Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Holdninger. Holdninger er innlærte atferdsmønstre som gjør at individet reagerer forutsigbart på mennesker, ting eller hendelser Holdninger er bestemmende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Holdninger. Holdninger er innlærte atferdsmønstre som gjør at individet reagerer forutsigbart på mennesker, ting eller hendelser Holdninger er bestemmende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Holdninger

2 Holdninger er innlærte atferdsmønstre som gjør at individet reagerer forutsigbart på mennesker, ting eller hendelser Holdninger er bestemmende for hvordan vi reagere når vi blir stilt overfor noe Knyttet til meninger, oppfatninger og verdier Deles ofte i tre deler:

3 Påvirkning av holdninger Sosialiseringsagenter: mange av de inntrykkene som påvirker oss, samles og samordnes gjennom oppveksten. Primære sosialiseringsagenter som foreldre er særlig viktige Imitasjon: (ytre) påvirkning der vi tilegner oss holdninger skjer hovedsakelig ved imitasjon. Vi observerer personer og tar etter det vi ser Identifikasjon: (indre) påvirkning der vi prøver å bli lik en annen ved å ta væremåten opp i oss, og gjør holdningene til våre egne

4 Endring av holdninger Holdninger er en viktig del av oss, og det skal ofte mye til for å endre dem Film: Ungdom om fyllekjøringUngdom om fyllekjøring En holdning vi har henger gjerne sammen med og er avhengig av andre holdninger, noe som gjør det vanskeligere å endre en enkelt holdning

5 Balanseteorien En teori som prøver å forklare hvordan holdninger kan endres er Fritz Heiders balanseteori

6 Kognitiv dissonans Leon Festingers teori har et litt annet utgangspunkt enn balanseteorien: handlingene bestemmer holdningene Hvis handling og holdning er i ubalanse oppstår det en kognitiv dissonans. Skal man oppnå balanse kan holdningen endres Eks. Du kjører for fort selv om det er farlig (kognitiv dissonans) Du kjører for fort fordi det er gode veier og fartsgrensen fint kunne vært høyere (kognitiv balanse)

7 Diskriminering Usaklig forskjellsbehandling Både enkeltpersoner og grupper kan diskrimineres Diskriminering kan innebære en positiv forskjellsbehandling: utjevne forskjeller, eks. mannsdominerte yrker negativ forskjellsbehandling: behandle en part dårligere enn en annen, f.eks. på grunn av hudfarge, kjønn, etnisitet

8 Diskriminering Direkte diskriminering: når personer som ellers stiller likt, behandles ulikt. Eks. en nordmann får en jobb framfor en velkvalifisert person med et navn som er fremmedartet Indirekte diskriminering: når personer med ulike behov behandles likt. Eks. en person som er synshemmet får ikke en jobb fordi arbeidsplassen ikke er tilrettelagt for synshemmede

9 Diskriminering og grupper, roller og holdninger Diskriminering skyldes ofte uvitenhet eller manglende kunnskaper Er du i en gruppe vil holdningene dine ofte være preget av holdningene i gruppa Det blir ofte et skille mellom inngrupper (der du selv er medlem) og utgrupper (andres grupper). Medlemmer i inngruppa kan ha diskriminerende atferd og holdninger overfor andre personer eller utgrupper

10 Fordommer og stereotyper kan prege holdningene våre og være en viktig årsak til diskriminering –Fordom: en mening man fatter uten å først ha undersøkt en sak. –Stereotypi: når vi har utviklet vår egen oppfatning av hvilke egenskaper en gruppe mennesker har Både fordommer og stereotyper baserer seg ofte på manglende kunnskaper og tilfeldige erfaringer

11


Laste ned ppt "Holdninger. Holdninger er innlærte atferdsmønstre som gjør at individet reagerer forutsigbart på mennesker, ting eller hendelser Holdninger er bestemmende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google