Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Ja til evidensbasert pedagogikk og skoleutvikling ( men pass på ) Thomas Dahl, NTNU Skole- og læringsforskning, 26. mai 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Ja til evidensbasert pedagogikk og skoleutvikling ( men pass på ) Thomas Dahl, NTNU Skole- og læringsforskning, 26. mai 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Ja til evidensbasert pedagogikk og skoleutvikling ( men pass på ) Thomas Dahl, NTNU Skole- og læringsforskning, 26. mai 2011.

2 2 “Finding the groove” Donald A. Schön, “The reflective practitioner”

3 3 Eksperimentet –Boyle: The Air Pump (1659): Naturen –Albrecht von Haller, Fysiologiske prinsipper (1752): Dyrene –François Magendie (ca. 1820): Viviseksjon –Pierre-Charles-Alexandre Louis (1827): Statistikk for blodlating –Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1835): “l'homme moyen” Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

4 4 Kvalitetsrevolusjonen Systematisk bruk og organisering av kunnskap Kunnskapsledelse Lærende organisasjon (vs. “reflective practitioner”?)

5 5 Evidensbasert medisin Archie Cochrane (1972): Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services Gordon Guyatt et al (1992) “evidence-based medicine” Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten), etabl. 2004

6 6 Hva er evidens? Beviselig at det er en sammenheng Kausal sammenheng, ikke bare korelasjon Tiltak – utfall Eksperimentell-statistisk påvisbar sammenheng “Qualitative research is evidence too” (?) Evidensbasert praksis

7 7 Håndtere utvikling av velferdsstilbud eksperimentelt “Modern nations should be ready for an experimental approach to social reform, an approach in which we try out new programs designed to cure specific problems” Donald T. Campbell

8 8 Dansk Clearinghouse for Utdannelsesforskning (2006): “Et nyt paradigme vokser frem i disse år inden for medicin, socialarbejde og pædagogik. Forskere og praktikere vil sikre, at praksis hviler på den bedste, tilgængelige viden. Det kaldes evidensbaseret praksis”

9 9 Kunnskapssenter for utdanning (2011) Arvid Hallén understreker at det ikke vil bli lagt ensidig vekt på evidenstilnærming og sammenstillinger av resultat fra randomiserte studier. – I utgangspunktet vil hele bredden av kunnskapstilfang om utdanning være relevant. Det er en problemorientert tilnærming som setter rammen her, og det kravet vi har på oss til å presentere kunnskapsbrokker i en mer systematisert form.

10 10 Norsk praksis Utprøving – evaluering Politikkutforming Praksis Metodekrav i evaluering (kombinert med publiseringspoeng)

11 11 Norsk skole Ikke basert på evidenskunnskap Ikke et reflektert forhold til annen kunnskap (hva virker, hvorfor virker det og hvordan) Pedagogikk, didaktikk og fagkunnskap Learning by doing (på individuell basis, ikke kollektiv)

12 12 Tredelt kunnskapsbehov Eksperimentell kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Systematisert erfaringsbasert kunnskap Systematisert laboratoriekunnskap

13 13 Elementer i en ikke-statistisk systematisert kunnskap Hvordan reagerer vi på andre og oss selv? Affektteori, mentalisering (Fonagy) Neurobiologi (LeDoux, Damasio) En ikke-filosofisk-teologisk-transcendental forståelse av selvet – det individuelle selvet

14 14 “An artful teacher sees a child´s difficulty in learning to read not as a defect in the child but as a defect “of his own instruction”. So he must find a way of explaining what is bothering the pupil. He must do a piece of experimental research” Donald A. Schön fra Lew Tolstoj “In each instance, the practitioner allows himself to experience surprise, puzzlement, or confusion in a situation which he finds uncertain or unique. … He carries out an experiment which serves to generate both a new understanding of the phenomena and a change in the situation.”

15 15 Aksjonsforskere Implementere kunnskap Lære anvendelse av kunnskap Kunne sortere kunnskap Være kunnskapspraktikere Kunnskapshåndverk for å lage noe nytt


Laste ned ppt "1 Ja til evidensbasert pedagogikk og skoleutvikling ( men pass på ) Thomas Dahl, NTNU Skole- og læringsforskning, 26. mai 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google