Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 IKT-utviklingsprogram Lokale informasjonsnettverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 IKT-utviklingsprogram Lokale informasjonsnettverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 IKT-utviklingsprogram Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg

2 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001

3 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Sceneskifte  Nye kulisser, nye roller, nye aktører  Fra industriøkonomi til informasjonsøkonomi (nettverksøkonomi) - kunnskapsbasert  Alle virksomheter som vil overleve må forholde seg til dette  Veien til grunnleggende endringer går gjennom endring av virkelighetsoppfatningen. Omstilling av tankesett kan vanskelig skje i tilbakelent stilling  Dette skjer mye raskere enn vi tror!

4 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Utfordringer  Innsikt i samfunnsendringene og forståelse vedr. konsekvensene  Forstå mulighetene i teknologiutviklingen  Lære å anvende teknologien til nyttige formål  Få tilgang til nødvendige teknologiske løsninger  Behov for nytenking mhp. samarbeid, innovasjon og næringsutvikling

5 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Nettverkssamhandling  Et informasjonsnettverk omfatter en gruppe mennesker og virksomheter som samarbeider og utveksler informasjon.  Evnen til å løse oppgaver gjennom samhandling i nettverk regnes for å være en kritisk suksessfaktor i informasjons- og kunnskapssamfunnet. (Norges forskningsråd)

6 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Hvem er LiNK?  Næringsliv og offentlige virksomheter i Kongsberg/Numedal- regionen  En omfattende regional dugnadsinnsats!

7 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Organisering - generelt

8 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Styringsgruppe  Magne Pedersen, Numedalsutvikling (leder)  Toril Mølmshaug, SND  Hans Petter Christensen, Buskerud fylkeskommune  Jon G. Pedersen, kommuner Numedal  Bjørg Totland, Kongsberg kommune  Turid Tveiten, Sparebanken NOR  Tore Natland, FMC Kongsberg Subsea

9 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Regionale planer  Områdeplan for Kongsberg/ Numedal  Ny strategisk næringsplan for Buskerud, vedtatt våren 1999  Regionalt utviklingsprogam (RUP) for Buskerud RUP 1999: ”Kongsberg - Numedal kan være en rollemodell for byggingen av lokale informasjonsnettverk ikke bare i Buskerud, men også på nasjonalt nivå. Denne regionen har alle forutsetninger for en slik rolle, basert på blant annet kompetanse, etablerte samarbeidskonstellasjoner og evne til gjennomføring”

10 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Faser 0998049909991201 For- studie Forprosjekt Gjennomføringsprogram

11 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Budsjett

12 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Nasjonal demonstrator (NIN)  LiNK skal vise hvordan IKT kan være et hjelpemiddel innen regional utvikling gjennom å:  bidra til bevaring og utvikling av lokalt fellesskap, tilhørighet, samspill og lokaldemokrati innen lokalsamfunnet  tilrettelegge for nettverkssamarbeid, kompetanse- og næringsutvikling samt effektiv utnytting av lokalsamfunnets ressurser  sikre lokalsamfunnet/regionen en helhetlig og profesjonell profilering (markedsføring) i forhold til omverdenen

13 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 SND om LiNK (21.6.1999)  "Det er SND's vurdering at dette prosjektet representerer noe av det mest spennende som skjer innen distrikts- og regionutvikling i Norge i dag."

14 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Hva er LiNK?  LiNK er et helhetlig konsept for utvikling av IKT- støttet nettverkssamhandling i Kongsberg/Numedal-regionen  LiNK skal bidra til å sikre regionen best mulige rammebetingelser for å utnytte mulighetene i det digitale samfunnet

15 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Hva er LiNK? Kompetanse IKT Elektronisk informasjons- og tjenestetilbud Kommunikasjonsnett Utvikling av regionale muligheter Kunnskap/ innsikt Hvem gjør hva? Kritiske suksessfaktorer

16 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Prosjektområder  Teledemokrati  Kunnskapsformidling og kompetanseutvikling  Interkommunal samhandling – ”elektronisk kommunesammenslåing  Elektronisk forretningsdrift (e-business)  Videreutvikle felles informasjonstjenere og vevtjenester for lokalsamfunn  Lokale kommunikasjonsnett

17 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Hva er LiNK? Kompetanse IKT Elektronisk informasjons- og tjenestetilbud Kommunikasjonsnett Utvikling av regionale muligheter Kunnskap/ innsikt Hvem gjør hva? Kritiske suksessfaktorer

18 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Utvikling av reg. muligheter Næringsliv, mentorer Forskning/ utdanning Infrastruktur IKT Offentlig forvaltning Finan- siering Inkubator, næringshager NETTVERK Ressurspersoner (entreprenører)

19 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 IKT-utviklingsprogram Hva skjer i praksis?

20 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Managementprogram - BI  ”Cyberdemokrati, nettverksøkonomi, næringsutvikling og elektronisk deltakelse”  Mål: Kompetanse og nettverk  Faglig ansvarlig: førsteamanuensis Arne Krokan  40 deltakere - 50% fra næringsliv, 50 % fra offentlig virksomhet  Prosjektoppgaver, bl.a. som basis for etablering av ny virksomhet

21 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Informasjonskiosker

22 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001

23 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001

24 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Kurs lokalsamfunnet  Kursrom  Opplæringssystem  Utdanning av instruktører

25 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001

26 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001

27 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001

28 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001

29 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001

30 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 EBIN  Organisere ”E-business og inkubatornettverket” – et regionalt innovasjonsnettverk med inkubatorfunksjon og hovedfokus på nettverksøkonomi og elektronisk forretningsvirksomhet.  Nettverksorganisering av konsumenter og produsenter av kunnskap og tjenester  Innovasjonspark under planlegging

31 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 EBIN - suksesskriterier  Basis i eksisterende nettverk - videreutvikle  Sterkt fokus på kunnskap og læring (tilføre formell, vitenskapelig kunnskap - videreutvikle lokal erfaringsbasert kunnskap)  Utnytte IKT, EBIN-portalen  Bygge et elektronisk samfunn (”community”) – lojalitet, tillit

32 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 Kommunikasjonsnett  ”Motorvei” på plass (155 Mbit/s)  Etablere lokalt kommunikasjonsnett Etablere løsning i Numedal som på kort sikt gir betydelig bedre muligheter for kommunene og næringslivsaktører Sikre regionen deltakelse i ”stor-region” samarbeid etter ”Ryfylke-modellen”


Laste ned ppt "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 2001 IKT-utviklingsprogram Lokale informasjonsnettverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google