Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan vi bruke Studiebarometeret til egen kvalitetsforbedring? Jon Olaf Olaussen ASKU Handelshøyskolen i Trondheim 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan vi bruke Studiebarometeret til egen kvalitetsforbedring? Jon Olaf Olaussen ASKU Handelshøyskolen i Trondheim 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan vi bruke Studiebarometeret til egen kvalitetsforbedring? Jon Olaf Olaussen ASKU Handelshøyskolen i Trondheim 1

2  Tidligere: Studiekvalitetsundersøkelsen  Fokus på:  Utvikling over tid  Sammenligning med andre avdelinger  Nå: Studiebarometeret  Fokus på:  Utvikling over tid  Sammenligning med tilsvarende utdanninger 2 Kan vi bruke studiebarometeret til egen kvalitetsforbedring?

3 3

4 Vår 2013Høst 2013 Master øk-adm6564 (samme kull) Master i ledelse av teknologi 7675 (samme kull) Bachelor øk-adm7182 4 Sammenlignet med våren 2013 Total tilfredshet:

5  Eksempel fra Handelshøyskolen i Trondheim  Forslag, ikke fasit 1.Går igjennom resultater fra undersøkelsen på ASKU møte  Ser på utvikling over tid  Endringer?  Ser bak resultatene  Plukker ut fokusområder 5 Hvordan kan vi bruke studiekvalitetsundersøkelser?

6  Fokuserer på trender/endringer  Diskuterer ikke spørsmålsstilling/detaljer  Diskuterer ikke hvorvidt 4 på en skala fra 1-5 er bra eller ikke, men hvordan vi kan bli bedre  Presenterer fokusområder  Eksempel fra våren 2013:  Personalseminar juni 2013 6 2. Legger fram hovedresultatene på personalseminar

7 7

8  2012: 58 8

9 9 Forskningsbasert utdanning – indeks Spørsmål i indeks  Kjennskapen jeg har fått til høgskolens egen forskning  Kjennskapen jeg har fått til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet  Innsikten jeg har fått i vitenskapelig metode  Kunnskapen jeg har fått om fagområdets historie

10  «Hvordan kan vi bli bedre på pedagogisk kvalitet?»  «Hvordan kan vi bli bedre på forskningsbasert undervisning?»  Plenumsdiskusjon/debatt 10 3. Gruppearbeid med spørsmål:

11 1.Komme opp med ideer/tiltak  Pedagogikk  Etablere seminarserie med vekt på pedagogikk  Oppfordre til kollegaveiledning/samarbeid  FOU basert undervisning  Sørge for flittigere oppmøte på interne FOU-seminarer  Presisere at ting er FOU basert 2. Heve bevisstheten om fokusområder 11 To hovedmål

12  For hver studieprogram:  Er det for mye eller lite undervisning?  Er det for mye eller lite obligatorisk aktivitet?  Er det for mye eller lite case? 12 Andre nytteelementer fra studiebarometeret

13  Tilbakemelding til studiebarometeret/NOKUT  Stort sett grei undersøkelse, men: 13 Hva kan studiebarometeret bruke oss til?

14  Fjerne/omdefinere spørsmål om innfridde forventninger  Gir absolutt ingen svar, bare nye spørsmål:  Eks: Respondent som har meget lave forventninger og får disse innfridd: svarer 5 (helt enig)  Respondent som har meget høye forventninger og får disse innfridd svarer 5 (helt enig). 14 Oppfordring til NOKUT

15  Vil gjerne ha svarene innen en til to uker etter svarfrist, ikke 3 mnd…….  Alltid en fordel å kunne ta tak i ting straks  først og fremst en temperaturmåling  Ingen tekniske grunner til at det skal ta 3 mnd 15 Tidsaspekt


Laste ned ppt "Hvordan kan vi bruke Studiebarometeret til egen kvalitetsforbedring? Jon Olaf Olaussen ASKU Handelshøyskolen i Trondheim 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google