Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisatorisk oppbygging Skoleringsmodul 1A.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisatorisk oppbygging Skoleringsmodul 1A."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisatorisk oppbygging Skoleringsmodul 1A

2 Organisasjonskart Skoleringsmodul 1A

3 Medlemmer PS består i dag av over 12 000 medlemmer. Medlemmene er lærerstudenter fordelt på flere typer lærerutdanning Førskolelærer Grunnskole- / Allmennlærer PPU Allmennfag / PPU Yrkesfag Faglærerutdanning Lektorutdanning / 5-årig integrert lektorutd. Pedagogikk (bachelor / master) Medlemmer er en del av et lokallag Skoleringsmodul 1A

4 Lokallagene På utdanningsinstitusjoner med 20 eller flere medlemmer. Medlemmene velger et lokallagsstyre på årsmøtet. Lokallagsstyret skal bestå av leder, landsstyrerepresentant og økonomiansvarlig. I tillegg kan lokallagsstyret ha flere verv som f.eks. nestleder, verveansvarlig og vara- landsstyrerepresentant. Et lokallagsstyre velges for ett år, og varer fra landsmøte til landsmøte. Lokallagsstyret skal jobbe for medlemmene på utdanningsinstitusjonen. For at PS skal kunne utvikle og vedta politikk er organisasjonen avhengig av medlemmenes meninger. Det er derfor viktig at lokallagene diskuterer de sakene som skal opp i landsstyret og på landsmøtet og videreformidler medlemmenes meninger. Skoleringsmodul 1A

5 Består av en representant fra hvert lokallag Arbeidsutvalget er også en del av landsstyret. Landsstyret styrer organisasjonen og vedtar politikk mellom landsmøtene. Landsstyret er pliktet til å følge politikken vedtatt av landsmøtet Det avholdes 5 landsstyremøter i året. Skoleringsmodul 1A Landsstyret

6 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget er valgt av landsmøtet og består av 5 medlemmer.  Leder og nestleder er frikjøpt og jobber for PS på fulltid  3 studentmedlemmer med ansvar for lokallag i hver sin region. Innstiller på de sakene som skal behandles i landsstyret. Møtes i forkant av hvert landsstyremøte i tillegg til et møte på sommeren for å planlegge verving og i forkant av regionalt seminar og landsmøte. Medlemmene i arbeidsutvalget er saksansvarlig for de sakene som skal diskuteres i landsstyret og på landsmøtet. Det vil si at de skal skrive sakspapirer og legge frem sakene. Skoleringsmodul 1A

7 Arbeidsutvalget 2012-2013 Skoleringsmodul 1A Leder: Jan Ola Ellingvåg Nestleder: Bjørnar B. Rønning Studentmedlemmer: Linda Thu Marie Furulund Martin Asheim

8 Landsmøtet Avholdes en gang i året. Består av delegater fra alle lokallag, i tillegg til landsstyret og komiteer. Antall delegater bestemmes ut i fra en fordelingsnøkkel som tar utgangspunkt i antall medlemmer ved hvert lokallag. Landsmøtet vedtar organisasjonens øverste styrende politikk. Prinsipprogram (Hvert 3. år, sist vedtatt i 2011) Arbeidsprogram (Hvert år) Andre politiske dokument. På landsmøtet velges nytt arbeidsutvalg, redaktør, internasjonalt utvalg og valgkomitè. Skoleringsmodul 1A

9 Andre komitèer og utvalg Lorem ipsum dolor sit amet, no volumus argumentum quo, sit omnis vulputate in, meis timeam ei vis. Prima illum equidem mei at, an eam Redaktør for medlemsbladet Under Utdanning. Under Utdanning har tre utgaver i året. Internasjonalt Utvalg Består av 2 medlemmer som sitter for to år av gangen med en overlappende effekt. Skal bringe internasjonale perspektiver og trender inn i organisasjonen. Valgkomité Består av 3 medlemmer. Valgkomitéens oppgave er å finne og innstille på kandidater til de ulike vervene i organisasjonen.

10 Årshjul for Pedagogstudentene Mars Regionalt seminar Landsmøte Lokallags- ledersamling April/Mai Landsstyremøte Juni Stormøte Sept. / Oktober Høstleir + Landsstyremøte Oktober Konferanse November Landsstyremøte Januar Landsstyremøte Januar/Februar Årsmøter

11


Laste ned ppt "Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisatorisk oppbygging Skoleringsmodul 1A."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google