utenfor EØS-området Som ellers i Europa er det per i dag vanskelig for norsk industri å sikre seg kraft på lange kontrakter til globalt konkurransedyktige priser I flere av de europeiske landene skjer det nå tilpasninger på nasjonalt nivå for å sikre den kraftintensive industriens videre eksistens i Europa. Olje- og energidepartementet skal nå sette i gang et arbeid med sikte på å etablere et kraftregime for norsk kraftintensiv industri, som sikrer konkurransedyktige betingelser som er i tråd med EØS-lovgivningen.

9 9 2002: Ingen grunn til at Europa ikke skal være konkurransedyktig gjennom en variert kraftproduksjon fra vann, kull og kjernekraft Kilde : Uniden/Eurometaux 20- 30 $/MWh <= 20 $/MWh 30- 40 $/MWh Kraftpris til store industrielle forbrukere

10 10 2006: Store endringer i løpet av fire år 20- 30 $/MWh >=40 $/MWh 30- 40 $/MWh Kraftpris til store industrielle forbrukere <= 20 $/MWh Kilde: Uniden/Eurometaux 5

11 11 Infrastruktur for gass Den 15. desember 2005 overleverte Gassco en rapport om legging av gassrør til Grenland og Trøndelag til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. Ser ut til å ha vært en fornuftig måte å organisere dette arbeidet på! Vil kunne være mal for fremtidige prosjekter. Arbeidet viser at det er betydelig interesse for å kjøpe gass hos industrielle aktører i Agder, Grenland, Østfold/Oslo og i Vest-Sverige. 18 industriselskaper og kommuner finansierer nå den videre utredning av prosjektet. I forståelse med Industrikraft Midt-Norge videreføres ikke prosessen rundt gassrøret til Skogn i denne omgang. Fase II som prosjektet nå er inne i skal avsluttes i løpet av 3. kvartal 2006.

12 12 CO2–deponi og merutvinning av olje, - fungerende CO2-kjede? Regjeringen varslet i Soria Moria-erklæringen en bred satsing på CO 2 - håndtering og arbeidet med å etablere en verdikjede for CO 2. Det legges nå opp til et tett samarbeid mellom aktørene Petoro, Gassco og Gassnova. Tre prosjekter startes opp umiddelbart: Delprosjekt 1: Innledende forhandlinger mellom de kommersielle aktørene i en CO 2 -kjede Delprosjekt 2: Prosjektering av renseanlegg på Kårstø Delprosjekt 3: Juridiske og organisatoriske sider ved statlig engasjement i en CO 2 -kjede Det er satt av 20 millioner kroner i statsbudsjettet for 2006 til å finansiere disse tre prosjektene. Prosjektene skal avlevere rapport i løpet av 1. halvår 2006. I prosjektet er det avgjørende at dialogen med alle deler av industrien, miljøbevegelsen og forskningsmiljøene opprettholdes, slik at det etableres et felles eierskap til prosjektet!

13 13 Kilde: Nopef

14 14 Gass – nedstrømsforskning (Gassmaks) Inneværende år bruker Norges Forskningsråd over 300 MNOK på petroleumsforskning. Dvs leting, utbygging og produksjon av olje- og gass. Anvendelse av naturgass industrielt, enten som innsatsfaktor i industrielle prosesser eller som industrielt råstoff har ikke slike programmer. NHO-fellesskapet, Fagbevegbelsen og Norsk Gassforum har laget en skisse til program for nedstrømsforskning på gass – initiativet ligger nå til behandling i departementene (OED og NHD).


Laste ned ppt "Gass trengs og gir vekst Østfoldkonferansen 26. januar 2006 Adm. direktør Stein Lier-Hansen Norsk Industri."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google